West-Vlaamse Provinciale Cultuurdatabanken: geen hiërarchie maar een netwerk

West-Vlaamse Provinciale Cultuurdatabanken: geen hiërarchie maar een netwerk

Wie:

Stefaan Froyman & Livia Snauwaert, Winob

Waar:

Loungebar

Wanneer:

Vrijdag 13 september 2013, 14.15u.

Abstract

De evoluties rond de verschillende Provinciale Cultuurdatabanken creëren verwachtingen en vragen bij lokale besturen en lokale initiatieven. Ondertussen zijn ook andere actoren binnen verschillende bestuursniveaus actief en hebben plannen om collecties te inventariseren of te digitaliseren. Dit leidt tot versnippering, nodeloze concurrentie en beperkt de kansen tot standaardisering met het oog op latere uitwisseling.

De problematiek is alles behalve eenvoudig. Collecties kunnen heel wat verschillende objecten bevatten (fysiek, gedigitaliseerd of born digital). Dit resulteert in verschillende datamodellen en daar bovenop ook nog eens verschillende gespecialiseerde softwaretoepassingen. Als we in de toekomst willen vermijden dat we een zoekmachine nodig hebben om de bron van onze content te achterhalen is meer afstemming en een globaal kader nodig. Het is onmogelijk om dit alles in één keer te bevatten (veel interessant materiaal is zelfs nog niet in kaart gebracht) maar de Provincie West-Vlaanderen nam wel het initiatief om een belangrijk traject op gang te trekken via drie Provinciale Infodagen in juni 2013. Bij de voorbereiding van deze infodagen kwam een uniek proces op gang waarbij we meteen geconfronteerd werden met vragen rond belang van collecties en terminologie.

Het werd vlug duidelijk dat de uitdaging groot is maar het ontwikkelen van een duidelijke visie is essentieel om voldongen feiten, vendor lock-in of extra hoge facturen in de toekomst te vermijden. Starten we met het aanbod of met de doelstellingen? En in hoeverre hebben deze hun invloed op registratie, digitalisering en metadatering? De Provincie wil alvast haar rol bevestigen als een sterke actor in het veld met een duidelijk eigen aanbod maar wil ook een coördinerende rol spelen met aandacht voor ondersteuning en gezamenlijke ontsluiting. Deze presentatie gaat in op de keuzes die gemaakt werden bij het aanbieden van provinciale cultuurdatabanken en hun onderlinge verhouding. We blikken terug op de voorbereiding, de infodagen en de feedback die we nadien gekregen hebben.

We zoeken naar de mogelijkheden om de Provinciale Cultuurdatabanken te laten aansluiten aan het groter wordende netwerk van digitale informatie. En we sluiten af met een blik in de toekomst hoe onze digitale cultuurdatabanken centraal ontsloten kunnen worden en de bron kunnen zijn van educatieve projecten en digitale etalages.

CV's

Stefaan Froyman is projectleider van het Provinciaal Bibliotheeksysteem van West-Vlaanderen. Vanuit deze functie is hij betrokken bij het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen en de studie Systeemarchitectuur Digitale Bibliotheek. Als uitloper van het eindwerk bij de Bibliotheekschool van Gent specialiseerde hij zich in RFID. Nu legt hij zich vooral toe op de interactie en ontsluiting van cultuurdatabanken en het ontwikkelen van een integrale web-applicatie voor bibliotheken met een portaal-, dashboard- en vraagregistratiefunctie. Op basis van eerdere projecten hij heeft ruime expertise op het vlak van gaming en stripverhalen.

Livia Snauwaert is kunsthistorica en behaalde een master in de monumenten- en landschapszorg aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Tijdens haar studies maakte ze twee publicaties over de architectuur in Brugge en Gent voor uitgeverij Lannoo en werkte ze als freelance docent bij Amarant vzw.
Als consulent religieus erfgoed bij de Provincie Oost-Vlaanderen nam ze het initiatief om de databank van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) aan te passen, zodat ook de collecties van de Oost-Vlaamse kerkbesturen er in konden worden opgenomen. Ze werkte mee aan een thesaurus religieus erfgoed ter verrijking van de Art & Architecture Thesaurus (AAT) en aan een geïllustreerd lexicon dat een encyclopedisch overzicht biedt van het religieus erfgoed in Nederland en Vlaanderen.
In 2010 ging Livia aan de slag als eerste depotconsulent in Vlaanderen bij de Provincie West-Vlaanderen. Ze spitste zich daarbij al snel toe op het aspect registratie en startte met de uitbouw van Erfgoedinzicht, een systeem voor de veilige opslag van erfgoedgerelateerde bestanden, metadatering van erfgoed op stuk- en (deel)collectieniveau en de valorisatie ervan via de website www.erfgoedinzicht.be, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be