Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Wie nu nog lid wordt van de VVBAD betaalt slechts 10 euro tot het einde van het jaar.
iedereenlid
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) protesteert met klem tegen de plannen van de Universiteit Antwerpen om de postacademische vorming (PAVO) Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) binnenkort stop te zetten.
Universiteit Antwerpen
Enkele studenten van de Bibliotheekschool Gent vragen zich af wat de effecten zijn van besparingen op de bibliotheekwerking.
Meer e-boeken in de bib.
Meer e-boeken in de bib.
De VVBAD hoort bij de kampioenen. Geen enkele andere organisatie uit de culturele sector moet procentueel zoveel besparen als wij.
Bib Web Awards
Op 8 december 2014 reikt de Bibliotheekschool van Gent voor de derde keer de Bib Web Awards uit voor verdienstelijke websites en -toepassingen binnen de Vlaamse BDI-sector.
Hart boven hard
De VVBAD ondertekende de verklaring omdat de openbare bibliotheek een basisvoorziening voor elke burger moet blijven.
Ger Schmookprijs 2011
Dit jaar komen werken uit de bibliotheeksector aan bod.
‘The Right to e-Read’ is een Europese campagne van het European Bureau of Library Information and Documentation Associations (Eblida).
Bibliotheekmedewerker
Voor het opstellen van de dossiers kon de VVBAD rekenen op de medewerking van FARO, LOCUS en het VOWB.

Twitter Feed

META