Druk ,druk, druk!

META Nummer 2015/6

Druk ,druk, druk!

Geschreven door Julie Hendrickx
Gepubliceerd op 01.08.2015
Na een deugddoende zomer belooft het najaar ons een druk programma. Een aantal punten om af te vinken: Over de gereglementeerde boekenprijs is het laatste woord nog niet gezegd. De Vlaamse regering zit nog altijd gebogen over het voorstel. En ook in de openbare bibliotheeksector worden pro’s en contra’s opgesomd. Omdat de (parlementaire) vraag gesteld werd naar de impact van de gereglementeerde boekenprijs op de openbare bibliotheken lanceerde de VVBAD tijdens de zomermaanden een bevraging om de effecten te kunnen berekenen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat openbare bibliotheken niet geloven in de doelstellingen van een gereglementeerde boekenprijs. Tot hier toe verwacht maar 17 procent dat de regeling zal bijdragen aan een grotere diversiteit aan gepubliceerde titels. Als het gaat over een grotere diversiteit aan verkooppunten ziet minder dan de helft van de bevraagden dit gerealiseerd worden. Toch is een beperking op de korting voor de meerderheid aanvaardbaar. Maar die korting vastleggen op 15 procent is voor een ruime meerderheid dan weer te weinig. Allicht zullen de grote lijnen voor een gereglementeerde boekenprijs vastgelegd worden voor de Boekenbeurs in het najaar. Ook leesbevordering staat als Vlaamse beleidsprioriteit volop onder de aandacht. Aan een actieplan wordt dan ook volop gewerkt. Onder andere door Stichting Lezen. Sylvie Dhaene, sinds een jaar directeur van Stichting Lezen, riep daarvoor het Lezerskabinet tot leven. Iedereen die wil kan via het Lezerskabinet input leveren om het beleid omtrent leesbevordering mee uit te stippelen. De VVBAD benadrukt alvast de actieve rol die bibliotheken spelen als leesbevorderaars. Het is ook vanzelfsprekend dat een actieplan voldoende oog moet hebben naar deskundigheidsbevordering en expertise-opbouw bij leesbevorderaars. In de bibliotheeksector, het onderwijs en opvoeding. De grote lijnen over de overdracht van de provinciale bevoegdheden staan op papier. Op 17 juli kwam de Vlaamse regering tot een principiële beslissing: de decretale bevoegdheden worden overgeheveld naar Vlaanderen. Dit wil zeggen dat het Streekgericht Bibliotheekbeleid en de Provinciale Bibliotheeksystemen een nieuw onderkomen vinden bij de administratie of het vernieuwde Bibnet en LOCUS. De provinciale instellingen zullen daarentegen toegewezen worden aan het meest geschikte niveau. Nog geen definitieve beslissingen dus. Maar om concreet vorm te kunnen geven aan de nieuwe Vlaamse bevoegdheden, zoals het Streekgericht Bibliotheekbeleid, is er nog steeds nood aan een nieuw decreet lokaal, of regionaal, cultuurbeleid. De VVBAD pleit hier dan ook voor een visietraject rond de opdracht van de openbare bibliotheek waarin de lokale verankering van de openbare bibliotheek, de samenwerking met andere beleidsdomeinen en de garantie voor de burger op toegang voor informatie primeren. Dit traject moet input geven voor het nieuwe decreet. Een drukke agenda met veel op het programma. Te beginnen met Informatie aan Zee, uiteraard. Licht de minister daar al een tipje van de sluier op?

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be