EHIS-selectie en implementatie van een federated search engine

Informatie aan Zee 2011 donderdag 15 tot vrijdag 16 september 2011

EHIS-selectie en implementatie van een federated search engine

Wie:

Sissi Loostermans, KdG-Hogeschool 

Waar:

Permeke

Wanneer:

Donderdag 15 september 2011, 13.30u. 
 

ABSTRACT

Met een FSE kan in verschillende databanken op een eenvoudige en snelle wijze gezocht worden. Vier Vlaamse hogescholen kozen in het najaar van 2010 voor de federated search engine EHIS (EBSCOhost Integrated Search).

Op basis van vooraf vastgelegde criteria werden verschillende FSE's met elkaar vergeleken en een definitieve keuze gemaakt. Na een jaar intens gebruik van EHIS kan de keuze en de werking van EHIS geëvalueerd worden.

In de lezing zal vooral de nadruk gelegd worden op de criteria waaraan een FSE voor een Vlaamse hogeschool moet voldoen. Een evaluatie van de werking in de verschillende hogescholen wordt ook gegeven. De voor- en nadelen van het gekozen systeem worden besproken.

CV

Sissi Loostermans is hogeschoolcoördinator-mediathecaris van de Karel de Grote-Hogeschool. Ze is ook voorzitter van de sectie Schoolbibliotheken van de VVBAD. Verder is ze lid van de ad-hoc werkgroep FSE van VLHORA werkgroep elektronische databanken.

VERSLAG

Op donderdagmiddag verzamelden een groot aantal geïnteresseerden zich inde Permekezaal voor de themasessie rond Federated Search, een thema dat weliswaar ruim te interpreteren viel.

Sissi Loostermans, hogeschoolcoördinator-mediathecaris aan de Karel De Grote hogeschool, bracht met “EHIS : selectie en implementatie van een Federated search engine (FSE)” een voorbeeld regelrecht uit de praktijk. Binnen het forum Elektronische informatie van de VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad), werd zowat twee jaar geleden een ad hoc werkgroep opgericht met als opdracht een vergelijking te maken van de beschikbare FSE-producten, met het oog op selectie en introductie ervan in een hogeschoolomgeving. De werkgroep stelde een lange lijst criteria op, aan de hand waarvan leveranciers bevraagd werden.

Dit leverde uiteindelijk een vergelijkende tabel op. Het bleek echter niet mogelijk om Testaankoopgewijs een ultieme “beste koop” aan te duiden. Vergelijking van producten en hun diverse eigenschappen werd echter eenvoudiger en transparanter zodat het miniconsortium van vier, later vijf, hogescholen een gefundeerde keuze kon maken, die het best voldeed aan hun noden. De eerste resultaten van de implementatie eind 2011 zijn alvast positief voor het gebruik van de elektronische databanken.

Met “LIMO, een exponent van en nieuwe generatie discovery tools” stelde Veerle Kerstens, projectmanager bij LIBIS, een meer doorgedreven vorm van Federated searching voor. Limo laat immers niet enkel toe om databanken van externe leveranciers te doorzoeken, maar integreert daarbij zoekmogelijkheden doorheen eigen systemen en databanken. In tegenstelling tot een FSE, gebruikt Limo daarvoor een eigen centrale index, waardoor het zoekresultaat eenvormiger, sneller en manipuleerbaarder wordt. Om beter aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen werd een uitgebreide testfase met gebruikersonderzoek gehouden, met ingrijpende wijzigingen aan de interface. Ook hier zijn de eerste gebruiksresultaten positief.

Stijn Meersseman

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be