Hemelsbreed: divers religieus erfgoed in Vlaanderen

META Nummer 2019/8

Hemelsbreed: divers religieus erfgoed in Vlaanderen

Geschreven door Joris Colla, Julie Aerts
Gepubliceerd op 07.11.2019

Het religieuze landschap in Vlaanderen is de afgelopen decennia diverser geworden. Sommige religies kennen een lange aanwezigheid, terwijl andere recenter zijn. Zij laten allemaal meer en minder zichtbare sporen na in onze samenleving. Niet alleen oude of waardevolle relicten zijn erfgoed, maar alles wat betekenis draagt en een verhaal vertelt. Zowel voor de eigen werking van de geloofsgemeenschappen als voor de bredere maatschappij is het belangrijk om zorg te dragen voor dit divers religieus erfgoed.

CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven ondersteunen de verschillende erediensten bij de zorg voor hun roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden van de verschillende erkende erediensten voeren deze erfgoedorganisaties het project Hemelsbreed: divers religieus erfgoed in Vlaanderen uit. Dat verloopt in verschillende fasen. Dit voorjaar werd er afgestemd met de koepelorganisaties van de betrokken erediensten. Alle representatieve organen betuigden hun steun aan het initiatief. Na een grondige voorbereiding werden er in juni onlinebevragingen uitgestuurd naar de lokale geloofsgemeenschappen van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst. Wie dat wil, kan ook een papieren versie van de enquête aanvragen. Zo wordt de drempel om mee te werken verlaagd.

Aansluitend bij een vergelijkbaar onderzoek voor de rooms-katholieke eredienst, uitgevoerd in 2012, willen we via de bevraging het erfgoed en de uiteenlopende erfgoednoden van de verschillende erediensten in kaart brengen en de deelnemers sensibiliseren. Achtereenvolgens komen het roerend erfgoed, het archief en de bibliotheek, het immaterieel erfgoed en het onroerend erfgoed aan bod. Ook wordt gepeild naar de manieren waarop de gemeenschappen hun erfgoed bekendmaken bij het bredere publiek.

Na afloop van de bevraging zullen de resultaten gevalideerd en geanalyseerd worden. Dat gebeurt in samenspraak met de koepelorganisaties. De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport dat zal worden voorgesteld op een studiedag in het voorjaar van 2020. Op basis van het rapport zullen er, in overleg met vertegenwoordigers van de verschillende erediensten, actielijnen op maat worden uitgezet. Zo kan werk gemaakt worden van een duurzame zorg voor het divers religieus erfgoed in Vlaanderen.

Voor meer informatie klik hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be