Europees jaar van het cultureel erfgoed

META Nummer 2017/7

Europees jaar van het cultureel erfgoed

Geschreven door FARO
Gepubliceerd op 19.09.2017

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018). Op die manier wil de EU de culturele diversiteit promoten en de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan illustreren. De EU wil mensen bewuster maken van de Europese dimensie van hun geschiedenis, waarden en het gevoel van Europese identiteit versterken. Tegelijkertijd vestigt EYCH2018 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen.

De organisatie is in handen van de Europese Commissie. Alle lidstaten werden gevraagd om nationale coördinatoren aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een ‘nationale’ coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die rol op. De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe. De EU voorziet een budget van acht miljoen euro. Dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma’s (extra calls of verschuiving van aandacht naar erfgoed) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau.

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH2018 in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita. Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid. De brede erfgoedsector in Vlaanderen kan in haar programmering inspelen op het EYCH2018 met projecten en events. De portaalwebsite met informatie en inspiratie over hoe dit vorm te geven wordt in oktober gelanceerd.

Begin oktober 2017 geven Geert Bourgeois, Vlaams ministerpresident en bevoegd voor Onroerend Erfgoed, en Sven Gatz, Vlaams minister voor Culturele aangelegenheden het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Tijdens dit event zullen de concrete plannen en de stimulansen vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking met FARO en Herita voorgesteld worden.

> Meer weten? Contacteer Brigitte Myle, coördinator voor Vlaanderen, op erfgoedjaar@vlaanderen.be

Bron: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be