SDG’S en Europese bibliotheken

META Nummer 2020/6

SDG’S en Europese bibliotheken

Geschreven door Giuseppe Vitiello
Gepubliceerd op 23.08.2020
IMPORTANT

Het Sustainable Development Goals and Libraries - First European Report is de eerste poging om SDG-projecten in Europese bibliotheken in kaart te brengen. Het rapport bevat niet enkel verhalen die kunnen dienen bij de belangenbehartiging naar bestuurders en beleidsmakers toe, het biedt een volwaardig concept dat geschikt is om het bibliotheekwerk in het bredere kader van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te plaatsen.

Een nieuwe agenda is hard nodig om twee redenen: a) historisch gezien, omdat de traditionele bibliotheeksector (gratis diensten op basis van boeken en andere media) de afgelopen twee decennia uitgedaagd is door particuliere informatiedienstverleners, en b) omdat we een post-COVID-19-tijdperk ingaan waarin veel van de traditionele aannames in de bibliotheekwereld opnieuw in vraag gesteld zullen worden.

Er bestaan een aantal diepgewortelde ideeën over SDG’s en bibliotheken. Deze ideeën gaan uit van een SDG-concept dat de bibliotheek centraal stelt. Dat is echter volledig in tegenspraak met de mentaliteit die de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling bezielt. Deze ideeën leiden vaak tot vier mythes.

Vier mythes

De eerste mythe is dat SDG’s een soort van bijkomstige doelstellingen zijn voor bibliotheken en weinig of niets te maken hebben met de kerntaken van een bibliotheek. Volgens deze visie zou er een scheiding zijn tussen het beheer van de bibliotheekcollecties aan de ene kant en sociaal georiënteerde bibliotheekactiviteiten aan de andere kant.

Deze visie kan weerlegd worden door je niet alleen af te vragen hoe een bibliotheekdienst gerealiseerd wordt, maar ook waarom deze als een kerntaak van de bibliotheek gezien wordt.

Zodra bibliothecarissen gaan nadenken over wat een bibliotheekdienst betekent voor de gemeenschappen waartoe ze zich wenden, wordt het realiseren van de bibliotheekdiensten niet langer bekeken vanuit een zuiver cultureel of educatief perspectief, maar vanuit het bredere kader van duurzame ontwikkeling.

De tweede mythe heeft betrekking op het veronderstelde milieugerichte karakter van SDG-georiënteerde bibliotheekprojecten. De creatie van deze mythe is waarschijnlijk een onbedoeld gevolg van het Greta Thunberg-effect en verwijst naar een agenda voor 2030 die gericht is op klimaatverandering en koolstofarme emissie.

Dat is een beperkte en vertekende interpretatie van het VN-programma. De SDG’s brengen in kaart wat nodig is om duurzame ontwikkeling te bereiken; ze zijn gebaseerd op drie fundamentele pijlers: de sociale, de economische en de milieupijler.

De derde mythe is dat de 2030 Agenda op macroniveau uitgevoerd zou moeten worden door middel van een fiscaal en wetgevend beleid, in plaats van op sectoraal niveau door middel van microbeleidsactiviteiten.

Het is waar dat het overheidsbeleid dat bijvoorbeeld de aankoop van elektrische auto’s stimuleert, een vooruitgang betekent voor het bereiken van SDG 13 (Klimaatactie), en het groeiende aantal elektrische auto’s is een duidelijke indicator van duurzaamheid. Dat is echter niet het punt.

De 2030 Agenda van de VN is mensgericht, en de rol die individuen spelen, is essentieel om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Eerst en vooral is duurzame ontwikkeling een kwestie van levensstijl, en bibliotheken kunnen veel doen om maatschappelijke trends te veranderen.

Ten slotte beweert de vierde mythe dat SDG’s die in bibliotheken geïmplementeerd worden slechts kleinschalige, lokale projecten zijn met een zuiver demonstratief karakter.

Opnieuw beperkt deze visie zich tot een perspectief dat de bibliotheek centraal stelt en houdt ze geen rekening met het feit dat elk project kan veranderen in een beleid en, als beleid, het hart en de ingesteldheid van miljoenen mensen kan veranderen.

Na het ontkrachten van deze mythes kunnen we onze aandacht richten op de implementatie van SDG’s in bibliotheken. In slechts drie jaar tijd heroriënteerde de VN-agenda 2030 het bibliotheekbeleid meer en diepgaander dan de gespecialiseerde literatuur in de afgelopen decennia mogelijk deed.

Zowel openbare als universiteitsbibliotheken zijn op zoek naar nieuwe politieke en sociale factoren die de ontwikkeling van de bibliotheek stimuleren. Deze factoren zijn te vinden in sociale verandering, inclusie, democratische participatie, culturele diversiteit en sociale integratie.

Er deed zich een evolutie voor in de implementatie van SDG’s in bibliotheken en het denken rond duurzame ontwikkeling. In het begin werden SDG’s kritiekloos geïnterpreteerd. Vrijwel alleen SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs) en SDG 16.10 (Publieke toegang tot informatie) werden beschouwd als van belang voor bibliotheken.

Dat oordeel kwam niet voort uit een misvatting over SDG’s, maar uit een misvatting over bibliotheken. De missie van een bibliotheek stopt niet op het moment dat een boek of ander item uitgeleend wordt.

Zodra bibliotheken onderzoeken hoe hun diensten gebruikt worden en waarom, neemt het aantal implementeerbare SDG’s in bibliotheken toe. Wanneer bibliotheekgebouwen gebruikt worden voor andere zaken dan het uitlenen van items, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats, worden alle zeventien doelen relevant.

Post COVID-19

De enthousiaste deelname van Europese bibliotheken aan de implementatie van SDG’s is een teken dat bibliotheken een meer geavanceerd verhaal over beleid en indicatoren kunnen beginnen onderzoeken.

Hun relevantie werd duidelijk tijdens de COVID-19-crisis – zoals duidelijk blijkt uit het EBLIDA-rapport A European Agenda for the Post-Covid 19 Age – toen, samen met de toegang tot digitale collecties, ook de sociale diensten die de bibliotheken verleenden een hoge vlucht namen.

Nieuwe diensten gerelateerd aan de COVID-noodtoestand omvatten onder meer het bieden van gecentraliseerde toegang tot gezondheidsinformatie over COVID-19, het gebruik van sociale media om verhaaltijd aan te bieden, en geavanceerde sociale diensten voor ouderen en kwetsbaren in lockdown, zoals telefoongesprekken.

IMPORTANT

Meer dan ooit, en zeker na de COVID-19- crisis, leeft het gevoel dat de SDG’s een na te streven beleid zijn. Wat ontbreekt, is een theorie die al deze elementen samenbrengt in een administratieve cultuur van duurzaamheid.

Het Sustainable Development Goals and Libraries - First European Report van EBLIDA toont duidelijk aan dat verschillende factoren – de grootte van het land, de configuratie van het bibliotheeksysteem, de invloed en vastberadenheid van individuele bibliothecarissen – een verscheidenheid aan modellen voor de implementatie van duurzame ontwikkeling in Europese bibliotheken bepalen.

Europese voorbeelden 

Een institutioneel beleid is bijvoorbeeld te vinden in Letland, waar de Nationale Bibliotheek van Letland en de Bibliotheekvereniging van Letland hun krachten bundelden om de Letse bibliotheken ‘organisch’ functioneel te maken voor de implementatie van SDG’s.

Als gevolg hiervan omvat het Letse Nationale Ontwikkelingsplan 2021- 2027 – het grootste investeringsplan binnen de overheidsbegroting voor de ontwikkeling van Letland en de verbetering van de levenskwaliteit – ook bibliotheken als een kernconcept voor de duurzame ontwikkeling van cultuur en onderwijs.

Een ander mogelijk model is te vinden in Frankrijk en Duitsland, waar de organisatie van activiteiten, tentoonstellingen en evenementen in verband met de SDG’s spontaan plaatsvindt en ongecoördineerd blijft.

In Spanje is voor de 2030 Agenda een systematisering gevonden in een strategisch voorstel dat uitgewerkt werd door een Coördinerende Bibliotheekraad – het orgaan waarin organisaties vertegenwoordigd zijn die als katalysator voor bibliotheekverandering fungeren.

In het strategisch voorstel spitst de Spaanse 2030 Agenda voor bibliotheken zich toe op zes doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn), SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 10 (Ongelijkheid verminderen), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 16 (Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten).

In Spanje werd ook voorgesteld om het hele Spaanse bibliotheeksysteem te heroverwegen als een institutionele motor om SDG 5 (Gendergelijkheid) te bereiken.

EBLIDA

En tot slot is er het EBLIDA-beleid. De betrokkenheid van EBLIDA gaat niet verder dan de activiteiten die zijn opgenomen in het strategisch plan van EBLIDA en staat er ook niet los van; de huidige EBLIDA-activiteiten worden ingepast in het SDG-kader.

Drie aspecten worden vooral benadrukt. Het eerste is de Europese dimensie, die de implementatie van SDG’s anders maakt dan in andere continenten. Zo hebben de bibliotheekprojecten in verband met SDG 1 (Geen armoede) zelden betrekking op absolute armoede, maar eerder op relatieve armoede met het oog op het doorbreken van de armoedecirkel.

Bibliotheekprojecten gericht op SDG 2 (Geen honger) richten zich meer op voedselverspilling en -zekerheid dan op voedselschaarste: de Europese Commissie heeft prioriteit gegeven aan de strijd tegen zwaarlijvigheid en het stimuleren van de biologische landbouw.

Het tweede aspect betreft de integratie van de bibliotheekactiviteiten in de programma’s en het beleid van de Europese Unie. Het belangrijkste instrument van EBLIDA, de EBLIDA-matrix, bevat een lijst met specifieke doelstellingen van Europese structuur- en investeringsfondsen voor 2021-2027 – mogelijk een extra bron van inkomsten voor bibliotheken, met name wanneer verwezen wordt naar het post-COVID-tijdperk.

Het derde aspect betreft een belangenbehartiging die veel verder gaat dan het vertellen van verhalen. De actie van EBLIDA is gericht op het creëren van een administratieve cultuur van duurzaamheid in bibliotheken.

Het is een paradox dat luchtvaartbedrijven – die zeker niet als voorvechters van duurzaamheid bestempeld kunnen worden – elk jaar duurzaamheidsverslagen uitbrengen en hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling opeisen, terwijl bibliotheken – in veel opzichten bij uitstek duurzame agentschappen – daar niet toe in staat zijn.

EBLIDA probeert een netwerk van SDGcompetenties te creëren en in stand te houden dat via de instrumenten en diensten van het EBLIDA European SDG House aangeboden wordt. Het is een ambitieus programma dat het nastreven waard is, en een duidelijke aanwijzing dat bibliotheken essentieel zijn voor de uitvoering van de 2030 Agenda.

Het Sustainable Development Goals and Libraries - First European Report is gepubliceerd in juni 2020 en is beschikbaar op de website van EBLIDA.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be