Hugo De Vreese

META Nummer 2022/3

Hugo De Vreese

Geschreven door Hugo De Vreese
Gepubliceerd op 12.05.2022

Hoe ben je in de bibliotheek beland?

Ik startte in de bibliotheek van Denderleeuw in 1985 waar ik als bibliotheekbediende aangesteld werd om een centrum voor streekgeschiedenis op te starten. In 1994 kreeg ik de kans op een vaste betrekking in de bibliotheek van Schaarbeek waar ik verantwoordelijk was voor de jeugdafdeling en de avm-collectie (audiovisuele materialen). Inmiddels was ik begonnen met de graduaatsopleiding aan de bibliotheekschool van Gent, die ik beëindigde in 1996. In 2000 ten slotte werd ik aangeworven in Sint-Agatha-Berchem als bibliothecaris van de pas opgerichte Nederlandstalige bibliotheek.

Welk thema ligt je nauw aan het hart?

Als verantwoordelijke voor de jeugdafdeling in Schaarbeek bleek al vlug dat we met een heel specifiek doelpubliek te maken hadden: midden jaren negentig sprak in de Schaarbeekse Nederlandstalige scholen één kleuter op de tien thuis Nederlands met beide ouders, twee kleuters op de tien hadden één Nederlandstalige ouder, drie kleuters op de tien spraken thuis enkel Frans en vier kleuters op de tien hadden als thuistaal noch het Nederlands, noch het Frans. Een evolutie die zich in de jaren daarop verder verspreidde in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Kinderen kwamen wel in klasverband, maar erg weinig van hen zagen we ook individueel langskomen. Aangepaste collecties die de leefwereld van de kinderen beter weerspiegelen, ouderbetrokkenheid en -responsabilisering en het verschaffen van leesplezier aan anderstalige kinderen zijn dan ook de thema’s die me tijdens meer dan 25 jaar Brussels bibliotheekwerk steeds nauw aan het hart lagen.

Dat 25 jaar later de Boekenbende nog steeds bestaat, stemt me best gelukkig en trots

Op welke verwezenlijkingen ben je trots?

Omdat in Schaarbeek voor veel anderstalige ouders de drempel van de Nederlandstalige bibliotheek te hoog bleek, ben ik op zoek gegaan naar manieren om het omgekeerde te doen: de bibliotheek tot bij de gezinnen thuis krijgen. Daarom startte ik in 1996 de Boekenbende aan Huis. Met dertig vrijwilligers werd een aantal keren aan huis voorgelezen bij dertig gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas of het eerste leerjaar. De leerkrachten of directies van de deelnemende scholen vonden dat die kinderen baat zouden hebben bij een bezoek van een voorlezer aan huis, die met de ouders een gesprek kon starten over het belang van bibliotheekbezoek en voorlezen, ook in de moedertaal. Dat 25 jaar later de Boekenbende nog steeds bestaat en, sinds mijn vertrek uit Schaarbeek, vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)-dienst OBiB (Ondersteuning Bibliotheken in Brussel) gecoördineerd wordt, stemt me best gelukkig en trots. De Boekenbende is nu actief in twaalf Brusselse gemeenten en intussen werden bijna tienduizend gezinnen bereikt. De 250 jaarlijkse voorlezers worden nu gerekruteerd in verschillende Brusselse hogescholen en universitaire opleidingen en het voorleestraject doet dienst als volwaardige stage voor studenten lerarenopleiding en orthopedagogie.

Hoe zag je het beroep van bibliothecaris evolueren?

De eerste revolutie die ik me herinner, is de opkomst van de elektronische typemachine mét geheugen waardoor we niet langer cataloguskaartjes met een stencilapparaatje hoefden te dupliceren. De digitale revolutie hebben we met de bibliotheken vanop de eerste rij gevolgd. Ook een kleine bibliotheek kan nu wegens de bijna onbeperkte toegang tot informatie op zowat elk verzoek of elke vraag een antwoord bieden, de dienstverlening is er alleen maar op vergroot. Wel betreur ik het wegvallen van steeds meer decretale regels die voor kleinere bibliotheken, zeker in Brussel, vaak de enige wettelijke houvast waren bij budgettaire onderhandelingen met het bestuur. Ook het wegvallen van de verplichting om een bibliotheekopleiding te hebben gevolgd om er een te kunnen leiden, was toch een bittere pil om te slikken. Naast alle activiteiten en extra diensten blijft voor mij de kern van de bibliotheek toch nog steeds de collectie, een verzameling van grootse literaire stemmen, democratische opinies, wetenschappelijk ondersteunde ideeën en een waaier aan levensbeschouwingen waar je als bezoeker door kunt grasduinen en steeds opnieuw verrast kunt worden door de rijkdom die je zomaar in de schoot geworpen krijgt.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be