Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) is een overlegorgaan voor informatieprofessionals werkzaam op het gebied van beeldende kunsten, toegepaste kunsten, architectuur, muziek en podiumkunsten.

Om de uitwisseling van informatie over en tussen kunstbibliotheken mogelijk te maken organiseert het OKBV sinds 2000 overlegmomenten, studiebezoeken, themadagen en workshops. Naast een discussielijst voor vakgenoten (OKBV-L) werd een open discussieruimte gecreëerd op LinkedIn. Op de VVBAD-website onderhoudt OKBV de afdeling kunstbibliotheken. Contact opnemen kan via okbv@vvbad.be, of met een mailtje naar onze bestuursleden.

Studiebezoek Gentse bibliotheken

Op vrijdag 20 oktober 2017 bezocht OKBV drie Gentse bibliotheken: de Kunstenbibliotheek op de Bijlokecampus, de Conservatoriumbibliotheek en de bibliotheek van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Foto's vind je hieronder. 

Studiebezoek Gentse Bibliotheken OKBV

Studiereis Mariemont en Grand Hornu, 08/06/2017

OKBV bezoekt de bibliotheek van het Musée Royal de Mariemont en het documentatiecentrum van het MAC’s in Grand Hornu.

20170608_studiereis_OKBV_Mariemont

Studiereis New York, 10-16/04/2016

Tijdens deze reis werd in New Yorkse kunst- en museumbibliotheken nagegaan hoe zij tegen de veranderingen in hun specifieke sector aankijken, met extra aandacht voor de toenemende digitalisering binnen de bibliotheekwereld.

De bevindingen van de studiereis worden op verschillende manieren verspreid: 
- De verslagen van de deelnemers 
- De kronieken in META: 2016/5 - 2016/6 
- De projectfiche in de FARO projectendatabank 
- De presentatie van het terugkommoment in Kortrijk op vrijdag 17 juni

20160410-16 Studiereis OKBV New York

Studiebezoek Kortrijk & terugkommoment studiereis New York, 17/06/2016

In juni bezochten we bibliotheken in Kortrijk en hielden we een terugkommoment over de studiereis om de kennis te delen die we in New Yorkse kunstbibliotheken hebben opgedaan. Het programma vind je hier.

Werkgroep Veilingcatalogi

De 'werkgroep veilingcatalogi' werkte een formeel beschrijvingsmodel uit voor dit al te stiefmoederlijk behandeld publicatietype. Ontvang je graag meer informatie? Contacteer ons via okbv@vvbad.be.

Rondetafelgesprekken

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) brengt gedurende het komende werkingsjaar de collega’s samen rond een aantal ‘hot topics’. We doen dit aan de hand van rondetafelgesprekken, waarbij we met behulp van vijf discussievragen rond een centraal thema onze bedenkingen delen om zo tot een aantal inzichten te komen. De ideeën worden nadien gebundeld in een kort verslag zodat ze ook buiten het gesprek als inspiratie kunnen dienen.

Bestuur OKBV

Hier vind je de contactgegevens van de bestuursleden van OKBV. Wie zich graag inzet als bestuurslid, neemt best even contact op via okbv@vvbad.be.

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be