Postdoctoraal onderzoeker/docent - wetenschappelijk medewerker

Postdoctoraal onderzoeker/docent - wetenschappelijk medewerker

Solliciteren voor: 2019-12-08

Project: KBR Digital Research Lab (programma : FEDtWIN) 

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen. 

Aantal plaats(en): 1 Taal: NL 
Referte: KBR-2019-20 

Inhoud van de functie 

Het doel van deze langlopend onderzoeksproject is het ontwikkelen van een KBR Digital research lab en een kennisnetwerk voor de studie van het gedigitaliseerd en geboren-digitaal historisch, literair en cultureel erfgoed van de 19de - 21ste eeuw. 

Het doel van het KBR Digital Research Lab is om een langdurige samenwerking tot stand te brengen tussen het Ghent Center for Digital Humanities (Ghent CDH, ook optredend als nationaal coördinatiecentrum van DARIAH-BE en de CLARIAH-VL Open Humanities Service Infrastructure) en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) om: 

 1. toegang op dataniveau tot de gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR te vergemakkelijken,
 2. ervoor te zorgen dat de gedigitaliseerde en born-digital collecties op een gebruikersvriendelijke manier worden ingebed in de workflow van onderzoekers,
 3. het optimaliseren van de gedigitaliseerde collecties voor het gebruik van onderzoeksmethoden zoals tekst- en datamining. 

De Belgische overheid heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de digitalisering van de collecties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, bijvoorbeeld de digitalisering de Belgische pers (1830-1950). Hoewel de digitalisering van deze waardevolle Belgische literaire, culturele en historische erfgoedcollecties een belangrijke stap voorwaarts is, wordt het werkelijke potentieel van deze bronnen voor onderzoek naar digitale geesteswetenschappen nog onvoldoende benut. Zonder de hulp van geavanceerde digitale methoden is het simpelweg onmogelijk om betekenis te geven aan deze grote hoeveelheid meestal ongestructureerde gegevens. 

Wat onderzoekers in een breed scala van disciplines steeds meer gemeen hebben, is dat ze de verschillende (tekstuele) data types samen willen onderzoeken, met een hoofdrol voor Natural Language Processing (NLP) en machine learning. NLP is in een stroomversnelling geraakt en er zijn veel projecten opgezet om te voldoen aan de verwachtingen van geesteswetenschappers die de enorme hoeveelheid gedigitaliseerde gegevens die beschikbaar zijn willen interpreteren. 

Gezien de Belgische meertalige context en de bijbehorende missie van KBR, zal meertaligheid een centraal aandachtspunt van het KBR Digital Research Lab, bijvoorbeeld door het aanbieden van zoekfunctionaliteiten die meertalige toegang bieden tot collecties (en hun metadata). De kandidaat zal de leiding krijgen van het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de uitbouw van het KBR Digital Research Lab en zelf ook eigen onderzoek uitvoeren op basis van de meertalige digitale collecties, bijvoorbeeld Belgische pers en periodieken. 

De functie is een transversale functie binnen de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse collecties maar ook binnen de instelling in haar geheel (DIGIT, ICT, ...). Er bestaan trouwens zeer nauwe banden tussen de verschillende cellen en de functie vereist een goede kennis van de verschillende stromen van de boekenketen binnen een bibliotheek. De kandidaat moet in staat zijn adviezen te formuleren betreffende de richting die men dient uit te gaan wat betreft de collectievorming van de digitale hedendaagse verzamelingen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die rusten op de instelling. De kandidaat zet het strategisch en operationeel kader van KBR om binnen zijn entiteit en begeleidt de uitvoering ervan. 

Meer informatie over de functie?

Sophie Vandepontseele, directrice van de hedendaagse verzamelingen Tel.: +32 (0)2 519.53.93 E-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be 
Christophe Verbruggen, hoofddocent vakgroep Geschiedenis (UGent) Tel.: +32 (0)9 331.02.76 E-mail: christophe.verbruggen@ugent.be 

Context van de functie 

Deze functie kadert in het FEDtWIN programma van het federaal wetenschapsbeleid, dat bedoeld is om expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een universiteit te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksproject. Het project “KBR Digital Research Lab” is een gezamenlijk initiatief van KBR en de Universiteit Gent, mevr. Sophie Vandepontseele, directrice van de hedendaagse verzamelingen en prof. Christophe Verbruggen, hoofddocent aan de vakgroep Geschiedenis, zijn de promotoren. 
https://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20161110/fed-twin-programma-voor-een-duurzame- samenwerking-op-onderzoeksvlak-tussen-de-?setlang=1 

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert een rijk cultureel en historisch erfgoed. KBR biedt een unieke en inspirerende beleving aan waar kennis van uitstekende kwaliteit centraal staat. KBR geeft toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan. KBR wil mensen en kennis samenbrengen en deelt haar erfgoed met de wereld. 
http://www.kbr.be/nl 

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van UGent. 
https://www.ugent.be/ 

Profiel 

Generieke competenties: 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je stelt je borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom blijf je op de hoogte van de omgeving waarin de organisatie actief is. Je ontwikkelt en houdt de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen in stand. 

Technische competenties: 

 • Kennis van de intellectuele, culturele of literaire geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw
 • Je hebt een hoge graad van technische en digitale geletterdheid, bijvoorbeeld diepgaande kennis van programmeertalen die gebruikt worden in de geesteswetenschappen (Python, R, ...), web- en metadata-standaarden, interoperabiliteit en data-uitwisseling 

Deelnemingsvoorwaarden 

Ervaring 

 • Je hebt onderzoekservaring in digital humanities
 • Je hebt onderwijservaring en ervaring met het begeleiden van studenten - Je hebt nationaal en internationaal gepubliceerd
 • Je hebt ervaring met het verwerven van onderzoeksfinanciering 

Diploma 

Je bent houder van een diploma op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs) in de humane of sociale wetenschappen, computationele linguïstiek, computerwetenschappen of in de informatie- en bibliotheekwetenschappen. Het doctoraat mag niet langer dan 12 jaar verdedigd zijn (te rekenen vanaf de dag van het indienen van de sollicitatie). Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indiening datum van de kandidaatsdossiers. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad. 
Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden je aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. Je dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken. 

Troeven 

 • Je bent vertrouwd met de bibliotheeksector en je kent de context van de missie van KBR
 • Je hebt een goede actieve kennis van het Nederlands, het Frans en/of van het Engels 

Wij bieden 

De positie bestaat uit een gezamenlijke verbintenis van beide partners: 

 • een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per week) als werkleider (wetenschappelijk personeel, niveau SW2), bij KBR, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel.
 • een halftijdse aanstelling als docent (10%) en een contract van onbepaalde tijd als postdoctoraal onderzoeker (40%) bij UGent, vakgroep Geschiedenis: Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO 

De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk. De kandidaat houdt zich aan het reglement van beide instellingen.

Datum van indiensttreding : 1 februari 2020. 

Bekijk voor meer informatie over de aangeboden voordelen de vacature op de website van de UGent.

Selectieprocedure

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en publicatielijst) moeten ten laatste op 8/12/2019 via e-mail worden verstuurd naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2019-20. 
Indien we meer dan 5 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. 
De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 16/12/2019. Deze mondelinge proef duurt 45 minuten en heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je technische en gedragscompetenties. 

Meer informatie over de selectieprocedure? Anneleen Wellens, HR assistent 02/519.53.04 anneleen.wellens@kbr.be 

Bekijk voor meer informatie over de selectieprocedure de vacature op de website van de UGent.
 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be