Teatime@bib: de opleidingen en bibliotheken van HOGENT slaan de handen in elkaar

META Nummer 2020/6

Teatime@bib: de opleidingen en bibliotheken van HOGENT slaan de handen in elkaar

Geschreven door Lieve Vereecke en Hilde Vanoverbeke
Gepubliceerd op 23.08.2020
IMPORTANT

In 2019 ging een groep docenten, onderzoekers en bibliotheekmedewerkers van start met een lezingenreeks onder de naam Teatime@bib. Het doel is de aanwezige knowhow binnen de Hogeschool Gent (HOGENT) in the picture te plaatsen voor eigen publiek en geïnteresseerden. De lezingen gaan door in een van de campusbibliotheken van de HOGENT en de opnames ervan zijn te bekijken via een website. Hier lees je ons relaas over de opstart van dit project.

Hoe het begon

Binnen de bibliotheken van de HOGENT gaan er al jaren stemmen op om de banden tussen de opleidingen en de bibliotheken nauwer aan te halen. Zo zijn er initiatieven geweest om ‘onderzoekshoeken’ te organiseren.

Hierbij wordt het werk van onderzoekers in de kijker geplaatst via een kleine tentoonstelling in de bibliotheek, die start met een korte lezing. In dat kader groeit het idee om een ‘levende bibliotheek’ te organiseren in samenwerking met het Steunpunt Geestelijke Gezondheid.

Dat is een werkvorm waarbij personen met een psychisch probleem als levende boeken getuigen in een gesprek met bibliotheekbezoekers. Dergelijke initiatieven kenden heel wat succes, onder meer in verschillende openbare bibliotheken in binnen- en buitenland.

De opleiding Ergotherapie is onmiddellijk gewonnen om dit initiatief mee te ondersteunen. Ook bij de opleiding Verpleegkunde is er veel interesse.

Tijdens de eerste gesprekken schuiven enkele onderzoekers en docenten mee aan tafel en al vlug begint men te dromen van een interdisciplinaire studiedag waarbij de vermaatschappelijking van de zorg centraal staat. Hierbij wordt de bibliotheek gezien als een trefpunt tussen opleidingen, onderzoek, kennis en de verspreiding ervan.

Een werkgroep gaat van start

Een spontaan gegroeide werkgroep van enthousiaste medewerkers – bestaande uit enkele docenten, onderzoekers, een vakgroepvoorzitter en bibliotheekmedewerkers – gaat in maart 2019 van start.

Met een zekere overmoed wordt er gekeken naar de filmpjes van de Universiteit van Vlaanderen als lichtend voorbeeld. Via deze filmpjes brengen topwetenschappers op een toegankelijke manier moeilijke onderwerpen onder de aandacht van een breed publiek.

Al vlug bestaat er binnen de werkgroep een grote unanimiteit over het opzet. Er komt het volgende academiejaar een lezingenreeks op drie donderdagnamiddagen in een campusbibliotheek, rond een jaarthema dat nauw aansluit bij het domein mens en welzijn, het werkgebied van de groepsleden.

Binnen het overkoepelende thema Vermaatschappelijking van zorg, welzijn en onderwijs wordt er geopteerd voor drie subthema’s. De bedoeling is om in het najaar van 2019 te beginnen met Inclusie, daarna komt in februari Geestelijke gezondheidszorg aan bod, om dan in mei af te sluiten met Mantelzorg.

De lezingen starten om 16 uur en vanwege het tijdstip en de gemoedelijke sfeer die men beoogt, komt de benaming Teatime@bib uit de bus. Al snel worden de diensten Communicatie en Onderzoek, en de Multimediacel erbij betrokken.

Nog voor de zomer komt er een oproep naar geïnteresseerde medewerkers van de HOGENT die hun kennis willen delen met eigen publiek en geïnteresseerden uit de praktijk.

Een versnelling hoger

Ondertussen heeft ook de Multimediacel niet stilgezeten en zij leveren een mooi wervingsfilmpje. Vanaf september gaat het snel: alle kandidaat-sprekers worden gecontacteerd. De bedoeling is dat zij hun project voorstellen in de vorm van een TED-talk. De dienst Onderzoek organiseert daarover een trainingssessie.

De dienst Communicatie zet in recordtempo een website op poten, er worden banners geleverd en een visueel aantrekkelijk programmablad; alles passend binnen de huisstijl van de HOGENT. De cel Events zal zorgen voor een podium, statafels, een geluidsinstallatie, koffie, thee en gebak.

De eerste teatime@bib

De eerste editie op 21 november 2019 vindt plaats in een kleine bibliotheek op campus Vesalius, om te peilen hoe succesvol deze formule kan worden. Het opnameteam stelt zijn materiaal op.

Op de receptietafels komt documentatiemateriaal ter ondersteuning van de lezingen. Een bonte verzameling oude theekopjes en enkele sfeerlampen en planten maken het gezellig. Vijf korte lezingen en een interview worden op film opgenomen.

Na de lezingen kan iedereen elkaar ontmoeten en informatie wordt gretig uitgewisseld. De initiatiefnemers krijgen veel lovende opmerkingen van de aanwezige onderzoekers, docenten en studenten.

De tweede en derde editie

Veel tijd om op onze lauweren te rusten is er niet, want de editie van februari 2020 komt eraan. Omdat de werkgroep kan bogen op een goed parcours tijdens de eerste editie, verlopen de voorbereidingen van de tweede editie vlot.

Teatime@bib begint binnen de hogeschool een zekere bekendheid te verwerven en het initiatief wijkt uit naar de grote bibliotheek op campus Schoonmeersen. Ook deze editie is een succes. Vol goede moed begint de werkgroep eind februari aan de voorbereidingen van de laatste editie voor het academiejaar.

Er wordt een sterke groep sprekers samengebracht. Maar dan komt de corona-epidemie roet in het eten gooien. Alle activiteiten met live publiek worden tot nader order afgeschaft. We maken wel een compilatie van filmpjes waarvan het resultaat in september op onze website verschijnt.

De toekomst

De werkgroep bezint zich nu over welke weg er met Teatime@bib ingeslagen wordt. Het centrale doel blijft de knowhow binnen de HOGENT in de kijker te zetten, en iedereen die dat wenst deelgenoot te maken van die kennis, hetzij live tijdens de lezingen, hetzij via de filmpjes die online terug te vinden zijn. 

Terugkijkend zijn dit de succesfactoren van Teatime@bib: de organische groei, de enthousiaste werkgroep met enkele trekkers en veel contacten in verschillende opleidingen, de ondersteuning van de Multimediacel, een mooie website en mooi promotiemateriaal, de goede samenwerking met verschillende andere diensten en last but not least de positieve respons van de deelnemers.

Kijk voor meer informatie op www.hogent.be/teatime.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be