BIOS3 toch nog niet ingekanteld in de Lokale Vrijetijdmonitor?

BIOS3 toch nog niet ingekanteld in de Lokale Vrijetijdmonitor?

01.12.2020

Wat gebeurt er met bibliotheekgegevens voor 2020? Nu BIOS wordt stopgezet en de overschakeling naar de Lokale Vrijetijdsmonitor (LVM) een jaar wordt uitgesteld, lijkt het erop dat deze gegevens verloren zullen gaan. En dat net tijdens een bijzonder jaar waarin de coronapandemie een groot effect had op de dienstverlening van de bibliotheken. 

De bibliotheekgegevens voor 2020 kun je niet meer in het Bibliotheek Informatie- & OpvolgingsSysteem (BIOS3) registreren, zo laat het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) weten. Daarmee komt een einde aan een lange reeks verzamelde data in BIOS. Enkel data inzake de leenvergoeding moet je nog wel registreren indien de bibliotheek nog niet gemigreerd is naar Wise. Ook openingstijden, sluitingsdagen en contactgegevens kun je nog aanpassen in BIOS3.

Vanaf het werkjaar 2020 was het de bedoeling dat de kernindicatoren van BIOS3 ingekanteld waren in de Lokale Vrijetijdsmonitor. Sinds 2016 staat BIOS immers onder druk, omdat de registratieplicht van de bibliotheekgegevens werd afgeschaft. Tot dat moment werden gegevens van alle openbare bibliotheken verzameld, waardoor betrouwbare uitspraken over trends en evoluties binnen de bibliotheeksector geformuleerd konden worden. De inkanteling in de Lokale Vrijetijdsmonitor is een poging om weer te komen tot een volledige en representatieve dataset. Maar het departement laat weten dat die inkanteling met een jaar is uitgesteld.

Lokale Vrijetijdsmonitor


De datasets in de LVM zouden de kennisnoden van de bibliotheeksector moeten kunnen beantwoorden. Om dat te realiseren bevroeg het departement in mei 2020 de sector. Een vierde van het aantal bibliotheken in Vlaanderen en Brussel nam hieraan deel. Er was in de survey ruimte voorzien om algemene bedenkingen mee te geven en de respondenten konden ook mondeling feedback geven.

De lijst werd goedgekeurd door 56% van de respondenten. Er waren ook enkele verbetersuggesties, onder meer om definities te verduidelijken, doelgroepen van georganiseerde activiteiten in beeld te brengen en details over het bereik en participatie mee op te nemen. Zo kan de evolutie van de bibliotheek van uitleendienst naar belevings- en ontmoetingsplaats in kaart gebracht worden.

Daarnaast werd in vraag gesteld of de LVM de juiste tool is, aangezien deze zich richt tot de gemeenten. Wat als het bestuur van de bibliotheek niet samenvalt met de gemeente? De tool richt zich daarbij enkel tot Vlaamse gemeentebesturen, waardoor de informatie over Brusselse bibliotheken niet in kaart wordt gebracht.


Je kunt het volledige rapport raadplegen (29.07.2020) en het volledige voorstel inzake de kernindicatoren bekijken.


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be