Wetenschappelijk assistent webarchivering

Wetenschappelijk assistent webarchivering

Solliciteren voor: 2019-09-20

Er 1 vacante plaats bij de afdeling Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen van de KBR.

De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen is belast met het ontwikkelingsbeleid van de hedendaagse verzamelingen en met de uitvoering ervan. De dienst bestaat uit 23 medewerkers. De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen staat in voor het beheer van wat de ruggengraat vormt van de collectievorming van de Koninklijke Bibliotheek van België, i.e. het wettelijk depot, de aanwinsten en de schenkingen.

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

Inhoud van de functie

Je voert het beheersplan van KBR uit m.b.t. webarchivering:

  • je bakent het gebied van de te vormen collectie nauwkeurig af;
  • je staat in voor de banden met de technische aspecten van de te verzamelen collecties;
  • je staat in voor de kwaliteitscontrole van de verzamelde inhoud, de bewaring ervan op lange termijn en de terbeschikkingstelling in het kader van een valorisatieplan.

Je ontwikkelt de promotie van KBR als instelling die verzamelingen afkomstig van het Belgische web aanbiedt.

Je volgt de evoluties i.v.m. de technologische ontwikkelingen inzake webarchivering.

Je vertegenwoordigt KBR in de nationale en internationale instanties inzake webarchivering.

Je verricht onderzoek op het vlak van webarchivering en verspreidt de resultaten van je onderzoek (publicaties, studiedagen,…).

Meer info ?

Sophie Vandepontseele, Directeur hedendaagse verzamelingen

Tél. : 00 32 (0)2 519.53.93

sophie.vandepontseele@kbr.be

Profiel

Generieke competenties:

- Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).

- Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).

- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).

Technische competenties:

- Je bezit een goede kennis van de problematiek inzake webarchivering en digitale publicaties meer algemeen.

- Je bezit een goede kennis van de technische aspecten inzake het beheer van metadata in de bibliotheeksector en je bent vertrouwd met de werking van een bibliotheekbeheersysteem.

Diploma en ervaring

Je bent houder van een masterdiploma (of equivalent) in het domain van de digital humanities of in het domein van de bibliotheek- en informatiekunde EN je beschikt over 1 jaar professionele ervaring in één van deze domeinen.

OF

Je bent houder van een masterdiploma (of equivalent) in het domain van de humane wetenschappen EN je beschikt over 2 jaar professionele ervaring in het domein van de digital humanities of in het domein van de bibliotheek- en informatiekunde.

Niet vereist, wel een troef

- Je beschikt over een professionele ervaring in de materie van webarchivering.

- Je hebt een basiskennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken.

Arbeidsvoorwaarden

In afwachting van de organisatie van een statutaire selectie, krijg je een voltijdse overeenkomst (38 uur/week) voor 9 maanden vanaf 01/01/2020. Je wordt aangeworven als wetenschappelijk assistent (niveau SW).

Selectieprocedure

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 20/09/2019 via e-mail worden verstuurd naar het adres: hr@kbr.be met vermelding van de referte (KBR-2019-13).

Indien we meer dan 6 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd

Contactpersoon om inlichtingen te verkrijgen over de selectieprocedure

Anneleen Wellens, HR-assistent

Tel. +32 (0)2 519 53 51

E-mail: anneleen.wellens@kbr.be voor het interview dat plaats heeft op 2/10/2019.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be