Bibliotheek FOD Financiën

META Nummer 2022/2

Bibliotheek FOD Financiën

Geschreven door Carine Verdickt, Gregory Matthys
Gepubliceerd op 22.03.2022
IMPORTANT

Wanneer werd de bibliotheek van de FOD Financiën opgericht?

Hoewel onze centrale bibliotheek niet dateert van bij de oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën), bestonden er reeds speciale bibliotheken in het kabinet van de minister en in de verschillende administraties. Om deze verschillende bibliotheken te coördineren, gaf de minister van Financiën, Walthère Frère-Orban, bij besluit van 5 december 1857 de bibliotheek van het Algemeen Secretariaat de naam van Centrale Bibliotheek, en plaatste hij alle andere eronder. Het is op dat moment dat ons verhaal begint.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Als bibliotheek van de FOD Financiën bestaat onze opdracht er in de eerste plaats in om documentatie ter beschikking te stellen die de ambtenaren bij hun werk kan helpen. Het gaat ongetwijfeld over een gerichtere missie dan in een algemene bibliotheek, maar de te bestrijken gebieden zijn niettemin talrijk: fiscaliteit, recht of economie zijn voor de hand liggende onderwerpen voor ons, maar we moeten ook beschikken over werken over onder meer management, stadsgeschiedenis en onderzoeksmethodologie. Het vinden van de nodige werken vereist een voortdurende analyse van nieuwe publicaties door gespecialiseerde uitgevers, terwijl tegelijkertijd oude documenten die van essentieel belang kunnen zijn voor de onderwerpen die onze administratie behandelt, zorgvuldig bewaard moeten worden. En als onze collecties nuttig kunnen zijn voor externe bezoekers, dan ontvangen we uiteraard ook hen met open armen.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

Naast de opvolging van onze collecties hebben we ook verschillende tentoonstellingen kunnen organiseren: Twee eeuwen fiscaliteit binnen de Infotheek (1794 – 1994), 75 jaar operatie-Gutt, en binnenkort zullen we deelnemen aan een evenement om de vijftigste verjaardag van de btw te vieren. Daarnaast heeft ons team twee keer het genoegen gehad om de Dag van de bibliothecaris te organiseren (in 2014 en 2017).

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We zouden de diverse interacties met onze lezers verder willen ontwikkelen. Naast de tentoonstellingen hopen we ontmoetingen of masterclasses te kunnen organiseren, bijvoorbeeld met auteurs. Wat onze collecties betreft, streven we er voortdurend naar om deze toegankelijker te maken, meer bepaald via digitale media, met de ambitie om het voor de medewerkers van onze FOD mogelijk te maken om toegang te krijgen tot informatie waar en wanneer zij die nodig hebben.

IMPORTANT

Hoe meet je de impact van jullie werk?

We beschikken over statistieken waaruit blijkt hoeveel lezers de bibliotheek bezoeken of hoeveel boeken er uitgeleend worden, maar het zijn natuurlijk de dankbetuigingen of bemoedigende woorden die de meeste voldoening geven. We stellen het ook op prijs wanneer lezers boeken voorstellen die aangeschaft moeten worden om andere medewerkers te helpen. Dat toont aan dat ze geloven in onze missie om informatie te delen.

Wat maakt jullie team zo uniek?

Onze rol binnen de FOD Financiën vereist dat we kunnen inspelen op de behoeften van alle ambtenaren, maar ook dat we taken kunnen beheren die eigen zijn aan de overheid. Ons team moet dus tweetalig zijn en uiteenlopende specialiteiten hebben, van bibliotheekwetenschap tot budgetbeheer. Onze vaardigheden en interesses vullen elkaar aan, zodat we de lezers een bibliotheek kunnen aanbieden die zo goed mogelijk aansluit bij het expertiseniveau dat zij nodig hebben.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

In onze organisatie werken we vaak met twee aan een specifieke taak. Dat leidt ertoe dat er met elk van onze collega’s een speciale band ontstaat, afhankelijk van de planning en de uit te voeren taken. Verder zijn we altijd bereid om elkaar te helpen, ongeacht de specialiteit die we elk hebben.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Onze teamleden hebben heel verschillende achtergronden. Sommige hebben een opleiding als bibliothecaris genoten, andere komen uit totaal andere vakgebieden zoals verzekeringen, kunstgeschiedenis, fiscaliteit of boekhandel. Elk heeft zijn of haar eigen ervaring die hij of zij in het team kan inbrengen, wat heel verrijkend is. Dat zorgt voor vernieuwende visies over hoe de bibliotheek georganiseerd kan worden.

Welke eigenschappen zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Zoals in alle bibliotheken is de wil om de lezer te helpen essentieel. Gezien ons activiteitengebied is het niet ongebruikelijk dat wij lange en zeer nauwkeurige opzoekingen moeten verrichten. Zo kan een van onze ambtenaren bijvoorbeeld op zoek zijn naar een fragment uit de rechtspraak over een bepaalde wet. Doorzettingsvermogen, analytisch vermogen en interesse in het rechtsgebied in het algemeen zijn dan ook belangrijke troeven binnen ons team.

Welke voordelen (en risico’s) heeft het werken in teamverband voor een bibliotheek van een overheidsdienst?

Het grootste voordeel van het beheren van de bibliotheek van de FOD Financiën is dat we een duidelijke visie hebben over wat onze collecties moeten bevatten. We weten vaak welke boeken we moeten aanschaffen, welke het nuttigst zijn voor onze collega’s in andere diensten, en welke verouderd zijn (omdat de wetgeving soms zeer snel verandert). Bovendien kunnen de lezers ons altijd laten weten welke boeken voor hen nuttig zouden zijn, zodat we snel kunnen reageren als we over een bepaald onderwerp geen bronnen hebben. Anderzijds betekent deel uitmaken van een FOD ook dat we ons moeten bezighouden met heel wat taken die buiten het bibliotheekwetenschappelijk kader vallen, waardoor we soms niet genoeg tijd hebben om de eigenlijke bibliotheek te beheren.

IMPORTANT

Het team

Carine Verdickt: bibliotheekbeheerder
Wendy Stevens: documentatie- en tijdschriftenbeheerder & secretariaat
Fien Wille: documentatie- en tijdschriftenbeheerder
Yamina Bens: documentatie- en abonnementsbeheerder
Hugo D’Hauwe: documentatiebeheerder & IT-specialist
Nicolas Bruart: documentatie- en contractbeheerder
Audrey Bertrand: documentatie- en tijdschriftenbeheerder & catalograaf
Jozefa Bockx: documentatiebeheerder & catalograaf
Patricia Blockx: documentatie- en abonnementsbeheerder & catalograaf
Philippe Bruggeman: documentatiebeheerder & catalograaf
Grégory Matthys: documentatiebeheerder & catalograaf

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be