Verantwoordelijke Werving & Integratie (m/v/x) FR - NL

Verantwoordelijke Werving & Integratie (m/v/x) FR - NL

Solliciteren voor: 2021-04-05

Werkgever

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.

Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.

Diversiteit en inclusie

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

Opdracht

In navolging van de waarden van het gemeentebestuur van Jette en als geattacheerde aan de Directie HR, neemt de Functionaris belast met de verantwoordelijke Werving en Integratie deel aan de bepaling en instelling van het rekruteringsbeleid & intégratie voor alle diensten van het bestuur. Hij is constant in contact met de diverse diensthoofden, hij verzamelt hun aanvragen m.b.t. hun noden aan personeel en valideert ze vervolgens. Van daaruit bedenkt hij de hele rekruteringsstrategie en gaat hij, in overleg met de vragende dienst, de profielen van de gezochte kandidaten beschrijven. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de aanwerving tot de integratie van de aangenomende kandidaat.

Hoofdactiviteiten

Voor het operationeel beheer inzake aanwervingen en integratie instaan

 • De aanvraag van aanwerving beheren: de aanvraag laten invullen, de aanvraag analyseren, de aanvraag in het Directie Comité laten valideren, de collegebeslissing van principeakkoord opstellen en die in BOs invoeren, in het tabel Opvolging van de aanwervingen bij elke stap intikken, …
 • De vacature beheren: van de voltooiing van een functiebeschrijving tot de publicatie van het aanbod op de verschillende publicatiekanalen.
 • De preselectie uitvoeren: de CV screenen in de kandidatheek, een telefonisch screening maken, een vragenlijst qua competenties bedenken,
 • De selectie uitvoeren: de selectieproeven bepalen, de selectieproeven in overleg me de dienst bedenken, de mondelinge proef voeren, de kandidaat selecteren in overleg met de dienst,
 • De aanwerving organiseren: de beslissingsakte opstellen betreffende de aanwerving, de aanwervingsprocedure aan de kandidaat communiceren, het dossier in gedeelte database archiveren, in het tabel Opvolging van de aanwervingen bij elke stap intikken,
 • Zorgen voor de integratie : begeleiden de lijnmanagers, de tutoren, en de nieuwe werknemers tijdens de integratie, en zorgen ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt.

Het beheer van projecten en evenementen inzake aanwerving & integratie verzekeren

 • Projecten inzake aanwerving, selectie en integratie bedenken en beheren
 • Acties van het Diversiteitsplan inzake aanwerving, selectie en integratie voeren

De tools van aanwerving, selectie en integratie verbeteren/ professionaliseren

Algemene administratieve taken inzake personeelsbezetting uitvoeren

 • Een reporting van de aanwerving, selectie en integratie maken
 • Encoderingen inzake personeelsbezetting in Metrilio maken (nieuwe werknemers, verscheidene wijzigingen: dienst, functie, N+1, gegevens, …)
 • Gesprekken van verheldering maken in het kader van aanvragen van interne mobiliteiten
 • Exit interview voeren

 

Aan sommige conceptuele of administratieve taken voor de directie HRM deelnemen

 • Aan de vaststelling van de strategische dienstobjectieven voor het luik van het Beheer van de personeelsbezetting deelnemen
 • Op de wettelijke aspecten, de transversale stappen, de politieke of strategische prioriteiten van het bestuur (Diversiteit, Mission statement, Kwaliteit, Duurzame Ontwikkeling
 • veiligheid en welzijn…) letten

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • Gevraagde diploma : Bachelor in Human Resource Management
 • Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen
 • Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen
   

Gezochte profiel

Kennis

 • Werking, structuur van het gemeentebestuur, missies en diensten
 • Kennis van human resource-beheer, en in het bijzonder van:
 • Aanwerving en selectie : wervingstools, ontwikkeling van wervingstests, voeren van sollicitatiegesprekken, …
 • Integratie, diversiteit en inclusie,
 • Het schrijven van de functiebeschrijving beheersen : beheer van de vaardigheden, repertorium van de functies
 • Conceptie, beheer, evaluatie van projecten

Know-how

Technische competenties (know-how) met betrekking tot het beroep

Wervings- en selectietechnieken

Technieken om informatie te verzamelen

 • Redactionele vaardigheden

Uitstekende beheersing van redactionele vaardigheden

Uitstekende verbale uitdrukkingsvaardigheid

 • Taalkundige vaardigheden

Nederlands – Frans

 • Beheersen van informaticaprogramma’s

Office 365 (Word; Excel; Outlook; PowerPoint);

Soft skills

Competenties en bekwaamheden hebben die hernomen worden in volgende lijst:

Analyseren

Identificeren, bestuderen en behandelen van de diverse elementen van een situatie, dit op een kritische wijze om er de context / de dynamiek / de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen

Oplossingen vinden

Beroep doen op hulpmiddelen om een probleem / een ongewone situatie aan te pakken

Samenwerken

Samenwerken met anderen aan de realisatie van doelstellingen. De hulpmiddelen delen en handelen op een ondersteunende en solidaire wijze

Kordaat optreden

Zijn standpunten, belangen, beslissingen en gevoelens meedelen en ze verdedigen. Vastberaden blijven, maar zonder vijandigheid, om zo een wederzijds respect te bevorderen in de onderlinge relaties

Overtuigen

Via een argumentatie of een demonstratie iemand er toe kunnen brengen om een mening te delen of een beslissing te aanvaarden

Eigen werk structureren

Bepalen en organiseren op samenhangende wijze van de prioriteiten en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen en/of activiteiten

Resultaat gericht werken

Energie steken in de verwezenlijking van de doelstellingen, en blijk geven van vastberadenheid met een permanente aandacht voor kwaliteit

Blijk geven van autonomie en initiatief

Zelf handelen, rekening houdend met het leefmilieu en de wetgeving

Zich ontwikkelen

Voortdurend streven naar zelfverbetering. Mijn werkomgeving beschouwen als een bevoorrechte leer- en ontwikkelingsplek

Taal

Nederlands/Frans

Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Aanbod

Wij bieden

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u en 09u, middagpauze van een halfuur tussen 11u30 en 14u, vertrek tussen 15u30 en 19u00)
 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau B (niveau Bachelor – graduaat) zonder anciënniteit : 2.160,56€ ;
 • Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, de lijn)
 • NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.
 • 26 reglementaire dagen verlof
 • Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie
 • Telewerk

Hoe solliciteren

Solliciteer voor deze functie via de website van de werkgever.

Selectieprocedure

1) Preselectie

a) op basis van de toelatingsvoorwaarden

b) op basis van de CV en/of van een vragenlijst

2) Selectieproeven

a) Eventuele schriftelijke of praktische proef (kennis en know-how)

b) Eventuele geïnformatiseerde test (persoonlijkheid, leerproces, emotionele intelligentie)

c) Mondelinge proef over de gedragscompetenties (soft skills) en de motivatie, en eventueel over de resultaten van de geïnformatiseerde testen

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be