Universiteitsarchief UAntwerpen: UArchief

META Nummer 2020/9

Universiteitsarchief UAntwerpen: UArchief

Geschreven door Willem Vanneste
Gepubliceerd op 01.12.2020
IMPORTANT
V.l.n.r.: Jolien Dekoninck, dossierbeheerder - Karolien Claes, archivaris - Willem Vanneste, universiteitsarchivaris.

Wanneer werd het Universiteitsarchief van de Universiteit Antwerpen (UArchief) opgericht?

Het Universiteitsarchief is een jonge dienst. Ter uitvoering van de nota Het geheugen van de Universiteit Antwerpen is het in de schoot van de Universiteitsbibliotheek opgericht met de aanwerving van een universiteitsarchivaris eind 2017.

Ondertussen is het archiefteam uitgegroeid tot een klein, maar gedreven team van drie medewerkers en één vrijwilliger.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Het UArchief is opgezet als een afzonderlijke dienst binnen de bibliotheek met de uitgesproken ambitie een professionele archiefwerking uit te bouwen bij de Universiteit Antwerpen. Een archiefwerking die de universitaire faculteiten en diensten ondersteunt bij hun informatie- en archiefbeheer.

Een archiefwerking die ervoor zorgt dat de archieven – analoog en digitaal – op een deskundige wijze beheerd, geselecteerd, gearchiveerd en ter beschikking gesteld worden. Een archiefwerking die ervoor zorgt dat het archivalische erfgoed van de universiteit op lange termijn bewaard en toegankelijk blijft.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

Onze dienst is volop in opbouw. Er is een archiefdepot en een archiefverwerkingslokaal ingericht. De basisprocedures voor het verwerken van archieven zijn opgezet.

Er zijn ondertussen zo’n 350 strekkende meter en 250 GB archief verwerkt, zowel bestanden die reeds aanwezig waren in de depots van de bibliotheek als nieuwe overdrachten.

Het archief van de Rijkshandelshogeschool Antwerpen (1853-1965) is herverpakt en geïnventariseerd, sinds 2018 archiveren we de websites van uantwerpen.be, het archief van de personeelsdienst is opgekuist en overgedragen, … 

Voor de faculteitsadministraties hebben we selectierichtlijnen opgesteld, voor de academici een ‘archiefadvies’. Diensten weten ons al te vinden en we worden actief betrokken bij het interne beleid op vlak van privacybescherming en Research Data Management (RDM).

We participeren actief in initiatieven zoals de Kinderuniversiteit en de acties van de VVBAD in het kader van de Internationale Archiefdag. Met onze collega’s van Bijzondere Collecties, Academisch Erfgoed en Kunst op de Campus werken we nauw samen aan een geïntegreerde erfgoedwerking.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We willen binnen dit en enkele jaren een e-depot UAntwerpen operationeel hebben. Een digitaal archief geschikt voor zowel onderzoeksdata, administratief archief als digitaal onderwijsmateriaal.

Aansluitend ambiëren we in samenwerking met onze collega’s van Anet de archiefmodules van Brocade verder uit te bouwen en te verbeteren. Tegelijk willen we in samenwerking met ICT en andere departementen werk maken van een betere organisatie van het digitale informatiebeheer binnen de universiteit.

Het is onze ambitie de archiefbewaarplaats te zijn voor de universiteit, haar voorgangers en de brede universitaire gemeenschap.

We hopen dat te kunnen combineren met een gestage verwerking van de analoge archieven en ervoor te zorgen dat wat we reeds in huis hebben goed verpakt, genummerd en beschreven is.

Ook hopen we ervoor te zorgen dat de historische archieven die nog bij universitaire diensten liggen stap voor stap naar het UArchief overgedragen worden en zo breed toegankelijk gemaakt worden. We willen een emeriti-werking opzetten en op systematische wijze ‘hoogleraararchieven’ verwerven.

Het is onze ambitie de archiefbewaarplaats te zijn voor de universiteit, haar voorgangers en de brede universitaire gemeenschap. We willen die archieven niet alleen bewaren, maar ze ook toegankelijk maken.

Ervoor zorgen dat ze online doorzoekbaar zijn, ze actief kenbaar maken en valoriseren mede in samenwerking met onze collega’s van Bijzondere Collecties. Op korte termijn ambiëren we het ‘Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling’ van de Vlaamse overheid te verwerven.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

Onze impact meten doen we nog niet echt. De focus ligt nu op het uitbouwen van een professionele archiefwerking. Het meten van onze impact is daar een onderdeel van, maar niet de eerste prioriteit.

Wat maakt jullie team zo uniek?

De teamleden. Ieder is op zich uniek met zijn of haar kwaliteiten, maar tegelijk staat ieder van ons klaar om de ander te helpen en is er een drive om het UArchief dag na dag beter te maken.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

We gaan ervoor! Er is een grote inzet en veel zin voor initiatief om de werking te verbeteren. Tegelijk zijn we collegiaal en sociaal, niet alleen binnen het eigen team, maar ook binnen het grotere geheel van de Universiteitsbibliotheek.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

We zijn alle drie historici. Karolien Claes en Willem Vanneste zijn de gediplomeerde archivarissen, Jolien Dekoninck heeft een extra diploma Gender en Diversiteit. Qua leeftijd en ervaring hebben we een mooie mix.

Willem brengt twintig jaar ervaring mee van bij het FelixArchief/Stadsarchief Antwerpen. Karolien heeft eerst inventarisatiewerk bij KADOC gedaan en is vervolgens enkele jaren in Kortrijk aan de slag geweest als archivaris. Jolien heeft het archiefwerk bij het Rijksarchief Kortrijk geleerd.

Welke vaardigheden zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Zelfstandig kunnen werken, tegen een stootje kunnen en gevoel voor humor hebben. Interesse in de koers is een pluspunt.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be