Brusselse Werkgroep Open the door for reading

META Nummer 2019/7

Brusselse Werkgroep Open the door for reading

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.10.2019

Wie zijn jullie?

De Brusselse werkgroep ontstond in het kader van het Erasmus+-project Open the Door for Reading. Dat is een Europees project waarbij het gaat om strategische partnerschappen, en waarbij samengewerkt wordt rond innovatie en de uitwisseling van goede praktijken. Dit project wordt gecoördineerd door de stad Gotenburg. De andere partnersteden zijn Bristol, Milaan, Turku en Brussel. In het project gaat het om leesbevordering bij kinderen van nul tot zes jaar, met een focus op de stappen die vóór lezen komen. Tijdens transnationale meetings wisselen we goede praktijken uit, en onze inzichten proberen we vorm te geven in een handleiding voor de beroepskrachten en vrijwilligers die met deze doelgroep werken. De Brusselse werkgroep participeert in alle activiteiten van het project: de transnationale meetings (voorbereiding, deelname, organisatie, rapporteren), het opstellen van de handleiding (discussies, bevragingen, testen en evalueren). In de werkgroep zitten Stijn Callewaert, Els Patoor en Fleur De Meyer van OBiB, de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Voor de Brusselse bibliotheken nemen deel: Anneke Verbeeke (Ukkel), Eefje Vloeberghs (Sint-Joost-ten-Node), Nathalie Verstrynge (Elsene), Anna Kennis (Sint-Lambrechts-Woluwe), Birgit Delporte (Schaarbeek), Christina Roelandt (Muntpunt), Kathleen Bollue (Sint-Pieters-Woluwe). Voor het Centrum Basiseducatie Brusselleer: Ine Meersman, voor het Huis van het Kind: Nicoleta Vandeputte, voor de entiteit Gezin van de VGC: Krista Donckers, en voor OCB (Onderwijs Centrum Brussel): Muriel van Eeden en Dennis Pauwels.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Onze belangrijkste opdracht is het uitdiepen van de inzichten en ervaringen met onze lokale partners om zo te komen tot een leesbeleid dat verspreid kan worden bij alle partners die met deze doelgroep in aanraking komen.

Wat hebben jullie al gerealiseerd?

De meest ingrijpende realisatie is het kritisch bekijken en in vraag stellen van de eigen houding, vooroordelen en werkmethodes. Als bibliotheken zijn we gaan beseffen dat boeken niet altijd haalbaar zijn, vooral niet in kwetsbare gezinnen die geen leescultuur hebben — en dat lezen ook kan zonder boeken! De principes die aan dit inzicht ten gronde liggen formuleren, deze omzetten naar boodschappen specifiek voor de doelgroep, en het verwoorden van een aantal praktische tips in de handleiding is voor ons een belangrijk deel van dit proces.

Wat willen jullie als werkgroep nog realiseren?

We beseffen dat de inhoud van de handleiding vertaald moet worden naar verschillende eindproducten, afhankelijk van de beoogde lezer/gebruiker, om tot een maximale bruikbaarheid te komen. Een laaggeletterde die vrijwilligerswerk doet moet op een andere manier aangesproken worden dan iemand die een beleidsfunctie heeft. Een andere belangrijke stap is het evalueren van onze eigen bibliotheekprojecten in het licht van de Erasmus-ervaringen en een zo breed mogelijk werkveld hierover aanspreken.

Wat maakt jullie werkgroep zo uniek?

Het is voor het eerst dat we met verschillende organisaties rond de tafel zitten om na te denken over leesbevordering en een leesbeleid. Er maken niet alleen mensen uit bibliotheken deel van uit, maar ook mensen van volwasseneneducatie (Brusselleer), entiteit Gezin, Huis van het Kind en het Onderwijs Centrum Brussel. We werken allemaal met dezelfde doelgroep, ieder vanuit het eigen perspectief. Juist die verschillende perspectieven bijeen brengen maakt de uitwisseling zo rijk en intens.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Nieuwsgierig en geestdriftig. De deelname vraagt een grote inzet, maar tegelijk biedt het de mogelijkheid in de diepte te gaan over de theoretische en praktische grondslagen van ons handelen. Daarvoor is zelden tijd, en toch wordt het als echt noodzakelijk ervaren. En dat is juist wat mensen ook motiveert en begeestert — naast het enthousiasme en de inspiratie die ontstaan door de kennismaking met praktijken in andere steden.

Welke voor- en nadelen heeft de ODR-werkgroep voor de bibliotheekwerking?

Voor de bibliotheken die mee in het project gestapt zijn is een van de voordelen dat men tijdens het project meer en intensievere relaties uitbouwt met andere partners in Brussel. We zijn allemaal nog te veel op ons eigen eilandje bezig, en het loont om samen te zitten en discussies ten gronde te voeren. Het nadeel is dat dit veel extra werk is en dus veel tijd vraagt. Het Erasmusproject brengt een dynamiek op gang die leidt tot reële verandering, maar waarvan het nog niet duidelijk is hoe die behouden kan blijven na afloop van het project. Ook daarover moeten we verder nadenken.

Open the Door for Reading
Hoe breng je lezen dichter bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen? Hoe ga je het vaak moeilijke en delicate gesprek aan met ouders die tot moeilijk bereikbare doelgroepen behoren over wat boeken en verhalen kunnen betekenen voor hun kroost? Het zijn enkele van de vele vragen waar de Brusselse bibliotheken al jaren mee worstelen. Tal van Brusselse projecten focussen dan ook steeds sterker op kansengroepen omdat Brusselse bibliotheken leesbevordering als een instrument hanteren in de strijd tegen sociale ongelijkheid. De leesbevorderingsprojecten Boekstart, Brussels Reads Aloud, Boekenbende en de Leeslijn werken goed en bereiken hun doelgroepen. Maar het is geen eenvoudige taak voor de bibliotheekmedewerkers om te werken voor gezinnen waar (voor)lezen en de omgang met boeken niet evident zijn.

Sinds eind 2017 zijn de Brusselse bibliotheken partner van Open the Door for Reading, een Erasmus+-samenwerkingsproject dat focust op de soms moeilijke match tussen leesbevordering en kansengroepen. De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) begeleidt twintig Brusselse bibliotheken in dit Europese uitwisselingsproject.

Binnen Open the Door for Reading willen de vijf partners vanuit hun verschillende achtergronden (onderwijs, gezondheid, opvoeding, cultuur) ervaringen en goede praktijken delen en innoverende leesmethoden/instrumenten ontwikkelen om kansengroepen te bereiken, te ondersteunen en te versterken.

>    Meer info vind je op de projectsite: https://brusselsebibliotheken.bibliotheek.be/openthedoorforreading. Of neem contact met het OBiB-team: obib@vgc.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be