Expert bijzondere collecties

Expert bijzondere collecties

Solliciteren voor: 2019-02-10

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen is naast een eigentijds-wetenschappelijke instelling ook een bewaarbibliotheek met een veelzijdige collectie papieren erfgoed (oude drukken, prenten, kostbare werken, handschriften, typoscripten, kaarten, …). Daarnaast beheert de Universiteitsbibliotheek ook het academisch erfgoed en het kunstpatrimonium van de universiteit. Samen met het Universiteitsarchief beschikt de Universiteitsbibliotheek op deze manier over een geïntegreerde erfgoedwerking. De afdeling Bijzondere Collecties staat in voor het dagelijkse beheer van deze collecties. Als houder van het kwaliteitslabel Erkende Erfgoedbibliotheek organiseert de afdeling haar werking rond de vijf basisfuncties van cultureel erfgoedwerking: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, en participeren. Het primaire doelpubliek van de collecties is de Universiteit Antwerpen.

Het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds 

Expert, bijzondere collecties 

Jouw opdracht

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je ondersteunt het Departement Bibliotheek in het ontwikkelen, analyseren, uitvoeren en evalueren van het beleid, vanuit een deskundigheid voor Bijzondere Collecties:
  • je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen;
  • je verwerft een diepgaande kennis over de desbetreffende collectieonderdelen;
  • je bouwt je expertise voortdurend uit door nieuwe ontwikkelingen en technieken in je vakgebied op te volgen;
  • je onderhoudt en verbreedt een relevant netwerk relaties binnen en buiten de Universiteit Antwerpen;
  • je initieert overleg en participeert in samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector.
 • Je staat in voor een professionele dienstverlening m.b.t. de Bijzondere Collecties:
  • je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de dienst Bijzondere Collecties binnen de geïntegreerde erfgoedwerking van de Universiteitsbibliotheek;
  • je beheert en vult de collectie aan, conform het collectieplan;
  • je initieert en realiseert projecten voor de ontsluiting, conservering en digitalisering van de collectie;
  • je voert een proactieve wetenschaps- en een vlotte publiekscommunicatie;
  • je stimuleert het gebruik van de collecties voor onderwijs en onderzoek, o.a. door het actief verstrekken van informatie, het verzorgen van rondleidingen en workshops, het organiseren van tentoonstellingen en studiedagen, enzovoort
 • Je coördineert de werkzaamheden van meerdere toegewezen medewerkers, in overleg met de leidinggevende(n): 
  • je biedt inhoudelijke ondersteuning en begeleidt de jaarlijkse doelgesprekken;
  • je coördineert de werkzaamheden van stagiairs en vrijwilligers;
  • je vertegenwoordigt de dienst in verschillende overlegorganen van het departement Bibliotheek en de Universiteit Antwerpen.

Bij toerbeurt word je ingeschakeld in de avond- en weekenddiensten van de bibliotheek op de Stadscampus.
Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van licentiaat of master, bij voorkeur in het vakgebied (boek)geschiedenis, klassieke taal- en letterkunde of historische taal- en letterkunde.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse typen erfgoed (oude drukken, prenten, academisch erfgoed, kunstobjecten, …).
 • Je hebt kennis van en ervaring met digitale toepassingen voor de informatievoorziening van Bijzondere Collecties (registratie, digitalisering, communicatie, digital humanities, …).
 • Je hebt kennis van en ervaring met behoud en beheer van erfgoedmaterialen (conservatie/restauratie, depotbeheer, verzekering, calamiteitenplan, …) en de desbetreffende regelgeving.
 • Kennis van Latijn en Grieks strekt tot aanbeveling.
 • Je kan vlot overweg met MS Office.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van Engels en Frans.
 • Je bent communicatief, klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht
 • Je bent sterk in plannen en organiseren en je kan zelfstandig werken.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • een brutomaandwedde in gradenvork 7-9, die doorgaans in de aanvangsgraad 7 start. Afhankelijk van relevante anciënniteit varieert de aanvangsgraad van 3.062,73 euro tot 4.668,07 euro. Meer informatie over onze loonschalen en andere voordelen vind je hier op onze website.
 • maaltijdcheques en ecocheques;
 • 40 vakantiedagen + 1 week collectieve sluiting (één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
 • een fietsvergoeding;
 • een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
 • een flexibele arbeidstijdregeling.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 10 februari 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij sollicitatiesatp@uantwerpen.be.
 • Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Veronique Rega, domeincoördinator-diensthoofd, 03/265.44.64.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be