Kevin Linsingh

META Nummer 2020/9

Kevin Linsingh

Geschreven door Kevin Linsingh
Gepubliceerd op 01.12.2020

Als opleidingshoofd vind ik het belangrijk om zicht te houden op de volledige sector, zodat ik studenten hierin kan gidsen.”

Hoe ben je in de informatiesector beland?

Tijdens mijn opleiding tot historicus heb ik aan de KU Leuven het vak Boeken bibliotheekgeschiedenis van Pierre Delsaerdt gevolgd. Deze lessen vond ik zeer inspirerend.

Daarom besloot ik om het toenmalige postgraduaat Informatieen Bibliotheekwetenschap (IBW) aan de Universiteit Antwerpen te volgen. Na een korte stage in de Faculteitsbibliotheek Letteren van de KU Leuven ben ik als balieverantwoordelijke in de Biomedische Bibliotheek van diezelfde instelling gestart.

Waar werk je en wat houdt jouw baan in?

Momenteel werk ik als opleidingshoofd voor het graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief bij Erasmushogeschool Brussel (EhB). In die zin stuur ik de opleiding aan, wat inhoudt dat ik bezig ben met personeelsbeleid, strategische beslissingen over de opleiding, didactische en inhoudelijke sturing, en samenwerking uitbouwen met het werkveld.

De inkanteling van de graduaatsopleiding in de hogescholen heeft onze slagkracht sterk verhoogd en de volgende jaren willen we deze slagkracht benutten om de sector verder te ondersteunen in zijn uitdagingen. Daarnaast geef ik natuurlijk ook nog les en ondersteun ik vaak jonge mensen die willen starten in onze sector.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig veel bezig?

Binnen onze opleiding leg ik me toe op de facetten rond digitalisering en automatisering. De afgelopen jaren heb ik dat vooral opgenomen voor de bibliotheeksector, maar vanaf dit academiejaar starten we ook met de uitrol van onze afstudeerrichting Archief en zal ik deze component mee actief helpen uitbouwen.

Als opleidingshoofd vind ik het belangrijk om zicht te houden op de volledige sector, zodat ik studenten hierin kan gidsen en de communicatielijnen met het diverse werkveld openhoud.  

Volg je het internationale vakgebied op?

Vlaanderen is een kleine regio en veel innovatie in onze sector wordt aangestuurd door internationale ontwikkelingen. Daarom vind ik het belangrijk om die ontwikkelingen in het oog te houden.

Internationaal volg ik organisaties zoals de International Federation of Library Associations (IFLA), Liber, de American Library Association (ALA) en Library of Congress, maar iets dichter bij huis probeer ik ook zicht te houden op onze noorderburen.

Daarnaast starten we dit academiejaar met een internationaliseringstraject binnen onze opleiding om dat sterker te verankeren.

Wat heb je al kunnen verwezenlijken?

Op welke verwezenlijkingen ben je trots? Ik ben bijzonder trots op de realisaties van mijn team in het afgelopen academiejaar. Er zijn veel nieuwe docenten gestart en samen hebben we met veel inzet een opleidingsprogramma uitgerold en studenten begeleid.

Het tweede semester was niet gemakkelijk met de omschakeling naar digitaal onderwijs. De docenten hebben dat aangepakt en ik vind dat ze hiervoor toch wel erkenning verdienen.

Daarnaast ben ik ook trots dat we binnen de Erasmushogeschool dit academiejaar zijn kunnen starten met een nieuw postgraduaat in het informatiemanagement om opnieuw studenten op te leiden die hogere management- en expertfuncties kunnen opnemen in de toekomst.

Hoe zie je de sector in de toekomst evolueren?

Er beweegt veel in de sector en deze is ook zeer divers, dus ik kies er één aspect uit. Op het einde van dit academiejaar zullen de eerste archiefdeskundigen bij ons afstuderen.

Binnen de opleiding proberen we een grote nadruk te leggen op interpersoonlijke vaardigheden in combinatie met specifieke beroepscompetenties rond onder andere digitalisering in de sector.

Ik verwacht dus dat onze studenten een grote rol kunnen opnemen bij (digitaal) samenwerken en kennisverwerving binnen organisaties. Aangezien dat competenties zijn die ook nodig zijn buiten onze traditionele sector, zie ik een mooie toekomst voor onze studenten.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be