Moreq2. Een Europese norm voor het beheer van elektronische archiefstukken in een records management applicatie

Informatie aan Zee 2009 donderdag 10 tot vrijdag 11 september 2009

Moreq2. Een Europese norm voor het beheer van elektronische archiefstukken in een records management applicatie

Wie:

Mattias Hallin

Waar:

Permeke

Wanneer:

Vrijdag 11 september 2009, 09.30u.

Abstract

Wat is Moreq2 en wat is het niet? Wat zijn de voordelen? Wat is de relatie tot andere standaarden? Wat wil de Europese Commissie bereiken met Moreq2? Dit zijn een aantal vragen waarop deze presentatie een antwoord zal bieden.

CV

Zweed, geboren te Malmö in 1965

Bachelor geschiedenis en archeologie (1987) en diploma archiefkunde (1997) aan de Universiteit van Lund, Zweden
Archiefmedewerker, universitaire archievenvan de Universiteit van Lund (1993-1996)

Hoofdarchivaris, Provinciale Raad van Halland, Zweden (1996-1997)

Ambtenaar bij de Europese Commissie (1997--). Huidige functie: archivaris/beleidsmedewerker bij de afdeling Document Management Policy vanhet Secretariaat-Generaal (2002--). Werkt daar aan het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem voor elektronisch documentbeheer in de Commissie, aan interne document- en archiefbeheerspolicy's en aan de europese samenwerking op het domein van archieven

Verslag door Els Michielsen

Matthias Hallin is afkomstig uit Zweden en werkt momenteel als archivaris bij de afdeling Document Management Policy van het Secretariaat – Generaal van de Europese Commissie.

Het jammere aan deze lezing was dat de spreker niet in ging op de effectieve inhoud van Moreq. De spreker wilde het publiek vooral zin doen krijgen om Moreq te lezen. Hierdoor bleef het publiek echter sterk op zijn honger zitten.

Ontstaan

Moreq staat voor ‘Model for requirements for the management of Electronic Records’. Het formuleert modelvereisten voor het elektronisch beheer van documenten. In maart 2001 werd Moreq voor het eerst voorgesteld en gepubliceerd. Deze eerste Moreq speelde in op heel wat behoeftes in de sector van het archief- en documentbeheer. Het stimuleert archiefbeheerders om behoeften te formuleren ten aanzien van elektronisch archiefbeheer en deze behoeften om te zetten in een taal die ICT-ers begrijpen. Ook voor ontwikkelaars bood Moreq heel wat voordelen: zij konden taal en noden van archiefbeheerders beter begrijpen.

Moreq2

Moreq is bedoeld voor een snel veranderend milieu. Ook de richtlijn veroudert daardoor snel. Om zijn invloed te kunnen behouden, moest Moreq aangepast worden. Deze aanpassing werd opnieuw gefinancierd door de Europese Commissie. De ontwikkeling van Moreq werd toevertrouwd aan een privé-bedrijf.

Moreq2 beschrijft de specificaties van een generisch elektronisch archiefbeheerssysteem. Het beperkt zich dus niet tot één sector of een type van organisatie. Moreq2 kan hierdoor perfect afgestemd worden op de eigenheid van elke organisatie. Moreq2 bevat enkele verplichte specificaties. Daarnaast zijn er nog heel wat niet-verplichte specificaties. Op basis van deze set aan specificaties kan software ontwikkeld worden. Moreq2 omvat ook een metadatamodel. Dit laat toe gegevens uit te wisselen tussen verschillende systemen die aan de eisen van Moreq2 voldoen.

Is Moreq2 een norm? De International Organization for Standardization hanteert een vrij duidelijke omschrijving over wat een norm is. Moreq voldoet hier niet aan. In de praktijk is Moreq2 echter wel sterk op weg om een norm te worden. Moreq2 is zowel door de Europese Commissie als door het DLM-forum goedgekeurd. Aan de opmaak ging een streng redactioneel proces met advies uit heel verschillende hoeken vooraf. Het DLMforum ambieert het als norm te gebruiken en zo te beheren. Moreq2 houdt ook rekening met alle andere mogelijke, relevante normen op het vlak van communicatie- en informatietechnologie.

Het DLM-forum is nu verantwoordelijk voor het verder beheer van Moreq2. Hiervoor stelde het DLM-forum een Raad van Beheer aan. Geleidelijk zal de norm in verschillende talen vertaald worden en zullen kleine foutjes bijgewerkt worden.
In Vlaanderen is Moreq2 tot nu toe nog niet toegepast. Wel zien we Moreq2, zowel in Vlaanderen als Nederland, al terug komen in lastenboeken. Sinds vorige maand is de eerste software (Duitse) officieel aan Moreq getoetst en goedgekeurd.
Meer info over Moreq2 vind je op www.moreq2.eu.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be