Anet vindt weg naar Art & Architecture Thesaurus

Anet, het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken heeft het afgelopen jaar sterk ingezet op een onderzoek over onderwerpsontsluiting bij een aantal Antwerpse kunst- en erfgoedbibliotheken die gerelateerd zijn aan musea en onderwijsinstellingen.
De toetreding van deze bibliotheken tot Anet bracht de nood aan eenvormige en duurzame inhoudsontsluiting aan het licht. Het beheer van trefwoordsystemen is immers arbeidsintensief en rentabiliteit ervan wordt vaak in vraag gesteld. Een geschikt ontsluitingsmiddel moest een relevante en duurzame ontsluiting combineren en de uiteenlopende collecties op het netwerk kunnen bedienen.

De Art & Architecture Thesaurus (AAT) kwam als beste alternatief uit de bus voor deze niche van bibliotheken binnen Anet. De AAT bestaat al sinds 1980 en is ontworpen als overkoepelende terminologie voor bibliotheken, archieven en musea. Momenteel wordt AAT meestal gebruikt als terminologiebron voor collectieregistratie van objecten. Naast het brede draagvlak draagt ook de openheid van AAT bij tot haar duurzaamheid: sinds februari 2014 is AAT als Linked Open Data beschikbaar. Met de inzet op een internationale standaard speelt Anet dus in op de toekomstige behoeften. Een extra troef voor het Anet netwerk is de diversiteit: AAT is niet enkel inzetbaar voor de bibliotheekcollecties, maar ook voor museale en erfgoedcollecties die vaak in de betrokken instellingen aanwezig zijn.

Uit een bevraging onder de Anet-leden werd duidelijk dat de AAT qua relevantie t.a.v. bibliotheekcollecties niet altijd even hoog scoort. Er moeten dus termen toegevoegd kunnen worden. De vorm- en functiegerichte opbouw van AAT bemoeilijkt het toekennen van bepaalde termen. AAT biedt ook geen oplossing voor de ontsluiting van concepten op naam zoals kunstwerken of historische gebeurtenissen.

Daarom heeft Anet het ‘Anet-AAT’-ontsluitingsmodel ontwikkeld. De basis is AAT die nu geïmplementeerd wordt in de Brocade-software. Maar de implementatie en het gebruik van AAT zal erg flexibel zijn. Naargelang de aanbevelingen van een werkgroep kunnen termen worden toegevoegd aan de AAT-terminologie. AAT zal gebruikt worden in combinatie met andere bestaande referentiebestanden (geografische namen, UDC-codes, namen van personen, instellingen …) en met een nieuw referentiebestand voor ontsluiting van unieke concepten.

Om de duurzaamheid niet uit het oog te verliezen zet Anet verder in op jaarlijkse synchronisatie met het AAT-moederbestand. Als de conversies volgens schema lopen kunnen gebruikers vanaf volgend voorjaar de catalogus via AAT-trefwoorden bevragen. Afhankelijk van het succes van het project kan op langere termijn gedacht worden aan actieve deelname van Anet aan AAT (formeel indienen van nieuwe termen).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anet

Karen Andree, en Jan Corthouts, Anet

Datum: 
mei 2014
META magazine: