Mediacoach opleiding 2018-2019

Mediacoach opleiding 2018-2019

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen en jongeren die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Datum donderdag 27 september 2018 tot donderdag 13 juni 2019
Locatie Verschillende locaties in vlaanderen
Organisator Mediawijs

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen en jongeren die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en concrete tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project op binnen de eigen organisatie.

Een mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Dit traject is een initiatief van Mediawijs in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw en Mediaraven met steun van de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Evens Foundation.

 

Doelpubliek opleiding

Het doelpubliek bestaat uit professionelen die op een educatieve manier werken met kinderen of jongeren:

 • leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs;
 • coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren;
 • educatieve medewerkers van de bibliotheek;
 • sociaal-culturele sector: jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers.

Wat voorkennis betreft gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van digitale media. Gemiddelde technische vaardigheden worden verondersteld.
Affiniteit met en -vooral- enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.

Het doel van het samenbrengen van deze diverse professionele groepen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.
 

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach bestaat uit:

 1. Contactmomenten of sessies
  Tijdens de contactmomenten staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Voor elke themasessie (behalve privacy) zijn er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor projectbegeleiding (zie het project).
   
 2. Een online traject (MOOC Mediacoach)
  De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip in de classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten.
   
 3. Het project
  Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt. De getuigenissen van onze Mediacoach tool geven een beeld van wat een project kan inhouden.

  Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur verspreid over het volledige traject. Het project wordt voorgesteld tijdens de projectsessie.
   
 4. Een competentiedocument
  Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.


Contactmomenten

De opleiding Mediacoach bestaat uit 9 contactmomenten of sessies.

(1) Inleiding op Mediawijsheid en Mediacoach
(2) Mediagebruik van kinderen en jongeren & Coaching project
(3) Media en relaties
(4) Mediaproductie
(5) Media, privacy en burgerschap & Intervisie project
(6) Nieuwsmedia, informatie en reclame
(7) Media en spel

We hebben tijdens de sessies ook regelmatig projectmomenten, waar de deelnemer de stand van zaken van zijn project bespreekt met zijn begeleider.

Tijdens de sessies ‘Media en relaties’, ‘Mediaproducatie’, Media en spel’ en ‘Nieuwsmedia, informatie en reclame’ worden er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert. Je kan ook zelf suggesties geven. Op basis van de interesses van de deelnemers wordt er het keuzeprogramma samengesteld.

3. Eén projectsessie

Tijdens de projectsessie stellen de deelnemers hun projecten voor en worden deze projecten door een jury geanalyseerd. De deelnemers ontvangen na de presentatie ook concrete feedback over hun project. Het project beantwoordt aan concrete noden van de organisatie van de deelnemer en zet een veranderingsproces binnen de organisatie rond het thema mediawijsheid in gang.
 

4. Inspiratiedag

Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigde, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden een inhoudelijk programma aan met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten

Lees hier meer over de inhoud van de sessies.

 

Materiaal en Kennisdeling

De deelnemers van het traject hebben toegang tot het gesloten platform van Mediacoach: mediacoach.mediawijs.be. Hierop worden online video’s, cursusmateriaal en andere informatie aangeboden als voorbereiding en aanvulling van de sessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kennis die ze tijdens de sessies vergaren om te zetten in de praktijk en in te oefenen.

Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de deelnemers vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande opleiding. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be.

Er wordt ook minimaal één keer per jaar een opvolg- en uitwisselingsmoment voorzien.

 

Praktische informatie

De opleiding duurt één schooljaar. De volgende editie gaat van start eind september 2018 t.e.m. juni 2019.
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro (incl BTW). Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend. 

De opleiding Mediacoach vindt plaats in diverse steden (Gent, Leuven, Antwerpen) in Vlaanderen.

Bekijk hier alle praktische informatie zoals data, locatie, prijs, inschrijvingsmodaliteiten.


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be