Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
In 2000 beloofden de wereldleiders plechtig om acht doelstellingen met betrekking tot wereldproblemen waar te maken tegen 2015.
VN-doelstellingen
puzzel
In het voorjaar van 2015 heeft de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie van bovenlokale samenwerking en ondersteuning in een veranderend bibliotheeklandschap in Vlaanderen.
hoofdtelefoon
De vakgroep Muziek en Film is op zoek naar crowdfunders.
11.11.11-actie 2016
Dit jaar zegt 11.11.11 “Santé!” voor gezondheidszorg voor iedereen.
Studiereis Denemarken
Van 15 tot 18 juni trok de VVBAD met een veertigtal nieuwsgierigen naar Kopenhagen en Aarhus.

Twitter Feed

META