Stadsarchivaris

Stadsarchivaris

Solliciteren voor: 2021-02-28

Werkgever

Antwerpenaars zijn trots op het rijke verleden van hun stad. Ze verwachten duidelijke, toegankelijke en digitale informatie over de geschiedenis van de stad en de stedelijke gemeenschap. Daarom zoeken ze een stadsarchivaris die de stedelijke archieven duurzaam beheert en beschikbaar stelt, samen met een team van 100 medewerkers en vrijwilligers.

Het Felixarchief bouwt het geheugen van Antwerpen door de archieven duurzaam te beheren en beschikbaar te stellen. Daarom:

 • is het informatiebeheer bij de diensten duurzaam georganiseerd, zodat de informatiedragers die moeten worden bewaard, gearchiveerd worden
 • zijn de archieven allemaal (digitaal) beschreven zodat de klant de gezochte informatie kan terugvinden en raadplegen, en zodanig bewaard dat ze steeds als een authentiek document of bewijsstuk worden erkend
 • wordt het archief zo beheerd dat auteurs- en portretrechten, recht op informatie en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevrijwaard blijven
 • weerspiegelt het geheugen van Antwerpen de activiteiten van stad, OCMW en Autonome Gemeentebedrijven, en van een significant deel van Antwerpse personen, families, bedrijven en verenigingen.

Functie

 • Als stadsarchivaris draag je de eindverantwoordelijkheid voor het stadsarchief. Je bent verantwoordelijk voor het personeel en het zakelijk beheer. Daarbij stuur je een team aan van een 70-tal medewerkers en een 30-tal vrijwilligers.
 • Je ondersteunt het beleid (college van burgemeester en schepenen) en het topmanagement (algemeen directeur en managementteam). Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsdirecteur Bestuurszaken.
 • Je zorgt voor de voorbereiding, uitwerking en afstemming van beleidsplannen en –projecten die een visie ontwikkelen over het omgaan met bestuursdocumenten, op maat van de organisatie.
 • Je denkt mee over de (middel)lange termijn visie, missie en doelstellingen van het stadsbrede archief- en informatiebeheer en draagt die uit.
 • Je organiseert een efficiënt (digitaal) informatiebeheer en ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je organiseert het (digitaal) archiefbeheer logistiek en inhoudelijk: ondersteuning, toezicht, verwerving, selectie, materiële zorg, ordening en ontsluiting. Je ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je organiseert de publieks- en (digitale) leeszaalwerking van het archief en draagt bij tot de valorisatie van het waardevolle bewaarde archief.
 • Je waarborgt de adviserende rol van het stadsarchief bij talrijke vragen over de geschiedenis van de stad: onder meer straatnamen, herdenking van slachtoffers WOII …
 • Je voert, in overleg met de directeur Bestuurszaken, het financieel beleid uit. Dat houdt onder meer in: begrotingsvoorstellen opmaken, het goedgekeurde budget en de interne boekhouding opvolgen.
 • Je rolt processen uit zodat:
  • de stad haar verplichtingen inzake document-, informatie- en archiefbeheer naleeft die de federale en Vlaamse overheid opleggen.
  • de klanten hun rechten op informatie kunnen uitoefenen.
  • het stadsarchief als ‘geheugenplek’ en als de unieke/enige plaats waar originele bronnen worden beheerd, wordt erkend en geconsulteerd.
 • Je maakt samenwerkingsverbanden mogelijk met universiteiten en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en op archivalisch vlak (met collega-instellingen en andere organisaties).
 • Je maakt deel uit van het directieteam van Bestuurszaken en zet je als directielid mee in voor de overkoepelende doelstellingen van Bestuurszaken en de stad.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma en minstens 5 jaar professionele ervaring.
 • Je bent zeer vertrouwd met archiefwetgeving op Europees, federaal en Vlaams niveau, en in het bijzonder met de archiveringsbepalingen van de GDPR, selectievoorschriften en digitale archivering.
 • De wetgeving die een impact heeft op archiefbeheer, zoals openbaarheid van bestuur, hergebruik, auteursrecht… kent geen geheimen voor jou.
 • Je beschikt over een groot historisch inzicht.
 • Je hebt leidinggevende ervaring. Als inspirerende peoplemanager stimuleer je medewerkers in het zelf nemen van initiatieven en beslissingen en hak je knopen door waar nodig.
 • Je hebt een helikoptervisie en een sterk analyserend vermogen. Complexe informatie analyseer je juist, logisch en vanuit verschillende standpunten.
 • Je bent kritisch en vraagt altijd nét iets verder door dan anderen, zonder je respect voor collega’s, opdrachtgevers en andere betrokkenen te verliezen.
 • Je bent een innovatieve en creatieve denker.
 • Je bent een netwerker met overtuigingskracht die indruk maakt door inhoud en stijl.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Ook onder tijdsdruk blijf je nauwkeurig, to-the-point en kwalitatief.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.
 • Je hebt een masterdiploma, minstens 5 jaar professionele ervaring  en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.  

Hoe solliciteren?
 

Solliciteer via de website van de werkgever.
De selectie bestaat uit een verkennend gesprek, assessment en jurygesprek met case en vindt plaats in de maand maart.
 

Meer weten?

Mail: stadsarchivaris@antwerpen.be of contacteer :

 • Franka Leicher                  dossierbeheerder             tel. 0490 58 65 31
 • Sofie Claes                        recruiter                            tel. 0495 94 05 51

Bekijk de oorspronkelijke vacature op de website van de werkgever of bekijk onderstaande informatiebrochure. 

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be