Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Met de verkiezing van een bestuur op 5 mei ll. is het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) de nieuwe projectgroep van de VVBAD, definitief uit de startblokken geschoten.
Overleg
In het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel wordt de opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) vanaf volgend schooljaar niet langer georganiseerd. Dat besliste de Raad van Bestuur van de Scholengroep Brussel afgelopen maand mei.
Op maandag 22 juni organiseerde de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de gereglementeerde boekenprijs. Vertegenwoordigers van het Boekenoverleg kwamen er hun voorstel toelichten. De VVBAD en Bibnet voerden het woord namens de bibliotheeksector. Ze steunden het principe, maar stelden vraagtekens bij de maximale korting van 15% die bibliotheken nog zouden kunnen krijgen.
Vlaams Parlement
Gezamenlijke bijdrage van FOV, VVBAD en VVC aan de hoorzitting van 4 juni 2015 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media over de decentralisatie en het overhevelen van middelen voor cultuur, jeugd sport naar het gemeentefonds.
Datacenter
Vlaamse archiefinstellingen voelen een sterke nood om een oplossing te vinden voor het probleem van het digitaal archiveren van elektronische overheidsinformatie.
Dat verzekerde de minister in een gesprek met vertegenwoordigers van de VVBAD.
Op vrijdag 13 maart erkende de Vlaamse regering de beroepskwalificaties bibliotheekmedewerker/Informatiebemiddelaar en Bibliotheekdeskundige/Informatiedeskundige.
Katya Suykens
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart in de Senaat werd deze prijs uitgereikt.
iedereen lid
Als je nog geen lid bent van onze beroepsvereniging dan is dit het moment om de stap te zetten.

Twitter Feed

META