Centraal Archief Colruyt Group

META Nummer 2022/1

Centraal Archief Colruyt Group

Geschreven door Stephen Stalpaert
Gepubliceerd op 24.01.2022
IMPORTANT
V.l.n.r.: Stephen Stalpaert, centraal archivaris, Matthias De Jonge, archiefmedewerker en Els Beké, archiefmedewerker.

Wanneer werd het archief van Colruyt Group opgericht?

Het Centraal Archief van Colruyt Group werd initieel in 2015 opgericht als een kleinschalig project en bestaat sinds 2016 als volwaardige dienst. Het huidige team werkt sinds 2019 samen. We vallen als dienst vandaag onder de divisie Business Analytics & Insights (BA&I) waar rond alle mogelijke vormen van informatie gewerkt wordt.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Hoewel onze corebusiness vooral het archiveren van alle juridische documenten behelst, gaat onze opdracht vrij breed. Naast de contracten, notariële aktes of certificaten, beheren we ook alle papieren personeelsdossiers van Colruyt Group. Daarnaast ondersteunen we de organisatie om papierloos te werken. Diensten kunnen hun administratief archief overdragen aan ons, zodat wij het in de juiste omstandigheden kunnen bewaren. Ten slotte zijn we ook verantwoordelijk voor het beheer van alle erfgoedobjecten en de bedrijfsbibliotheek van Colruyt Group.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

We kunnen gerust zeggen dat we een zeer constructieve verstandhouding hebben met onze partners. Diensten weten ons te vinden indien ze vragen hebben rond archivering van documenten en zijn vaak aangenaam verrast over de snelheid waarmee ze geholpen worden. We merken dat archiefwerking steeds vaker opgenomen wordt in de bedrijfsprocessen en dat er een groeiende aandacht is voor het bewaren van zowel papieren als digitaal archief. Zelf proberen we de archiefwerking van verschillende diensten te stroomlijnen door onze partners te sensibiliseren om vanaf het begin van het proces reeds aan hun documentstructuur te werken.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We zijn ons ervan bewust dat er in de organisatie nog steeds archief geproduceerd wordt dat nooit bij ons terechtkomt. We willen geleidelijk aan de hele groep bereiken en zoveel mogelijk archief centraliseren. Daarnaast willen we ook verder inzetten op de veranderende digitale context. Veel van onze documenten zijn digital born en vragen dus een andere aanpak. Als archiefdienst willen we daarin onze partners ondersteunen en samen zorgen voor een duurzame borging van hun digitaal archief. Daarnaast zouden we graag de archiefwerking in onze buitenlandse vestigingen verder uitbouwen: Colruyt Group heeft ook activiteiten in Luxemburg en Frankrijk. Vandaag werken zij gedecentraliseerd, maar verdere groei vraagt om een meer gestroomlijnde aanpak. Tot slot willen we ons erfgoed meer uitdragen naar de buitenwereld. Colruyt Group kent een lange geschiedenis. We beschikken over best wel wat erfgoed waar we trots op mogen zijn. Denk maar aan onze ponskaarten of de befaamde rode telefoon, die voor veel mensen als ware nostalgie gelden. Wij vinden dat dat dus zeker meer getoond mag worden.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

Uiteraard houden we over onze services kwantitatieve gegevens bij, zoals het aantal te archiveren documenten of personeelsdossiers dat we ontvangen of het aantal bruiklenen en vernietigingen die we uitvoeren. Verder organiseren we jaarlijks meetings met onze stakeholders om onze processen ook kwalitatief te evalueren. Tegelijkertijd bewijzen onze informele contacten en de verstandhouding met onze partners dat we goed bezig zijn.

We beschikken over best wel wat erfgoed waar we trots op mogen zijn. Denk maar aan onze ponskaarten of de befaamde rode telefoon, die voor veel mensen als ware nostalgie gelden

Wat maakt jullie team zo uniek?

Het kan uitdagend zijn om met drie collega’s het archief van een bedrijf met meer dan 30.000 werknemers te beheren. Dat maakt dat we goed op elkaar moeten kunnen inspelen en bijspringen waar nodig. Hoewel we elk zeker onze eigen talenten hebben en gebruiken, is het ook belangrijk om goed te kunnen communiceren en samenwerken. Zo komen we soms tot resultaten die we individueel niet zouden halen.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Er heerst in ons team een vriendschappelijke en open sfeer. We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben tijdens drukke momenten maar weinig woorden nodig om het werk te verdelen. Vragen van partners worden vaak eerst in teamverband besproken zodat iedereen zijn visie kan delen. Hoewel die visies soms niet met elkaar stroken, kunnen we ze altijd constructief verzoenen.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Stephen Stalpaert heeft als centraal archivaris het diploma van de master-na-master Archiefwetenschappen en Hedendaags Documentbeheer. Hij staat in voor de theoretische omkadering van het archief en is naar onze partners toe het eerste aanspreekpunt. Els Beké en Matthias De Jonge zijn beiden archiefmedewerkers en staan vooral in voor de praktische werking van het archief. Zij zijn vanuit verschillende richtingen in het archief terechtgekomen. Els werkte oorspronkelijk in de beenhouwerijafdeling van een van onze filialen. Met die achtergrond heeft ze heel wat kennis over de werking van het bedrijf, wat vaak helpt bij het begrijpen van ons archief. Matthias is gestart als administratief medewerker om vervolgens vrij snel als archiefmedewerker aan de slag te gaan, en is de ancien van de groep.

Welke vaardigheden zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Omdat Colruyt Group een divers bedrijf is, kom je vaak in contact met de meest uiteenlopende archiefstukken. Kennis over die complexiteit is zeker een pluspunt. Daarnaast is het een must om te kunnen werken in teamverband, en is het belangrijk om een goede speurneus te zijn. Regelmatig zijn partners op zoek naar archiefstukken van hun voorganger zonder aan te kunnen geven wat deze zijn en waar of wanneer deze gearchiveerd werden. Het geeft een zeker gevoel van trots als je met zo weinig aanwijzingen toch snel het archiefstuk kunt bezorgen.

Welke risico’s heeft het werken in teamverband voor een bedrijfsarchief?

Aangezien een archief in de bedrijfscontext helaas vaak nog de connotatie heeft van een stoffige kelder vol papier, worden we soms pas laat op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen in het bedrijf. Gelukkig maken we organisatorisch deel uit van een divisie met informatie als focus, waardoor we ons sterker kunnen profileren.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be