Expert in hedendaagse uitgaven

Expert in hedendaagse uitgaven

Solliciteren voor: 2018-12-05

Bedrijf

De Koninklijke Bibliotheek van België ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. De Koninklijke Bibliotheek van België is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beherenen valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

Missie

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 1966 van de wet op het wettelijk depot verwerft en bewaart de Koninklijke Bibliotheek van België één exemplaar van alle publicaties die in België verschijnen en van alle publicaties in het buitenland door auteurs die de Belgische nationaliteit bezitten. In 2018 werd de wet op het wettelijk depot uitgebreid tot alle digitale publicaties.
De kandidaat moet de toepassing van deze wetgeving ondersteunen en het wettelijk depot aanpassen aan de nieuwe digitale uitdagingen; dit moet gebeuren via de inbreng van solide kennis van de Vlaamse uitgeverssector en van de sector van het Nederlandstalige boek waarop de wetgeving inzake het wettelijk depot van toepassing is alsook via een goed begrip van de huidige uitdagingen.
In de drie gemeenschappen van ons land zijn de uitgeverssector en de sector voor de promotie van de letteren complexe organisaties met een meervoudig toepassingsgebied. Deze sector telt vele partners van zowel publieke als private aard. De kandidaat moet waken over de correcte toepassing van het wettelijk depot en aldus verzekeren dat het hele Belgische uitgeverspatrimonium wordt opgenomen in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België om er te worden bewaard voor de toekomstige generaties. De functie vereist een kennis van dit ingewikkeld kluwen dat de Vlaamse uitgeverssector en de sector van de Nederlandstalige letteren beslaat.
De kandidaat moet werken op de opname van de van het wettelijk depot afkomstige publicaties in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België, op hun terbeschikkingstelling voor het publiek en op de bewaring van de bestanden op lange termijn.

Gezocht profiel

  • Licentiaat, master of doctor in de Humane wetenschappen.
  • Twee jaar ervaring  in de sector van de hedendaagse uitgaven of in een openbare instelling die actief is in de bibliotheeksector of in de sector van de promotie van het boek, of bij een uitgeverij.

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be