Bibliothecaris

Bibliothecaris

Solliciteren voor: 2021-04-12

Functie

Als bibliothecaris coördineer je de bibliotheekwerking in alle aspecten. Je geeft leiding aan het bibliotheekteam en staat in voor een optimale dienstverlening. Je bouwt - zowel beleidsmatig als operationeel - aan een toekomstgerichte bibliotheek op maat van Oud-Heverlee. Je neemt de nodige acties om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een knooppunt van contact en cultuur. De samenwerking met andere (boven)lokale vrijetijdsactoren is daarbij cruciaal.

Profiel

Je bezit leidinggevende kwaliteiten en kan een team stimuleren en motiveren. Je blinkt uit in coördineren en organiseren. Je hebt oog voor vernieuwing en maatschappelijke evoluties. Je bent flexibel, klantgericht en communicatief. Je hebt een grote interesse in literatuur. Je beschikt over uitstekende computervaardigheden.

Diploma:

 • diploma bachelor of gelijkgesteld
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur:
  •  ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5);
  • ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.

Aanbod

 • maandwedde: minimum 2.894,41 euro en maximum 4.715,21 euro (index 02/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8 euro
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

TEWERKSTELLING: in contractueel verband – aanwerving 1 september 2021

Hoe solliciteren?

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

De kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

Uw kandidatuurmet duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Meer weten?

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be. Bekijk de vacature op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be