Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
In 2000 beloofden de wereldleiders plechtig om acht doelstellingen met betrekking tot wereldproblemen waar te maken tegen 2015.
VN-doelstellingen
Zoekfunctie
De Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA stelde begin september het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context (RiC) voor.
Archief
De sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de VVBAD heeft het Cultureel-erfgoeddecreet doorgenomen en komt tot de conclusie dat Vlaanderen zijn handen af lijkt te trekken van de archiefsector. Het standpunt van de sectie maakt, net zoals dat van het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV) deel uit van het standpunt van het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE).
puzzel
In het voorjaar van 2015 heeft de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie van bovenlokale samenwerking en ondersteuning in een veranderend bibliotheeklandschap in Vlaanderen.
hoofdtelefoon
De vakgroep Muziek en Film is op zoek naar crowdfunders.

Twitter Feed

META