Regionale samenwerking openbare bibliotheken: Aanbevelingen

Regionale samenwerking openbare bibliotheken: Aanbevelingen

13.09.2016

In het voorjaar van 2015 heeft de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie van bovenlokale samenwerking en ondersteuning in een veranderend bibliotheeklandschap in Vlaanderen.

Nu de contouren van een nieuw regionaal cultuurbeleid zichtbaar worden, schuift de sectie openbare bibliotheken van de VVBAD een aantal concrete aanbevelingen naar voren voor een regionaal bibliotheekbeleid. Hoewel deze aanbevelingen geformuleerd zijn vanuit openbare bibliotheken, ziet de sectie deze als onderdeel van een breder intersectoraal cultuurbeleid, waarin openbare bibliotheken uiteraard deel van uitmaken. De bibliotheken staan open voor alle vormen van samenwerking, die door dit decreet mogelijk gemaakt worden.

Aanbevelingen vanuit de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD

Streekgericht bibliotheekbeleid

Een streekgericht bibliotheekbeleid combineert de voordelen van dicht bij de lokale bibliotheken werken met landelijke coördinatie en samenwerking. Daartoe is een instantie op Vlaams niveau nodig, die de volgende taken op zich neemt:

 • Consulentschap. Dit omvat
  • ondersteuning voor lokale bibliotheken en samenwerkingsverbanden. De consulenten zijn verbonden aan deze Vlaamse instantie, maar werken decentraal; zij worden (deeltijds) gedetacheerd naar provinciehoofdsteden en/of centrumsteden;
  • het signaleren van noden vanuit een helikopterblik en het uitwerken van een bovenlokaal ondersteuningsaanbod;
  • coördinatie van samenwerkingsverbanden van bibliotheken in de vorm van interregio-overleg Er zijn ook andere overlegstructuren mogelijk, bijvoorbeeld van centrumsteden of gevangenisbibliotheken;
  • het uitwerken en aanbieden van een vormingsbeleid voor bibliotheekthema’s; de aangeboden vorming is zowel generiek als specifiek; de consulenten ontwikkelen dit aanbod in samenwerking en in overleg met bestaande aanbieders;
  • Adviesverlening over subsidies aan bibliotheken en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
  • Het opmaken van een gezamenlijk collectieplan in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van) lokale bibliotheken, regionale samenwerkingsverbanden en Cultuurconnect. Dit collectieplan wordt periodiek, bijvoorbeeld elke vier jaar, geactualiseerd.
 • Interbibliothecair leenbeleid en coördinatie van het interbibliothecair leenverkeer, aansluitend bij het collectieplan.
 • Coördinatie van een netwerkmagazijn of –magazijnen, aansluitend bij het collectieplan.

Presentatie- en impulssubsidies voor bovenlokale en regiogerichte (professionele) culturele initiatieven

Subsidies zijn nodig om innovatie en samenwerking mogelijk te maken en innovatie structureel uit te rollen in alle bibliotheken. Daartoe zijn nodig:

 • impulssubsidies voor het uitrollen van innovatie in lokale bibliotheken en samenwerkingsverbanden;
 • subsidies voor innovatieve projecten; hier is afstemming nodig met de initiatieven die Cultuurconnect neemt rondom digitalisering;
 • subsidies voor samenwerkingsprojecten;
 • subsidiereglementen binnen het departement CJSM, met een adviescommissie met deskundigen.

De ondersteuning van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking verbanden zijn belangrijke instrumenten om van onderuit samenwerking vorm te geven, die is toegesneden op de lokale situaties. Daartoe

 • moeten lokale besturen de mogelijkheid hebben de juridische samenwerkingsvorm te kiezen, die het best past in hun omgeving;
 • krijgen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die gelijkaardige dienstverlening voor alle inwoners van het grondgebied van het samenwerkingsverband beogen financiële ondersteuning.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be