VVBAD-werking

VVBAD-werking

Professionalisering en belangenbehartiging zijn belangrijke doelstellingen van de VVBAD. In deze rubriek lees je onze standpunten. Je vindt er ook informatie over bibliotheek- en archiefopleidingen, werken in de sector, relevante wetgeving ...

Professionalisering Onderzoek

Publieksonderzoek Bib22

25.10.2022

In 2022 vond een grootschalig gebruikersonderzoek Bib22 plaats. 151 openbare bibliotheken namen deel aan de bevraging. Op 25 oktober 2022 werden de resultaten gedeeld op een studienamiddag in de stadsbibliotheek Permeke in Antwerpen. Hieronder vind je het persbericht, onderzoeksresultaten en presentaties van de studienamiddag.

Professionalisering Inclusie

Duidelijke taal voor bibliotheken

16.6.2021

Wil je als bibliotheek een brede doelgroep bereiken en wil je iedereen correct informeren? Dan is het cruciaal dat je communiceert in duidelijk Nederlands. Op deze pagina vind je enkele goed geschreven teksten waarop je je kunt baseren.

Opinie Persberichten

Belgische bibliotheken bevorderen en beschermen de mensenrechten

30.10.2020

De VVBAD werkte samen met IFLA aan een inzending voor de Universal Periodic Review-processen die georganiseerd worden door de Mensenrechtenraad. In de inzending werd input verwerkt van verschillende belanghebbenden over hoe Belgische bibliotheken de mensenrechten beschermen en bevorderen.

Professionalisering Onderzoek

Welgevormd in de Informatiesector

30.9.2020

Het onderzoek Welgevormd in de Informatiesector ging op zoek naar vormingsbehoeften bij (uitvoerende) medewerkers in de bibliotheek- en archiefsector, gekoppeld aan concrete strategieën om hier op een antwoord te kunnen formuleren. Participatie vanuit de sector werd hierbij sterk aangemoedigd werd. De aandacht ging in het bijzonder uit naar de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze keuze werd ingegeven vanuit de verschillende invulling van het voorbije streekgericht bibliotheekbeleid. Echter om het draagvlak te vergroten, werd ook andere provincies benaderd in terugkoppelingsmomenten.

Professionalisering Onderzoek

Onderzoek Opleidingsmodules Informatievak

25.3.2019

Onderzoek Opleidingsmodules Informatievak.

Opinie Memoranda

De leeslijst van het BoekenOverleg

19.3.2019

Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 schreef het BoekenOverleg De Leeslijst van het BoekenOverleg: tien prioriteiten voor vijf jaar beleid.

Opinie Memoranda

Memorandum WLOA - Nu zorgen voor het (digitale) erfgoed van morgen

8.5.2018

De werkgroep Lokaal Overheidsarchief stelde naar aanleiding van de komende lokale en provinciale verkiezingen in 2018 een memorandum op.

Opinie Memoranda

Memorandum BoekenOverleg - lokale verkiezingen 2018

19.10.2017

Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen in oktober volgend jaar vraagt het BoekenOverleg nadrukkelijk aandacht voor het belang van boeken, letteren en leesbevordering in het gemeentelijk of stedelijk beleid.

Professionalisering Beroepscodes & -competenties

Het beroep

30.8.2017

Werken als informatieprofessional in een bibliotheek, een archief, een informatiedienst ... wat houdt dat juist in?

Professionalisering Onderzoek

Onderzoek Opleidingsnoden Informatieprofessionals

30.8.2017

Samenvatting en eindrapport van het onderzoek Opleidingsnoden Informatieprofessionals.

Professionalisering Selectielijsten

Overzicht selectielijsten

28.8.2017

Binnen de werkgroepen Lokaal Overheidsarchief en Privaatrechtelijk Archief werden enkele subwerkgroepen opgericht om het uitwerken van de selectielijsten vlotter te laten verlopen. Een overzicht van de selectielijsten vind je hier.

Professionalisering Architectuur

Gebouw

28.8.2017

Dienstverlening is belangrijk. De gebruiker wordt vaak centraal gesteld, maar uiteindelijk heeft elke bibliotheek en archief een dak boven het hoofd nodig. Een gebouw is echter meer dan dat.

Professionalisering Onderzoek

Imago: “Bibliotheken en archieven – wat stelt u er zich bij voor?”

28.8.2017

In 2014 voerde de VVBAD in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek uit naar het imago van bibliotheek en archief. De VVBAD werkte hiervoor samen met Memori, een onderzoeks- en expertisecentrum van Thomas More. We presenteren hier de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Je kan hier ook het volledige onderzoeksrapport downloaden.

Professionalisering Onderzoek

Gebruikersonderzoek 2018

28.8.2017

Op 27 april stelde Ignace Glorieux (onderzoeksgroep TOR, VUB) in samenwerking met VVBAD zijn visie voor over een nieuw gebruikersonderzoek voor openbare bibliotheken dat zou doorgaan in 2018. Maar liefst 119 bibliotheken toonden interesse in het onderzoek. Deze kans moeten we met beide handen grijpen, we gaan hier dus vol overtuiging mee door. Op vraag van enkele regioverbanden zal in het onderzoek ook een apart luik over regioverbanden voorzien worden.

Professionalisering Opleidingen

Overzicht opleidingen

28.8.2017

Welke opleidingen kan je best volgen als je aan de slag wil gaan in een archief, bibliotheek of documentatiecentrum? Er bestaan specifieke opleidingen voor de bibliotheeksector en voor de archiefsector. Daarnaast zijn er opleidingen voor erfgoedbeheer, restauratie en conservatie.

Opinie Memoranda

Memorandum met het oog op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012

28.8.2017

Met het oog op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 stelde de VVBAD een memorandum op voor de lokale en provinciale besturen.

Opinie Memoranda

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst. Memorandum 2014

28.8.2017

Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014.

Opinie Standpunten

Welke toekomst voor de provinciale bevoegdheden en middelen voor cultuur en jeugd?

28.8.2017

Binnen de sectoren Cultuur en Jeugd heerst er grote ongerustheid over de overdracht van provinciale bevoegdheden. Negen koepelorganisaties uit deze twee sectoren schreven samen een brief aan de ministers Homans en Gatz, de leden van de commissies Bestuurszaken en Cultuur en de provincies. In de brief uiten ze enkele voorwaarden en bezorgdheden over de overheveling van de provinciale middelen, mensen en bevoegdheden, zoals omschreven in het Vlaamse Regeerakkoord.

Opinie Standpunten

Bovenlokale ondersteuning voor openbare bibliotheken in Vlaanderen. Discussietekst

28.8.2017

De Vlaamse regering plant ingrijpende hervormingen voor de sector van de openbare bibliotheken. Met de op handen zijnde veranderingen in het lokaal cultuurbeleid, het streekgericht bibliotheekbeleid en bij het steunpunt, wil de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD wil de huidige sterktes van bibliotheken behouden.

Professionalisering Beroepscodes & -competenties

Beroepscodes

26.8.2017

Mag een bibliotheek de toegang tot het internet beperken? Staat een documentatiecentrum toe dat een gebruiker met een fysieke beperking een boek uitleent dat normaal gesproken niet uitgeleend wordt? Aanvaard een archief een schenking waarvan de herkomst niet duidelijk is? Vragen zoals deze duiken geregeld op in de dagelijks praktijk.

Professionalisering Duurzaamheid

Duurzaamheid

28.7.2017

Enkele externe links omtrent duurzaamheid in de culturele sector.

Opinie Standpunten

Regionale samenwerking openbare bibliotheken: Aanbevelingen

13.9.2016

In het voorjaar van 2015 heeft de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie van bovenlokale samenwerking en ondersteuning in een veranderend bibliotheeklandschap in Vlaanderen.

Professionalisering Standaarden

Standaarden

5.10.2011

Hier vindt u informatie over standaarden waar de VVBAD op één of andere manier aan meegewerkt heeft.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be