Stafmedewerker informatiecentrum

Stafmedewerker informatiecentrum

Solliciteren voor: 2021-09-19

Werkgever

Het Veiligheidsinstituut (VI) is een onderdeel van de AP Hogeschool en is een expertisecentrum m.b.t. welzijn op het werk én veiligheid en gezondheid thuis. Ons doel is om -via het vormen, sensibiliseren en faciliteren van mensen en organisaties- effectief bij te dragen tot een meer veilige en gezonde  werk- en leefwereld.  Daarom zetten we volop in op praktijk en preventiebeleving. Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis willen we meebouwen aan een actief netwerk en zo mensen en organisaties verbinden tot meer welzijn. 

Je komt terecht binnen het team Informatiecentrum. Dit centrum heeft als doelstellingen:
“Het vergemakkelijken van de zoektocht van de preventieprofessional naar correcte, betrouwbare en praktische informatie over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer. Het faciliteren van opleidingen voor preventieprofessionals door informatievoorziening en kennisdeling.”

Functie

Je staat onder andere in voor:

 • Je doet aan ‘Informatiebemiddeling’, je behandelt dagelijks mails met vragen over welzijn op het werk. Je draagt op die manier bij aan een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten;
 • Je beheert mee de documentatie in het informatiecentrum. Je onderhoudt mee de databank;
 • Je neemt de abonnementenadministratie voor je rekening;
 • Je geeft ‘Bibliotheekintroducties’ en andere presentaties aan groepen;
 • Je verzorgt sessies over informatiebronnen aan cursisten preventieadviseur; 
 • Je treedt op als aanspreekpunt van het informatiecentrum voor de externe partners.

Naast bovenstaande uitvoerende taken die ca. 80% uitmaken van je tijdsbesteding, geef je ook functioneel leiding aan het team van 2 collega’s en ben je lid van het coördinatorenteam (samen met de coördinator opleidingen en de coördinator fin/admin).  Dit wil zeggen dat jij:

 • de activiteiten van het informatiecentrum coördineert (ontwikkelt, opvolgt, evalueert, kwaliteit bewaakt, bijstuurt..), en dit zowel inhoudelijk, budgettair als administratief;
 • de ontwikkelingen en tendensen in het werkveld opvolgt en vertaalt in (bestaande of nieuwe) activiteiten van het informatiecentrum of ruimer het VI;
 • een netwerk met relevante actoren uitbouwt en onderhoudt;
 • een beleid en toekomstvisie ontwikkelt voor het team;
 • de haalbaarheid van de toekomstvisie aftoetst met andere (interne en/of externe) spelers op de markt.

Daarnaast werk je vanuit de eigen expertise mee aan projecten om de resultaten van het veiligheidsinstituut te bereiken (bv. kwaliteitsbeleid, optimaliseren en vernieuwen vd dienstverlening, communicatie, netwerken,…).

Profiel

Je beschikt over de nodige kennis m.b.t. Welzijn op het Werk; bij voorkeur beschik je over het getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 2. 
Ervaring als preventieprofessional is een pluspunt.
Je hebt kennis in het gebruik van elektronische informatiebronnen en databanken: deskundigheid in informatiebeheer en de exploitatie ervan (verwerven, klasseren, verrijken, ontsluiten, registreren, verspreiden, opvolgen, …). 
BDI opleiding of ervaring is een pluspunt.
Ervaring en expertise in leiding geven en projectfinanciering/subsidie-aanvragen (regionaal, nationaal of Europees), is een pluspunt.
Werkervaring is welkom maar geen vereiste.
Omdat het Veiligheidsinstituut uit een klein team bestaat, is collegialiteit vereist. Bijspringen, overleggen, ondersteunen, taken overnemen bij afwezigheid, proactief denken en samenwerken aan dezelfde resultaatsgebieden zijn hiervoor onontbeerlijk.

 • Je kan klantgericht werken.
 • Communicatie: schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kan plannen en organiseren.
 • Je kan de voortgangscontrole bewaken.
 • Je bent goed in netwerken.
 • Je durft initiatief nemen.
 • Je kan resultaatsgericht werken.
 • Je hebt zin voor kwaliteit.

Toelatingsvoorwaarden: masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring. 

Aanbod

 • Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.
 • Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 
 • Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
 • Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
 • Plaats van tewerkstelling: Meerdere campussen van AP Hogeschool 

Hoe solliciteren?

Tot en met 19 september 2021 kan je, uitsluitend via de sollicitatietool kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Fivez Liesbeth (liesbeth.fivez@ap.be).

Bekijk de oorspronkelijke vacature op de website van AP Hogeschool.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be