Bibliotheekmedewerker publiekswerking

Bibliotheekmedewerker publiekswerking

Solliciteren voor: 2022-11-27

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag, samen met ongeveer 1500 gemeentemedewerkers. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Functie

De bibliotheekmedewerker publiekswerking van de Nederlandstalige bibliotheek is de schakel tussen de bibliotheek en de Schaarbekenaar, zowel door nieuwe doelgroepen aan te trekken als door het bestaande netwerk te onderhouden. De medewerker staat in voor de organisatie van publieksactiviteiten en helpt mee in de dagelijkse werking van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek van Schaarbeek (Bib Sophia) en de uitvoering van de missie en de doelstellingen van de Nederlandstalige bibliotheek zoals vastgelegd binnen het cultuurbeleidsplan Schaarbeek.

Verantwoordelijkheden en taken:

1. Publiekswerking:

 • Activiteiten organiseren: samen met de verantwoordelijke publiekswerking denk je na over activiteiten op maat van de Schaarbekenaar en werk je die ook praktisch uit van begin tot einde.
 • Netwerking: een band opbouwen en onderhouden met partnerorganisaties, vooral in Schaarbeek, en peilen naar de noden in de gemeente
 • Deelname aan tweewekelijks publieksoverleg

2. Onthaal:

 • Wekelijkse balieshifts: de medewerker is hulpvaardig en vriendelijk en helpt de bibliotheekbezoekers verder met hun vragen.
 • De medewerker ontvangt sporadisch groepen en geeft rondleidingen in de bibliotheek

3. Dagelijkse werking bibliotheek:

 • De medewerker staat mee in voor het dagelijkse functioneren van de bibliotheek: boeken terugzetten, reservaties klaarzetten, mails en telefoons beantwoorden, enz.
 • Deelname aan het tweewekelijks bibliotheekoverleg
 • Vertaalt collectiesuggesties van het publiek naar team collectie

4. Communicatie:

 • De medewerker bedenkt manieren om in contact te komen met de verschillende doelgroepen van de bibliotheek en communiceert op maat naar hen.
 • Aanleveren van inhoud over de publiekswerking

Profiel

 • Een getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of een gelijkgesteld diploma hebben

Kennis en vaardigheden:

Technische competenties:

 • Kennis van courante administratiesoftware
 • Kennis van dienstspecifieke software: WISE is een pluspunt
 • Kennis van specifieke bibliotheek en/of cultuurwetgeving is een pluspunt

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken
 • Zich ontwikkelen
 • Communiceren
 • Een netwerk uitbouwen
 • Creatief handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Integer handelen
 • Eigen werk structureren

Aanbod

 • Halftijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema C – administratief assistent
 • Plaats van tewerkstelling: Nederlandstalige Bibliotheek Schaarbeek/ Bib Sophia – Lambermontlaan 224 – 1030 Schaarbeek
 • Voordelen:
  • Valorisatie van jaren beroepservaring
  • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
  • Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen
  • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)
  • Maaltijdcheques (8 EUR)
  • Eindejaarspremie
  • Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Hoe solliciteren?

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ten laatste op 27 november 2022 aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Talentmanagement – Directie Human Resources: jobs@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek. Gelieve volgende referentie te vermelden: VC-BIB-NL-RCA.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Meer weten?

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Sofie Van den bergh, Verantwoordelijke Nederlands Bibliotheek – Directie Burgerleven (svandenbergh@1030.be).

De oorspronkelijke vacature vind je hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be