Erika Meel

META Nummer 2019/4

Erika Meel

Geschreven door Erika Meel
Gepubliceerd op 07.05.2019

Ik heb alle stadia van de digitale evolutie doorlopen

Hoe ben je in de bibliotheeksector beland?

Eigenlijk eerder toevallig. In 1987 werkte ik als FKFO-onderzoeker bij KUB en kreeg ik de vraag om te solliciteren bij EHSAL om les te geven, maar ook om mee in de net opgerichte bib te komen werken. Ik dacht dat dit een interessante tijdelijke job was, maar ik ben er uiteindelijk meer dan dertig jaar gebleven. En op 1 oktober 2019 komt er een einde aan vele boeiende jaren in onze sector.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig veel bezig?

Als diensthoofd word je vaak meer opgeslorpt door financiële, beleidsmatige en organisatorische zaken dan door inhoudelijke bibtaken. Gelukkig wordt dat voldoende gecompenseerd door het frequent bezig zijn met e-bronnen, zowel het onderhandelen voor aankoop, het geven van demo’s informatievaardigheden, als troubleshooting. Daarnaast ben ik al jaren actief voor Vlhora voor het ingewikkelde, maar belangrijke dossier van auteurs- en reprorecht: eerst in de vergaderingen van de FOD Economie en Reprobel en nu in SA&S. Door de krachten te bundelen staan we als gebruikersgroep sterker.

Hoelang ben je al actief binnen de VVBAD, en wat was je motivatie om lid te worden?

De studiedagen, artikels in META, Informatie aan Zee, uitwisseling van expertise: er zijn genoeg redenen. Oorspronkelijk waren wij verbonden aan de sectie WDI, omdat EHSAL een lange type hogeschool was. Door de fusies met korte type hogescholen bleken we inhoudelijk meer affiniteit te hebben met de Hogescholensectie. Ik ben lid van dit sectiebestuur geworden omdat ik het belangrijk vind dat voldoende mensen actief hun steentje bijdragen aan studiedagen, META, Informatie aan zee, met andere woorden de redenen waarom we lid zijn van VVBAD.

Op welke verwezenlijkingen ben je trots?

Dat ik gedurende twintig jaar fusies en defusies organisatorisch moest trekken en dat ik in die moeilijke omstandigheden de moed niet heb opgegeven, zodat we uiteindelijk bij een aanvaardbaar resultaat geland zijn. Ik heb er daardoor ook nieuwe en fijne collega’s bijgekregen.

Hoe heb je de BAD-sector zien evolueren?

Ik ben eind jaren 1980 in de sector begonnen en toen was de hoofdmoot nog papieren collecties beheren/bewaren en uitlenen. In de loop der jaren zijn we van de ‘bewakers van de boeken’ geëvolueerd naar de ‘informatieondersteuners van de gebruikers’. IT-kennis en communicatievaardigheden zijn nu veel belangrijker voor ons vak dan toen ik begon. De evolutie naar leercentra geeft nieuwe mogelijkheden, maar betekent ook dat oude functies wegvallen. Ik heb alle stadia van de digitale evolutie doorlopen: van microfiches over floppy disks, inbel-databanken, Cd-Roms tot online e-bronnen. Er is nu zoveel meer raadpleegbaar, onafhankelijk van plaats en tijd, maar de overload aan informatie en fake news brengen met zich mee dat onze rol in het aanleren van informatievaardigheden veel belangrijker geworden is.

Wat zal je altijd bijblijven uit de sectie hogeschoolbibliotheken?

De laatste jaren houden we met het sectiebestuur regelmatig themavergaderingen, waarin actuele problematieken in een open sfeer bediscussieerd worden. Dit en het samen zoeken naar relevante onderwerpen en organiseren van onze jaarlijkse studiedagen heb ik vaak ervaren als een echt nuttige uitwisseling van knowhow en best practices.

Wat is je leukste bibliotheekervaring?

Het dagelijks ondersteuning geven aan studenten levert soms (enigszins overdreven, maar toch) fijne uitspraken op als “mevrouw, u hebt mijn leven gered”. Samen met de bibcollega’s van al de campussen eens een dag niet in de Bib zijn heeft al een aantal memorabele en deugddoende teamdagen opgeleverd.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be