Van Erfgoedbelang

Van Erfgoedbelang

Denk- & discussiedag over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector

Datum vrijdag 4 mei 2012
Locatie Congres- & erfgoedcentrum Lamot, Mechelen
Organisator VVBAD, Cultureel-erfgoedoverleg

Het voorbije decennium werkte de Vlaamse overheid gestaag aan een beleid voor het cultureel erfgoed. Het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2008, dat momenteel herzien wordt, ‘verenigde’voor het eerst alle sectoren die werken rond ons cultureel erfgoed in één decreet.

De sector zelf blijft echter verdeeld. Er bestaat geen platform, geen organisatie die alle spelers uit de cultureel-erfgoedsvector samenbrengt. Overleg tussen de verschillende deelsectoren verloopt gefragmenteerd. Van gemeenschappelijke belangenbehartiging is geen sprake.

Het Cultureel-erfgoedoverleg timmert, als open overlegstructuur, al een tijdje aan de weg. Tijdens het Groot Onderhoud in oktober 2011,waar de grote uitdagingen voor de volgende jaren besproken werden, stond ‘belangenbehartiging’ op de agenda van één van de sectorbrede workshops.

Met een studiedag op vrijdag 4 mei 2012 wil het Cultureel-Erfgoedoverleg de discussie over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector een nieuwe impuls geven. We stellen de vraag scherp, presenteren mogelijke modellen, peilen naar wat er al bestaat en wat de verwachtingen van de sector zijn. Een discussie met beleidsmakers sluit de dag af.

Programma

9.30u onthaal
10u. Welkom en introductie door Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
10.15u. Belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector: ontbrekende hefbomen, door Marc Jacobs (Vrije Universiteit Brussel en FARO)

10.35u. Modellen van belangenbehartiging uit andere sectoren

 • De Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV) door Dirk Verbist
 • Het BoekenOverleg door Erik Vlaminck
 • Het Overleg KunstenOrganisaties (oKo)

 

11.35u. De sector aan het woord
De sprekers krijgen telkens tien minuten om vier vragen te beantwoorden:

 • Is belangenbehartiging al georganiseerd in hun deelsector?
 • Wat is de meerwaarde van een gezamenlijke belangenbehartiging?
 • Welke issues vindt men belangrijk?
 • Welke voorwaarden dienen er ingevuld om te participeren aan een brede belangenverdediger?

Sprekers:

 • Jan De Maeyer (Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen, OLAV)
 • Steven Thielemans, (Musea en Erfgoed Antwerpen)
 • Wim De Vos, (ICOM Vlaanderen)
 • Johan Vannieuwenhuyse (VVBAD)

12.15u. lunch

13.15u. De sector aan het woord (vervolg)

 • Sigrid Bosmans (erfgoedcel Mechelen)
 • Rebecca Schoeters (Provincie Vlaams-Brabant)
 • Sofie De Caigny (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, VAi
 • Fons Dierickx (Heemkunde Vlaanderen)

14.00u. Wat doet Sociare voor de cultureel-erfgoedsector? door Anke Grooten

14.30u. Belangenvertegenwoordiging: Wat, waarom en hoe? door Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed, Vlaamse overheid)

14.40u. Pauze

14.55u. Wat hebben we geleerd vandaag? Panelgesprek met

 • Philippe De Coene (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Paul Delva (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Bart Caron (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Marc Jacobs (FARO)
 • Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
 • Bruno Vermeeren (Cultureel-erfgoedoverleg)

Moderator: Iris Van Riet, secretaris SARC

16u. afsluitende drink


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be