Bibliotheekmedewerker (C1-C3)

Bibliotheekmedewerker (C1-C3)

Solliciteren voor: 2020-02-23

Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een bibliotheekmedewerker en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

Als bibliotheekmedewerker heb je een ruime interesse in de culturele en educatieve sector en werk je mee aan de bibliotheek van morgen. Je bent een dynamische werkkracht, die graag bijdraagt aan de modernisering en verbetering van de bibliotheekwerking. Je krijgt de kans om nieuwe, digitale media in de bibliotheek te introduceren. Verder sta je in rechtstreeks contact met de bezoekers, die je begeleidt en verder helpt op een (pro)-actieve manier.

Taakomschrijving

Als bibliotheekmedewerker werk je nauw samen met de dienstleiders, assistent-dienstleiders en de andere bibliotheekmedewerkers. Je rapporteert aan de directeur bibliotheek.

Je staat in voor de publieke dienstverlening: je ondersteunt publieksactiviteiten voor verschillende doelgroepen, scholenwerking, promo-acties en je denkt mee over nieuwe initiatieven. Je hebt een creatieve geest en je kan regelmatig out-of-the-box-ideeën aan de dag leggen. Bovendien schrikt het jou niet af om de handen uit de mouwen te steken. Dankzij jouw stressbestendig karakter en organisatorisch talent draag je jouw steentje bij aan een goed verloop van de activiteiten (vb. bij de ontwikkeling van instructie- en begeleidingsmateriaal voor rondleidingen, introductiebezoeken, mediawijze projecten en workshops).

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de meer administratieve en bibliotheektechnische taken. Je verzorgt de uitleenadministratie, catalogusopmaak en de gegevensverwerking. Je staat in voor het baliewerk, toezicht aan de zelfscanbalies, inlichtingen, reservaties, etc. Hierbij stel je een kwaliteitsvolle dienstverlening voorop, waarbij je de bezoekers op een vlotte, correcte en klantvriendelijke wijze verder helpt bij vragen of opmerkingen.

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling), die jou ertoe in staat stellen om kwalitatieve relaties te onderhouden met zowel interne (mandatarissen, collega’s), als externe partners (scholen, verenigingen, burgers, …).

Daarnaast beschik je over een zeer goede computerkennis en kan je jou vlot inwerken in nieuwe softwarepakketten. Nieuwe media en digitale technieken kennen voor jou geen geheimen of je bent bereid jou hierin te verdiepen. Het is immers jouw taak om de digitale media dichter bij de mensen te brengen.

Verder heb je een flexibele ingesteldheid, het uitvoeren van avond- en weekendwerk vormt voor jou geen probleem. Ook kan je zowel zelfstandig als in team werken.

De ideale kandidaat? Je kan makkelijk verschillende activiteiten plannen en organiseren en zo ook het verdere verloop ervan opvolgen. Eveneens durf je zelf initiatief te tonen waar je mogelijkheden ziet. In drukke omstandigheden kan je het hoofd koel houden en bewaar je het overzicht. Tot slot kan je jezelf vlot mondeling en schriftelijk uitrukken en is klantvriendelijkheid voor jou een evidentie.

Voorwaarden

 • Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Aanbod

 • Blijf leren en groeien via een groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal C1-C3 (min. €1.927 en max. €3.527 bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques.

Sollicitatieprocedure

1. Een cv-screening, hierbij worden de cv’s gescreend op basis van:

 • Relevante kennis en ervaring;
 • Persoonlijke vaardigheden;
 • De link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid, verbondenheid, durf en respect.

De selectiecommissie beslist welke kandidaten doorgaan naar het verkennend gesprek op basis van wiens profiel het best aansluit bij de functie.

2. Een gevalsstudie (40 punten) gevolgd door een mondelinge proef (60 punten): 

De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven. Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die resulteert in een beoordeling op punten minstens vijftig procent behalen en minstens zestig procent op het geheel van het examen.

Hoe solliciteren?

Solliciteer online tot en met 23 februari 2020 door je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma te bezorgen.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de personeelsdienst Team Selecties via vacatures@dendermonde.be of via 052/251080. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Wendy Van Den Abbeele via wendy.vandenabbeele@dendermonde.be.

De vacature kun je ook bekijken op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be