WEBINAR: Digitale duurzaamheid in archieven

WEBINAR: Digitale duurzaamheid in archieven

Wat betekent digitale duurzaamheid eigenlijk? Hoe kun je dit als archiefinstelling bereiken en wat komt daar allemaal bij kijken? In deze studiedag van de Werkgroep Automatisering van de VVBAD geven drie collega’s uit de sector vanuit hun werkveld een toelichting over hun streven naar meer digitale duurzaamheid.

Datum woensdag 30 juni 2021
Locatie Online
Organisator VVBAD

English version below

Digitale duurzaamheid in archieven

Werkprocessen binnen archiefinstellingen worden steeds meer ondersteund door digitale applicaties. Archiefbeheersystemen vervangen de papieren inventarissen, digitalisering noopt tot het gebruik van beeldbeheersystemen en iedere instelling zoekt naar een oplossing voor de veilige opslag van born-digital archieven. Om alles budgettair onder controle te houden en om de bruikbaarheid van alle gegevens op lange termijn te verzekeren, is het belangrijk voor de erfgoedinstellingen om dit alles op een ‘digitaal duurzame’ wijze te organiseren.

Maar wat betekent digitale duurzaamheid eigenlijk? Hoe kun je dit als archiefinstelling bereiken en wat komt daar allemaal bij kijken?

In deze studiedag van de werkgroep Automatisering van de VVBAD geven drie collega’s uit de sector vanuit hun werkveld een toelichting over hun streven naar meer digitale duurzaamheid.

Programma

 • AIDA: een gedeelde agenda van negen cultureel-erfgoedinstellingen om digitaal te archiveren – Wim Lowet (AIDA / VAi)

 • Migratie van het digitaal depot van het Vlaams Parlement – Niels Plas (Vlaams Parlement)

 • Towards a certified long-term digital preservation service at the EU Publications Office – Corinne Frappart (Publications Office of the EU) 

Praktisch

 • Datum: woensdag 30 juni 2021 vanaf 14u tot ten laatste 16u
 • Locatie: online via Google Meet
 • Deelname is gratis mits inschrijving

English version - Digital sustainability in archives

Work processes within archival institutions are increasingly supported by digital applications. Archive management systems are replacing paper inventories, digitisation requires the use of image management systems and every institution is looking for a solution for the safe storage of born-digital archives. To keep everything under control from a budgetary point of view and to ensure the usability of all data in the long term, it is important for heritage institutions to organise all this in a 'digitally sustainable' way.

But what does digital sustainability actually mean? How can you achieve this as an archival institution and what is involved?

In this conference organized by the Workgroup Automation of the VVBAD three colleagues from the sector give an explanation from their field of work about their pursuit to achieve more digital sustainability.

Programme

 • AIDA: a shared agenda of nine cultural heritage institutions to digitally archive - Wim Lowet (AIDA / VAi)

 • Migration of the digital repository of the Flemish Parliament - Niels Plas (Flemish Parliament)

 • Towards a certified long-term digital preservation service at the EU Publications Office - Corinne Frappart (Publications Office of the EU) 

Practical

 • Date: Wednesday 30 juni 2021 - 14h - 16h
 • Locatie: online via Google Meet
 • Participation is free, if registered.

Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be