Expert digitaal archief

Expert digitaal archief

Solliciteren voor: 2021-08-02

Werkgever

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Het Universiteitsarchief is een afzonderlijke dienst binnen het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. Zij ondersteunt de universitaire diensten, faculteiten en onderzoeksgroepen bij hun informatie- en archiefbeheer. Omdat digitale archivering een bijzondere uitdaging vormt, zoekt het Universiteitsarchief, een voltijds expert Digitaal Archief.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Als expert digitaal archief ondersteun en adviseer je het Universiteitsarchief en bij uitbreiding het departement Bibliotheek en de Universiteit Antwerpen bij het opzetten van een e-Depot. Dit e-Depot moet de lange termijn bewaring en raadpleegbaarheid verzekeren van de digitale informatie van de Universiteit Antwerpen. Het moet een organisatiebrede dienst zijn die er voor zorgt dat onze digitale informatie van welke vorm of oorsprong ook op een authentieke betrouwbare en integere wijze voor de lange termijn bewaard en beschikbaar blijft.
 • Je initieert overleg en zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders in dit project, zowel binnen het Departement Bibliotheek (E-info, Metadatabeheer, Anet automatisering) als daarbuiten (Departement ICT, Departement Onderzoek & Innovatie).
 • Je werkt nauw samen met de data stewards van het Departement Onderzoek & Innovatie aan de uitbouw van een kwaliteitsvol research data management (RDM) bij de universiteit. Jij focust daarbij op het organiseren van de data-archivering, op het ondersteunen van onderzoekers en onderzoeksgroepen bij het op lange termijn bewaren en raadpleegbaar stellen van hun onderzoeksgegevens.
 • Je voorziet diensten en tools voor het archiveren van onderzoeksdata volgens de FAIR principes.
 • Je adviseert het beleid op het vlak van digitaal archief- en informatiebeheer en geeft er mee uitvoering aan. Je maakt duidelijke instructies op en geeft opleidingen ter zake.

Bij het realiseren van de doelstellingen hou je rekening met de voorziene instructies en de regelgeving.

Profiel

 • Je bezit een diploma van licentiaat of master of gelijkwaardige competenties door ervaring. Een diploma van master na master in de Archivistiek is een pluspunt.
 • Je hebt grote affiniteit met ICT, meer bepaald met betrekking tot archief- en documentbeheer. Een BA- of MA- diploma ICT of aantoonbare ervaring is zeker een pluspunt.
 • Je hebt een degelijke kennis van:
  • digitaal informatiebeheer en digitale lange termijnbewaring;
  • theorieën en methodologieën van het hedendaags documentbeheer.
  • archiefwetgeving, archieforganisatie en de deontologische code voor archivarissen;
  • relevante wet- en decreetgeving, waaronder openbaarheid, privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en te onderhouden met verschillende stakeholders, waarvan de departementen ICT, Onderzoek en Innovatie en Bibliotheek de belangrijksten zijn. Je zorgt eveneens voor een vlotte samenwerking en communicatie met de faculteiten en de andere departementen binnen de UAntwerpen.
 • Je bent sterk in procesmatig plannen en organiseren en je kan zelfstandig werken.
 • Je hebt een goed kennis van MS Office.
 • Je communiceert vlot en correct in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent diplomatisch, (klant)vriendelijk, integer, creatief, kwaliteits- en samenwerkingsgericht.

Aanbod

 • We bieden je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Je ontvangt een bruto maandwedde binnen de gradenvork 7.1-9.1 van de loonschalen van het Administratief en Technisch Personeel. Je aanvangsgraad (doorgaans graad 7) hangt af van je relevante professionele ervaring.
 • Je krijgt maaltijdcheques, ecocheques, een groepsverzekering en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je kan volgens een flexibele arbeidstijdregeling werken.
 • Je hebt 40 vakantiedagen en een week collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Hoe solliciteren?

 • Je kan tot en met 2 augustus 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlage toe: motivatiebrief.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld. Het selectiegesprek zal plaatsvinden eind augustus of in de eerste week van september 2021. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de eventuele volgende stap(pen) in de selectieprocedure.

De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Meer weten?

Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Willem Vanneste, universiteitsarchivaris (willem.vanneste@uantwerpen.be en 03 265 2091).

Bekijk ook de oorspronkelijke vacature op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be