L’union fait la force

META Nummer 2015/5

L’union fait la force

Geschreven door Bruno Vermeeren
Gepubliceerd op 01.06.2015
Op onze Algemene Ledenvergadering in maart verbroederden we met verschillende zusterverenigingen uit het andere landsgedeelte. De kennismaking wordt zeker nog verdiept. Allianties kunnen ook meer zijn. Negen koepelverenigingen uit de cultuur- en jeugdsector, waaronder de VVBAD, staken de koppen samen rond de inperking van de provinciale bevoegdheden. De concrete bezorgdheden verschillen van sector tot sector. De provinciale wedstrijden en prijzen voor amateurkunsten zijn geen streekgericht bibliotheekbeleid. Toch vragen we in grote lijnen hetzelfde: de provinciale bevoegdheden moeten zoveel mogelijk overdragen aan Vlaanderen, geen verkapte besparingsoperatie, ruimte voor bovenlokale en regionale samenwerking en ontmoeting … Een gezamenlijk standpunt leidde al tot uitnodigingen van de kabinetten Cultuur en Bestuurszaken. Soms zijn er andere redenen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. De uitnodiging voor een hoorzitting in het Vlaams Parlement, bevatte meteen ook de vraag om een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de overdracht van sectorale middelen naar het gemeentefonds. Samen met FOV, de federatie sociaal-cultureel werk en de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) kreeg de VVBAD een kwartiertje spreektijd. Gelukkig waren we het snel eens over de kern van onze boodschap: eerst een duidelijke Vlaamse beleidsvisie op onze sectoren, dan pas een beslissing over de overdracht van middelen. De hoorzitting kwam er mede dank zij de mobilisatiekracht van een veel bredere alliantie. In mei lanceerde het burgerplatform Hart boven Hard een petitie onder het motto ‘lokale voorzieningen zijn een recht!’. De 14.000 handtekeningen die verzameld werden, volstonden om een bulldozer knarsend tot stilstand te brengen. De commissie Bestuurszaken stelde de bespreking van het ontwerpdecreet uit om verdere consultatie mogelijk te maken. Binnen onze eigen sector is eensgezindheid niet altijd vanzelfsprekend. In het IBL-dossier is het niet zo duidelijk wie aan zet is om te komen tot sectorbrede afspraken. Ter herinnering: de provincie Antwerpen schrapte haar subsidie voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) voor openbare bibliotheken, waardoor het hele systeem herdacht moet worden. De voorbije weken bleek ook dat de sector geen gedeelde mening heeft over de gereglementeerde boekenprijs. De beperking van de korting voor bibliotheken tot maximaal 15 procent, blijkt in tijden van besparingen voor vele bibliotheken onaanvaardbaar, terwijl andere wel achter de afspraken blijven staan die – weliswaar een hele tijd geleden – binnen het Boekenoverleg gemaakt werden. Een eerste voorwaarde om brede coalities te kunnen smeden om de slagkracht te vergroten, is interne eensgezindheid. Het is duidelijk dat hier een opdracht ligt voor de VVBAD. De vakantie is in aantocht: een goed moment voor reflectie en bezinning.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be