Bibliotheekassistent

Bibliotheekassistent

Solliciteren voor: 2019-12-16

Hoofddoel functie: 

Je staat in voor het vlot verloop van de directe en indirecte dienstverlening in de bibliotheek.

Inhoud functie: 

 • Directe dienstverlening:
 • je helpt de bezoekers proactief en verschaft informatie aan de balie;
 • je begeleidt en adviseert individuele gebruikers, zowel fysiek als digitaal;
 • je verricht opzoekingswerk in de catalogus en op het internet;
 • je verzorgt de uitlening van boeken, tijdschriften, dvd’s en cd’s: reservaties noteren, boetebrieven versturen, uitleningen met een klaskaart, schooluitleningen, enz.;
 • je ontvangt boetegelden;
 • je maakt boeken uitleenklaar: kaften, herstellen, coderen, terugplaatsen in de rekken,…;
 • je zorgt voor de praktische uitvoering van uitbreidingsactiviteiten zoals klasintroducties, klasuitleningen buiten de diensturen, overleg met scholen, organiseren activiteiten, enz.

Indirecte dienstverlening:

 • je verzorgt de lezersadministratie en brengt deze in in de computer;
 • je zorgt voor de ontsluiting van collecties teneinde op elk moment een correcte online catalogus ter beschikking te stellen;
 • je werkt mee aan het opstellen van dagstatistieken en maandstatistieken;
 • je werkt mee aan het opstellen van het maandelijks financieel overzicht;
 • je werkt mee aan het jaarverslag van de gemeente;
 • je werkt mee aan de collectievorming;
 • je controleert, sorteert en ordent de collecties;
 • je wiedt, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, de collectie;
 • je bouwt themastanden op;
 • je staat in voor interbibliothecair leenverkeer;
 • je staat in voor promotie van activiteiten;
 • je zorgt voor de praktische uitvoering van het krantenarchief via Gopress;
 • je brengt de boekverwerking in in de computer: barcodes, boekkaarten, boeketiketten,…;
 • je doet de cd- en dvd-werwerking en tijdschriften en kranten: idem;
 • je houdt toezicht in de ruimten van de afdeling;
 • je neemt deel aan intern overleg en bijscholingsactiviteiten;
 • je ondersteunt de toeristische dienst;
 • je volgt de wetgeving terzake op;
 • je maakt verslagen, brieven en uitnodigingen op, conform de geldende huisstijl;
 • je houdt het klassement en archief van de dienst bij;
 • je vervangt collega’s wanneer deze afwezig of verhinderd zijn;
 • je verricht werkzaamheden kaderend in de doelstellingen van de dienst;
 • je wisselt relevante informatie met collega’s en andere diensten voor de wederzijdse functievervulling;
 • je wijst burgers door naar de correcte instanties.


Functieprofiel:

Kennis:

Bij indiensttreding heb je:

 • basiskennis van de regelgeving eigen aan het vakgebied (gemeentedecreet, regelgeving inzake bibliotheek);
 • basiskennis werking bibliotheek Wuustwezel;
 • basiskennis bibliotheekwezen.
 • kennis van informaticatoepassingen.


Bij latere uitoefening van je taak heb je:

 • zeer goede kennis van de regelgeving eigen aan het vakgebied (gemeentedecreet,   regelgeving inzake bibliotheek);
 • grondige kennis bibliotheekwezen;
 • grondige kennis van informaticatoepassingen, eigen aan het vakgebied.

Vereiste vaardigheden:

Je kan:

 • typen;
 • werken met Microsoft Office en alle andere webgerichte toepassingen;
 • werken met sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,…);
 • jezelf vernieuwingen in comuterprogramma’s en toepassingen eigen maken;
 • de nodige discretie in acht nemen;
 • in teamverband werken;
 • je eigen werkzaamheden organiseren en systematisch aanpakken;
 • contacten onderhouden met de andere gemeentelijke diensten in functie van de eigen 
 • werkzaamheden;
 • taken zelfstandig, juist en snel afwerken;
 • probleemoplossend werken;
 • initiatief nemen.

Je hebt:

 • een correct Nederlands taalgebruik;
 • integriteit;
 • loyaliteit;
 • flexibiliteit;
 • leerbereidheid;
 • ruime culturele en educatieve interesse;
 • inzicht in de literatuur;
 • een klantvriendelijke en behulpzame ingesteldheid.

Je geeft:

 • een hoge prioriteit aan dienstverlening en klanttevredenheid;

Sollicitatieprocedure:

Bezorg uiterlijk op 16 december 2019:
a) je motivatiebrief;
b) het sollicitatieformulier (zie website: www.wuustwezel.be );
c) kopie van het gevraagde diploma;
d) uittreksel uit het strafregister (af te halen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats);
e) eventueel kopie van het rijbewijs B.

aan

Personeelsdienst lokaal bestuur Wuustwezel
Bredabaan 735
2990 Wuustwezel

AANDACHT: Stukken die nà sluitingstermijn toekomen hebben voor gevolg dat de kandidatuurstelling ONGELDIG is!
De preselectie op basis van het CV en een gesprek gaat door op 20 december 2019.
Het schriftelijk examen gaat door op 10 januari 2020.
De mondelinge en praktische proef vindt plaats op 4 februari 2020.

Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Wuustwezel.


 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be