Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Op 15 juli 2016 benoemde de Vlaamse Regering de leden van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC).
Miet Withofs
11.11.11-actie 2016
Dit jaar zegt 11.11.11 “Santé!” voor gezondheidszorg voor iedereen.
Studiereis Denemarken
Van 15 tot 18 juni trok de VVBAD met een veertigtal nieuwsgierigen naar Kopenhagen en Aarhus.
Lezen for Life
Het concept is heel simpel: je kan bijvoorbeeld per gelezen boek een bedrag sparen.
Blikken
De resultaten van onze ledenbevraging worden verwerkt. De winnaars van de film- en boekenbonnen zijn bekend.
e-reader
De conclusie kan grote gevolgen hebben op de uitleen van e-boeken in Nederland en andere Europese landen.
Studeren
De VVBAD protesteert met klem tegen de nieuwe invulling van de uitbreidingsmodules.
OCE
Een brief aan de minister van Cultuur moet duidelijkheid scheppen.
Vlaamse provincies
De VVBAD roept de Vlaamse regering en de Vlaamse provincies op om de overdracht van bevoegdheden zo vlot mogelijk te laten verlopen, met respect voor mensen en instellingen en met oog voor de noden van de bibliotheken en hun gebruikers.

Twitter Feed

META