Welgevormd

META Nummer 2019/8

Welgevormd

Geschreven door Willem Vanneste
Gepubliceerd op 07.11.2019

Welgevormd in de informatiesector, dat is de titel van het project dat in oktober van start ging. De Vlaamse overheid geeft de VVBAD een subsidie om te onderzoeken welke actuele vormingsbehoeften er bestaan op het (boven)lokale niveau, in het bijzonder bij de uitvoerende bibliotheek- en archiefmedewerkers. Goed opgeleide medewerkers zijn immers essentieel voor een goed werkende en sterke sector. Zoals de ondertitel Naar structurele samenwerking voor bovenlokale vorming aangeeft ligt de focus op het zoeken naar samenwerking. Zoeken naar hoe we met verschillende partners kunnen voorzien in een bovenlokaal vormingsaanbod dat op een duurzame manier inspeelt op veranderende noden van de informatiesector.

Directe aanleiding voor dit onderzoek is de afslanking van de provincies. Tot 2018 voorzagen zij in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid in een groot vormingsaanbod, zowel voor lokale besturen als voor erfgoedbibliotheken en andere informatiepartners. We breiden de scope echter uit en kijken transversaal naar de noden in andere deelsectoren, zoals onderwijs (bibliotheken van onderzoeks- en onderwijsinstellingen), cultureel erfgoed (museumbibliotheken en (culturele) archiefinstellingen) en informatiebeheer (informatie- en archiefdiensten bij bedrijven en lokale besturen). We bekijken ook welke partners bereid zijn om een aanbod uit te werken op dit bovenlokale niveau. Hiertoe leggen we contact met onder andere onderwijsinstellingen, provinciale bestuursscholen en particuliere  onderwijsverstrekkers.

We richten ons voor dit project in eerste instantie op de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, omdat er grote verschillen waren tussen deze provincies wat betreft de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid en de bovenlokale organisatie van openbare bibliotheken en archieven. We willen onderzoeken of deze verschillen impact hebben op de noden in de sector. Bovendien willen we ook leren uit de verschillen in aanpak in beide provincies.

Het project past in het bredere kader waarin de VVBAD streeft naar een volwaardig opleidingsaanbod voor de sector. De vereniging deed al eerder onderzoek naar de nood aan een (internationale) basisopleiding en inventariseerde beschikbare opleidingsmodules binnen het reguliere onderwijs. Met dit project werken we aan een fijnmazig aanbod van gerichte bijscholing op het bovenlokale niveau, eerder gericht op uitvoerende medewerkers. Projectmedewerker Nathalie Vandenberghe voert het onderzoek uit. Ze rapporteert en stemt af met een stuurgroep van deskundigen uit de VVBAD-secties, samen met deskundigen van onder meer de cel Bovenlokaal Bibliotheekbeleid van het departement CJM, FARO, Cultuurconnect en LINC.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be