Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Informatie aan Zee gooit de deuren open. Alles wat jou als informatie­professional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.
Informatie aan Zee
Startersbrochure
Ben je nieuw in de sector, en wil je graag kennismaken met de VVBAD en tye weten komen wat wij voor jou kunnen betekenen? Heb je een nieuwe collega? Of ken je iemand die pas gestart is in de sector? Meld hem/haar/jezelf aan en hij/zij/jij krijgt een starterspakket toegestuurd.
Ook succesvolle transacties zullen in 2017 nog gesubsidieerd worden.
Na het succes van Cycling for Libraries komt er een Belgische editie in 2017
Boekenwinkel
Op 1 december keurde de commissie Cultuur van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet op de gereglementeerde boekenprijs goed.
Volgens het Europees Hof van Justitie kan het uitlenen van een e-boek onder bepaalde omstandigheden gelijkgesteld worden aan de uitlening van een traditioneel boek. In die situaties is de uitzondering voor openbare uitlening van toepassing.

Twitter Feed

META