De Coördinerende archiefdienst breidt werking uit

META Nummer 2015/1

De Coördinerende archiefdienst breidt werking uit

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.02.2015
Tot midden 2014 ondersteunde de Coördinerende archiefdienst vooral de Vlaamse overheid. Door de goedkeuring van het Archiefdecreet in 2010 en van het daaraan gekoppelde besluit van de Vlaamse regering in 2014 werd de doelgroep van de Coördinerende archiefdienst uitgebreid met ongeveer 3000 extra zorgdragers. Het gaat, naast de Vlaamse overheid om de administratieve rechtscolleges, de gemeenten en districten, de provincies, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de OCMW’s en hun verenigingen, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, de polders en wateringen en de andere gemeentelijke en provinciale instellingen. Al deze spelers kunnen bij de Coördinerende archiefdienst terecht voor advies over en begeleiding rond archief- en informatiebeheer (digitalisering, e-mailbeheer, gemeenschappelijk klassement, bewaartermijnen, …). Andere acties die in 2015 op de agenda staan zijn het uitbreiden van het opleidingsaanbod, het verder uitbouwen van de website met goede praktijken, praktische tips en handige sjablonen, het uitwerken van de verdere samenwerking met het Algemeen Rijksarchief, het ondersteunen van selectiecommissies en werkgroepen… Om de noden nog beter te leren kennen worden de komende maanden contacten gelegd met bestaande werkgroepen, netwerken, koepelorganisaties enzovoort. Daarbij focussen we op voor de hand liggende netwerken zoals de werkgroep Lokale Overheidsarchieven en op verwante netwerken, zoals het Expertisecentrum van gemeentesecretarissen. Als gevolg van de taakuitbreiding werden twee extra medewerkers aangeworven. Quincy Oeyen startte op 1 oktober 2014. Quincy studeerde in 2013 af aan de Manama-opleiding Archivistiek met een eindwerk over records management in een OCMW. Als projectmedewerker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed maakte hij een informatiebeheersplan op en gaf advies over ordening en dossiervorming. Sabrina Ospazi vervoegde de Coördinerende archiefdienst op 1 januari 2015. Ze werkte acht jaar lang als gemeentearchivaris in Londerzeel en was aangesloten bij de Werkgroep Lokale Overheidsarchieven, BRAK en de werkgroep Modellastenboek archiefbeheerssysteem. In essentie worden de bestaande taken dus uitgebreid tot nieuwe doelgroepen. De thema’s en vragen waar medewerkers mee worstelen zijn vaak dezelfde, onafhankelijk van het bestuur. Ook de aanpak van de Coördinerende archiefdienst blijft grotendeels hetzelfde: praktijkgericht, klantgericht en rechtdoorzee. Meer informatie: www.bestuurszaken.be/informatiemanagement en informatiemanagement@bz.vlaanderen.be

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be