Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Informatie aan Zee gooit de deuren open. Alles wat jou als informatie­professional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.
Informatie aan Zee
Na het succes van Cycling for Libraries komt er een Belgische editie in 2017
Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt- COM(2016)593.
Boekenwinkel
Op 1 december keurde de commissie Cultuur van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet op de gereglementeerde boekenprijs goed.
Volgens het Europees Hof van Justitie kan het uitlenen van een e-boek onder bepaalde omstandigheden gelijkgesteld worden aan de uitlening van een traditioneel boek. In die situaties is de uitzondering voor openbare uitlening van toepassing.
Lezen for Life
Het concept is heel simpel: je kan per gelezen boek een bedrag sparen.
Archief
De sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de VVBAD heeft het Cultureel-erfgoeddecreet doorgenomen en komt tot de conclusie dat Vlaanderen zijn handen af lijkt te trekken van de archiefsector. Het standpunt van de sectie maakt, net zoals dat van het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV) deel uit van het standpunt van het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE).

Twitter Feed

META