Home

Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
Meer e-boeken in de bib.
Meer e-boeken in de bib.
Op vrijdag 25 april nodigen we je uit in Gent. Aanleiding is de 90e verjaardag van het verenigingstijdschrift META.
META-fuif
2013 stond voor Digitaal Archief Vlaanderen in het licht van een haalbaarheidsstudie en behoefteanalyse op het vlak van duurzaam bewaren en ter beschikking stellen van overheidsinformatie.
De Beste bib van Vlaanderen en Brussel
De uitreiking vond plaats in het Vlaams Parlement.
Op 21 maart keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit van het Archiefdecreet definitief goed. Het decreet biedt aan alle openbare besturen in Vlaanderen een modern en flexibel juridisch kader om het archiefbeheer in te richten.
Debat tijdens de Algemene Ledenvergadering
Op 17 maart 2014 vond de Algemene Ledenvergadering van de VVBAD plaats in het Vlaams Parlement. Bekijk enkele sfeerbeelden.
Timo Van Havere, Patrick Vanouplines en Charis Verbelen
Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart in het Vlaams Parlement vond de uitreiking plaats.
Euro
In de bibliotheek- en archiefsector circuleren al langer berichten over ernstige bezuinigingen. Omdat de besparingen zich vooral op lokaal niveau situeren, is het moeilijk om een overzicht te krijgen.
Arrest van de Raad van State in verband met de federale Archiefwet en het Vlaamse Archiefdecreet, 10 januari 2014.
Johan en Patrick
Met het nieuwe jaar treedt ook een nieuw Dagelijks Bestuur aan bij de VVBAD.
archief
Werken zonder adequaat archiefbeheersysteem is voor de lokale besturen niet langer houdbaar. De uitbreiding van hun takenpakket en de bijhorende reguleringen hebben de afgelopen decennia een exponentiële groei van documenten veroorzaakt.
Wauw. Hier leest men boeken
In september verscheen het boek Wauw, hier leest men boeken. Inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel, van de hand van Bruno Verbergt, Lieselotte De Snijder en Danie De Saedeleer.

Twitter Feed

META