VORMINGSTRAJECT: Lokale belangenbehartiging

VORMINGSTRAJECT: Lokale belangenbehartiging

Schrijf je in

In 2020 werd het project Welgevormd in de Informatiesector door de VVBAD uitgevoerd. Hierin werd gepeild naar de vormingsnoden bij archief- en bibliotheekmedewerkers. Op basis hiervan werden concrete strategieën voor de ontwikkeling van een vormingsaanbod uitgeschreven.

Datum vrijdag 4 juni 2021
Organisator VVBAD

In 2020 werd het project Welgevormd in de Informatiesector door de VVBAD uitgevoerd. Hierin werd gepeild naar de vormingsnoden bij archief- en bibliotheekmedewerkers. Op basis hiervan werden concrete strategieën voor de ontwikkeling van een vormingsaanbod uitgeschreven. Een constante in het onderzoek is het dicht bij huis of in huis kunnen leren. Tevens wordt de nadruk gelegd op het belang van lokale actie om het vormingsbeleid vorm te geven. De vraag werd meermaals gesteld om, naar analogie met wat de VVBAD doet op landelijk niveau, lokale diensten te ondersteunen in lokale belangenbehartiging. De VVBAD komt tegemoet aan deze vraag door de organisatie van een vormingstraject lokale belangenbehartiging.

Doel en leerresultaat

Vraagstelling?

Vraagt u zich wel eens af of de gemeente (bestuur en administratie) genoeg rekening houdt met de werking van het archief of de bibliotheek? Kennen lokale autoriteiten wel voldoende de hedendaagse invulling van archief- en bibliotheekwerk? En de daaraan verbonden complexer wordende regelgeving? Houdt de instelling wel genoeg rekening met uw belangen? Zijn er genoeg mogelijkheden om uw grieven bekend te maken? Hoe kan u wegen op de besluitvorming? En als u wilt dat het anders wordt, wat kunt u dan doen? Een greep uit de vragen waarmee medewerkers worstelen.

Wat heeft de cursus te bieden?

Dit vormingstraject biedt u de mogelijkheid om een concreet plan van aanpak uit te tekenen om de belangen van uw dienst en van de medewerkers beter en efficiënt kenbaar te maken. Na het volgen van dit vormingstraject beschikt u over:

 • een analyse van externe factoren en hoe dit vertaald kan worden in de opbouw van netwerken;
 • een geactualiseerde kennis over de werking van een gemeente en hoe u uw eigen dienst daarin een plaats kan geven;
 • een knelpuntenanalyse;
 • een plan van aanpak voor belangenbehartiging.

Planning 

Sessie 1 - In kaart brengen van externe factoren (vrijdag 4 juni 2021, online)

 • Ken uw publiek - Opmaken van sociale kaart lokale gemeenschap
 • Nieuwe trends in archief- en bibliotheekwerk
 • Beeldvorming archief- en bibliotheekwerk

Opdracht 1 

 • Verzamelen van lokale gegevens
 • Plaatsbezoek door lesgever

Sessie 2 - Gemeentelijke werking 

 • Werking van een gemeente
 • Actualisatie van regelgeving
 • De eigen dienst becijferd

Opdracht 2 

 • Opmaak van knelpunten, noden en ervaren moeilijkheden
 • Online hulp wordt geboden

Sessie 3 - Belangenbehartiging 

 • Belang van netwerken
 • Uw publiek als ambassadeur
 • Voorbeelden van belangenbehartiging

Opdracht 3 

 • Uitschrijven van plan van aanpak belangenbehartiging

Terugkoppeling op Informatie aan Zee (14/15 oktober 2021)

 • Overleg tussen deelnemers aan vormingstraject
 • Presentatie algemeen aan deelnemers Informatie aan Zee

Doelgroep

Het vormingstraject richt zich in de eerste plaats op de gemeenten waar er geen erkende IGS cultuurregio is. Doordat een erkende IGS ondersteuning krijgt van het steunpunt OP/TIL, dreigt er een ontwikkeling in twee snelheden. De erkende groep kan meer dan waarschijnlijk naar een hoger niveau doorgroeien, de andere lopen het risico om ter plaatse te blijven trappelen en zelfs op termijn de boot te missen. In dit vormingstraject worden deze gemeenten aangemoedigd en geholpen om hun belangen te verdedigen op lokaal en regionaal niveau.

Praktische info

Datum: De eerste sessie vindt online plaats op vrijdag 4 juni van 14 u. tot 16 u. De data van de overige sessies worden bij de start van het vormingstraject gezamenlijk bepaald.

Aantal deelnemers: Minimaal 5 - Maximaal 10 deelnemers

Deelnameprijs: De kostprijs is 450 euro voor VVBAD-leden en 500 euro voor niet VVBAD-leden. Opmerking: De deelnameprijs is inclusief één dagticket voor Informatie aan Zee 2021 voor het terugkoppelingsmoment. 

Schrijf je in

Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be