Sectie WDI bij de VVBAD

META Nummer 2020/2

Sectie WDI bij de VVBAD

Geschreven door
Gepubliceerd op 11.03.2020
IMPORTANT
V.l.n.r: Stef Strobbe, Lieselot Verryckt, Astrid De Spiegelaere, Els Binnemans en Fleur De Jaeger.

Wat is WDI?

WDI is de sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie binnen de VVBAD.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

De sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie groepeert mensen die werkzaam zijn in wetenschappelijke (universitaire) bibliotheken en instellingen, museumbibliotheken, documentatiecentra en overheidsbibliotheken. De werkende leden vergaderen regelmatig rond actuele thema’s in deze sectoren. Uit deze discussiefora spruiten diverse activiteiten voort, die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden, zoals colloquia, studiedagen, studiebezoeken of publicaties.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

De sectie houdt jaarlijks een studiedag, niet enkel voor haar eigen leden, maar ook voor geïnteresseerden. We hopen ook steeds een breder publiek aan te spreken. Succesvolle voorbeelden waren onder andere de studiedag over tools in de informatiesector, de studiedag over competenties voor informatiebeheerders of de rol van bibliotheken in Open Science. Afgelopen jaar organiseerde de sectie vier sessies op Informatie aan Zee. We werkten hiervoor niet alleen samen met onze eigen leden, maar ook met sprekers uit instellingen die geen deel uitmaken van ons team. Dat was een ideale manier om onze multidisciplinaire aanpak in de kijker te zetten. We merken dat de aanpak waarbij we ons focussen op de praktijk, positief ervaren wordt. De deelnemers na een studiedag met handvaten en ‘goesting om eraan te beginnen’ naar huis sturen, is dan ook wat we in de toekomst beogen. We werken, waar mogelijk, samen met andere secties om gezamenlijke activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een studiebezoek. Daarnaast voorzien we vanuit onze sectie regelmatig een bijdrage aan het vakblad META. 

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

WDI blijft de kleinste sectie binnen de VVBAD, met een vijftiental leden, dus willen we in de toekomst vaker met andere secties samenwerken. Er staat ons echter niets in de weg om meer leden aan te trekken. Langs deze weg doen we dan ook graag een oproep naar bibliothecarissen, documentalisten en informatiespecialisten om zich aan te sluiten bij ons team.

IMPORTANT
V.l.n.r.: Inge Van Nieuwerburgh, Ann De Meulemeester, Laura Mesotten, Inge Van der Stighelen en Patrick Vanouplines.

Wat maakt jullie team zo uniek?

De grootste troef van onze sectie blijft haar verscheidenheid aan leden. De leden komen uit verschillende sectoren: universitaire bibliotheken, privébibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),, documentatiecentra, overheidsbibliotheken, enzovoort. Daarnaast zijn leden van onze sectie ook vertegenwoordigd in andere overlegorganen, zoals het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S), Open Access Belgium, BIBForum voor federale overheidsbibliotheken, de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABDBVD) enzovoort.

De groep heeft een aantal gemeenschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld het omgaan met grote hoeveelheden data, de (na)druk op wetenschappelijk publiceren, het bereiken van haar doelgroep of publiek, nieuwe technologieën, het functioneren met minder personeel, enzovoort. Door het samenbrengen van onze verschillende visies en werkwijzen leren we ontzettend veel bij van elkaar.

Wat zijn de dingen waar jullie tegenaan lopen?

De grote verscheidenheid qua achtergrond van onze leden kan soms ook een struikelblok zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat universiteitsbibliotheken en wetenschappelijke instellingen te maken krijgen met de druk op (open) publiceren, iets wat privébibliotheken of documentatiecentra niet of veel minder hebben. We moeten erover waken dat ieder lid zijn/haar belangen kan blijven verdedigen binnen de sectie.

Een andere uitdaging van de sectie is het bereiken van onze collega-bibliothecarissen, informatiemanagers en kennismanagers. Heel wat kleinere bibliotheken (bijvoorbeeld overheidsbibliotheken), bedrijfsbibliotheken of documentatiecentra zijn misschien wel lid van de VVBAD, maar hen bereiken we niet via de sectie of de studiedagen. Dit is vaak te wijten aan de zeer geringe personeelsbezetting in deze instellingen, waardoor men zich moeilijk kan vrijmaken. Ook hier kunnen het vakblad META of andere door ons georganiseerde activiteiten een stimulerende rol spelen.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be