Archieven

Archieven

De laatste jaren is het archievenlandschap in Vlaanderen ingrijpend veranderd. Een nog steeds toenemend aantal openbare besturen en private organisaties blijken ervan overtuigd dat goed documenten- en archiefbeheer hun operationeel-inhoudelijke werking kan verbeteren en daarom hebben ze dit beheer structureel georganiseerd. Daarnaast heeft vooral de Vlaamse overheid het initiatief genomen het publiek- en privaatrechtelijk documenten- en archiefbeheer decretaal te onderbouwen.

De Vlaamse en federale archiefregelgeving kan omschreven worden als een conglomeraat van voorschriften inzake archiefzorg en archiefbeheer voor zowel de publieke als de particuliere sector. Men onderscheidt doorgaans archiefwetten en archiefdecreten stricto sensu en daarnaast archiefbepalingen in allerhande organieke regelgevingen. Deze laatste leveren archiefrecht voor specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld voor het notariaat, de vzw’s, enz. Bij uitbreiding heeft archiefregelgeving ook te maken met de algemenere juridische aspecten van informatie, meer bepaald in verband met de openbaarheid van bestuur en de privacybescherming.

Zonder volledigheid te pretenderen wordt hierna een aantal van de belangrijkste wetten en decreten vermeld, die aan de grondslag liggen van de Vlaamse archieforganisatie.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be