Leraar Art Handler

Leraar Art Handler

Solliciteren voor: 2022-06-05

Functie

In de korte cursussen Art handler zijn we voor schooljaar 2022 - 2023 op zoek naar één of meerdere leraren voor de modules ‘Inleiding Art handling’ (20 lestijden) en de module ‘Art handling: object’ (40 lestijden).
Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing.

Je geeft les op donderdagavond van 18u tot 21u30. Er is een lesrooster, maar data zijn eventueel in onderling overleg aan te passen. Er is mogelijkheid om slechts een gedeelte van de lestijden op te nemen.

Het opleidingsprofiel van de opleiding Art handler is te raadplegen op: https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Art-handler.pdf

Voor de inhoud van de modules: zie infobundel onderaan de pagina (pagina 3).

Meer informatie over de opleiding via onze website.
 

Profiel

Competenties

Wij zoeken een docent(-) die:

 • zich akkoord verklaart met de visie en missiebepaling van het centrum;
 • bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de opleiding te realiseren, en dit in samenwerking met het team;
 • zich de inhoud eigen maakt en het onderwijzen van de module;
 • vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen;
 • vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen;
 • een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen / benaderen van de leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht situeren, begeleiden en ondersteunen van aangebrachte casussen / ervaringen vanuit de cursisten;
 • de administratieve taken die bij het lesgeven horen op zich neemt (printen van cursussen, aanvragen gastsprekers en studiebezoeken, printen van cursusmateriaal, invoeren van resultaten en aanwezigheden enz.)

Specifieke vereisten

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en relevante ervaring in de erfgoedsector. Bij voorkeur heb je ervaring als art handler of heb je een adviserende functie in behoud en beheer.

De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal 250 (masterdiploma) en salarisschaal 301 (bachelordiploma). Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Hoe solliciteren?

Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan de coördinator van de opleiding, Sara Uyttenhove: sara.uyttenhove@groeipunt.be.

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 5 juni 2022 naar sara.uyttenhove@groeipunt.be met als onderwerp ‘Vacature lesgever Art handler’.

De gesprekken gaan – onder voorbehoud – (online) door tijdens de week van 13 juni 2022.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be