Archiefbank Vlaanderen – de onlinedatabank van private archieven

META Nummer 2013/9

Archiefbank Vlaanderen – de onlinedatabank van private archieven

Geschreven door Michel Vermote
Gepubliceerd op 01.12.2013
Archiefbank Vlaanderen realiseert – in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet – een centraal register van het Vlaamse private archivalische erfgoed. Het is de bedoeling om dit integraal in kaart te brengen, te vrijwaren en de publieksgerichte en de wetenschappelijke valorisatie ervan te optimaliseren. Archiefbank is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg ernaartoe. Alle private archieven bewaard in Vlaanderen en Brussel worden opgenomen. Er is geen thematische of chronologische begrenzing. Concrete werking Archiefbank centraliseert de beschikbare gegevens over de Vlaamse private archieven in een online databank: www.archiefbank.be. Dit zoekinstrument staat kosteloos ter beschikking van onderzoekers, studenten en het brede publiek. Archiefbank is een open en collectief samenwerkingsverband. De databank wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met de partners uit de brede erfgoedsector en met iedereen die begaan is met het archivalische erfgoed in Vlaanderen. Zowel professionele bewaarinstellingen als particulieren kunnen zich opgeven als partner van Archiefbank en hun archieven en collecties laten registreren. Er zijn verschillende werkwijzen: invoer door de participant zelf via een eigen account en paswoord of invoer door medewerkers van Archiefbank in overleg met de bewaarder. Invoer gebeurt ook na signalering van een archief via de het aanmeldingsformulier op de website. Daarnaast kunnen grote pakketten gestandaardiseerde gegevens van archiefinstellingen waarmee er een structurele samenwerking is, ‘geoogst’ worden door een automatische gegevensoverdracht of door koppeling tussen databanken. Voor het beschrijven van de archiefbestanden gebruikt Archiefbank een internationale standaard, met name de General International Standard for Archival Description (ISAD(G)). De standaard voorziet 26 velden waarvan er slecht vijf verplicht zijn in Archiefbank. Archiefbank biedt met andere woorden de mogelijkheid om enkel basisinformatie over archieven op te slaan, maar kan evenzeer uitgebreide beschrijvingen op bestandsniveau opnemen. Work in progres Archiefbank werkt vanuit een langetermijnperspectief. Eind 2013 telt de databank meer dan 10.000 archiefbeschrijvingen, waarvan er ongeveer 8000 raadpleegbaar zijn in de publiekscatalogus. Voor de verdere aanvulling van dit partieel overzicht rekent Archiefbank op de blijvende inbreng van de partners in het erfgoedveld. Er worden dagelijks nieuwe beschrijvingen toegevoegd. Consulteer regelmatig de databank voor een laatste stand van zaken.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be