Start Vlaams-Nederlands onderzoek: aan welke opleiding tot informatieprofessional hebben bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte?

META Nummer 2017/3

Start Vlaams-Nederlands onderzoek: aan welke opleiding tot informatieprofessional hebben bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte?

Geschreven door Johanna Kasperkovitz
Gepubliceerd op 01.04.2017
In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan? Vragen die aan de orde zullen komen in een Vlaams-Nederlands onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) van start is gegaan. In dit onderzoek zullen in de eerste plaats gesprekken met een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren gevoerd worden. Vervolgens zal een webenquête breed uitgezet worden onder directeuren van bibliotheken, archieven, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en non profit expertisecentra om de behoeften qua opleidingen te peilen. Tot slot zullen de resultaten uit de enquête in mei voorgelegd worden aan twee focusgroepen aan weerszijden van de grens, waarin de uitkomsten besproken en verder verdiept zullen worden. Medio 2017 wordt de rapportage van dit onderzoek verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic uit Utrecht. Wie belangstelling heeft om input te leveren voor dit onderzoek en te laten weten aan welke vaardigheden en opleidingen behoefte is kan contact opnemen met Johanna Kasperkovitz.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be