Onderzoeker BRAIN-project Outlaw

Onderzoeker BRAIN-project Outlaw

Solliciteren voor: 2021-11-25

Werkgever

Het “Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën” (het Rijksarchief) is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO). De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Het Rijksarchief ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivalische normen worden overgedragen.

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking aan een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen (www.arch.be).

Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken van de immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de instelling bevindt, via de realisatie van een wetenschappelijk instrumentarium (zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen, inventarissen, institutionele studies) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste informatie vrij trefzeker en binnen redelijke tijd op te sporen.

Project

Outlaw (Outsiders and the Law. Uncovering Criminal Justice Trajectories in Nineteenth-Century Belgium) is een vierjarig onderzoeksproject gefinancierd door BELSPO in het kader van BRAIN-be 2.0 en is een samenwerking tussen het Rijksarchief en UGent. Dit project focust op de sociale profielen en strafrechtelijke trajecten van personen die met justitie in aanraking kwamen in het negentiende- eeuwse België , om na te gaan hoe verschillende vormen van sociale kwetsbaarheid vorm geven aan gebruiken, praktijken en ervaringen van justitie en om stem te geven aan ondervertegenwoordigde groepen van 'buitenstaanders' in de geschiedenis.

Voor het Rijksarchief staan de nadere ontsluiting en valorisatie van de diverse collecties gevangenisarchief en met name van de registers van de morele boekhouding (1860-1920) centraal. Na de digitalisering van deze registers zullen de gegevens van ca. 150.000 mannelijke en vrouwelijke veroordeelden worden getranscribeerd, geannoteerd en in een databank ingevoerd. Dit biedt een ongekend overzicht van de veroordeelden in België tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het laat toe om verschillende categorieën zoals leeftijd, geslacht, plaats en type misdrijf te combineren om zo dekenmerken, de omvang en de chronologie van de werking van het strafrecht in België in die periode te identificeren. De gedigitaliseerde beelden en de databank worden ter beschikking gesteld van onderzoekers en het grote publiek via een online onderzoeks- en valorisatietool voor de Belgische gevangenisarchieven, die een overzicht zal bieden van de diverse archieven en de voornaamste reeksen. Een geïntegreerde onderzoeksgids zal de bezoeker informeren over de geschiedenis van het Belgische gevangeniswezen, de informatie die in gevangenisarchieven aanwezig is en hoe hierin te zoeken. Het portaal zal bezoekers ook tonen hoe verteltechnieken kunnen worden toegepast om de onvertelde verhalen van 19de-eeuwse 'criminelen' bloot te leggen.

Functie

Je voornaamste taken bestaan uit het opstellen van een geactualiseerde gids voor gevangenis- archieven, de coördinatie en uitvoering van de digitalisering van de morele boekhouding en de verwerking van de persoonsgegevens van de veroordeelde gedetineerden. Je zal een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de databank en de website. Ten slotte zal je ook actief deelnemen aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke congressen, workshops en publieksevenementen.

Je werkt in het Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent.

Profiel

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de geschiedenis of een aanverwant vakgebied
 • Een diploma van master in de archivistiek is een pluspunt
 • Een goede kennis van gerechtelijke en penitentiaire geschiedenis/archieven is een troef
 • Goede kennis van de andere landstaal
 • Goede vaardigheden op het gebied van teamwork en communicatie
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access)
 • Je kan zelfstandig en georganiseerd werken
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden
 • Je hebt ervaring met het lezen van 19de eeuws handschrift
 • Ervaring met (aanmaak en beheer van) databanken, crowdsourcings- en digitaliseringsprojecten is een pluspunt
 • Je bent resultaat georiënteerd en houdt u aan de doelstellingen en termijnen die door de projectcoördinator worden bepaald

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Aanbod

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar (verlengbaar met 2 jaar)
 • Gewenste datum van indiensttreding : 1 januari 2022.
 • Glijdend uurrooster
 • Loonschaal SW10 (bij full-time tewerkstelling) (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet- geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 2000 EUR, bij 0 jaar anciënniteit en een tewerkstelling van 100%) of SW11 (bij full time tewerkstelling) (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2400 EUR, bij 2 jaar anciënniteit en een tewerkstelling van 100%). Om toegelaten te worden tot de schaal SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.
 • Voordelen
  • Mogelijkheid tot telewerk
  • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
  • Minimaal 26 vakantiedagen per jaar bij een voltijdse tewerkstelling
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo- en Fedplus- kaarten

Hoe solliciteren?

Om in aanmerking te komen, dienen de kandidaten hun dossier (in PDF) uiterlijk op 25 november 2021 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met als referentie: NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_OUTLAW). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands en bevat minstens een motivatiebrief en een curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden).

De kandidaten die op basis van hun cv worden geselecteerd, zullen uitgenodigd worden voor een interview op 3 december 2021.

Meer weten?

Voor bijkomende informatie over de te begeven functie of over het project kan u contact opnemen met Paul Drossens, Paul.Drossens@arch.be.
Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Sébastien Dubois, sebastien.dubois@arch.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be