Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed

Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed

Solliciteren voor: 2020-04-21

Werkgever

Erfpunt is een dynamische onroerenderfgoedorganisatie die oog heeft voor innovatie en creativiteit, en die een permanente verbetering in zijn werking nastreeft.

Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische relicten, bouwkundig en landschappelijk erfgoed, maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen dit regionaal onroerend erfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Erfpunt wil de referentie blijven voor onroerend erfgoed in het Waasland, en ook belangrijk worden in Oost-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen.

Om dit tot een goed einde te brengen is Erfpunt op zoek naar een nieuwe collega voor het team van erfgoedconsulenten.

Heb je een open en innovatieve geest met een pragmatische ingesteldheid en proactieve aanpak, dan ben jij misschien de juiste collega om het team van Erfpunt te vervoegen.

Functie

Je werkt in nauw overleg met de collega’s van het team erfgoedconsulenten, staat open voor cross-overs met de andere collega’s binnen Erfpunt, deelt kennis met erfgoedactoren en staat open voor participatie binnen projecten.

Je hebt een holistische, integrale en geïntegreerde kijk op erfgoed. Je plaatst het bouwkundig erfgoed in een ruimer kader.

Beleidsondersteunende taken

 • Je ondersteunt participerende gemeenten van de organisatie bij de opmaak van een eigentijdse beleidsvisie rond hun onroerend erfgoed;
 • je ondersteunt participerende gemeenten van de organisatie bij hun aanvraag tot erkenning als onroerend erfgoedgemeente;
 • je ondersteunt (onroerenderfgoed)gemeenten bij de uitvoering van hun onroerenderfgoedbeleid.

Uitvoerende taken

 • Je coördineert het actualiseren van een vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed;
 • je maakt een regionaal waarderingskader voor bouwkundig erfgoed op;
 • je ondersteunt het beheer van gemeentelijk onroerend erfgoed;
 • je neemt een regierol op bij herbestemmingstrajecten;
 • je werkt mee aan de uitbouw van een expertisenetwerk;
 • je bevordert participatie bij dossiers/projecten wanneer nodig;
 • je coördineert regionale events rond onroerend erfgoed (OMD, …);
 • je adviseert en informeert m.b.t. onroerend erfgoed (bv. via omgevingsloket);

Taken met betrekking tot communicatie

 • Intern:
  • Je staat in voor een open en eerlijke interne communicatie naar de collega’s binnen het eigen team, de andere teams en de directeur.
 • Extern:
  • Je verzorgt een correcte communicatiestroom naar de participerende gemeenten en alle erfgoedactoren binnen het Waasland, alsook projectontwikkelaars;
  • Je coördineert diverse overlegmomenten stakeholders.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met weddeschaal A1a-b;
 • je aanvangssalaris bedraagt minimaal 3.107,98 EUR (bruto);
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, eindejaarspremie, extralegaal pensioenfonds en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer);
 • relevante ervaring uit de privé-sector kan in rekening worden genomen;
 • mogelijkheden tot vorming.

Voorwaarden

Diploma's en werkervaring

 1. Je hebt een master of licentiaat in een van de volgende disciplines:
  • architectuurwetenschappen (architect of interieurarchitect),
  • ingenieurwetenschappen: architect,
  • stedenbouw en ruimtelijke planning,
  • erfgoedstudies.
 2. In het bezit zijn van een bijkomend licentiaats-/masterdiploma in monumenten(- en landschaps)zorg of master na master Conservation of Monuments and sites of Monumenten- en landschapszorg, wordt als een belangrijk pluspunt beschouwd.
 3. Je hebt minstens twee jaar relevante ervaring met onroerenderfgoeddossiers (meer bepaald bouwkundig en/of landschappelijk erfgoed).

Toelatingsvoorwaarden

Op de datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. je voldoet aan de dienstplichtwetten;
 4. je bent medisch geschikt voor deze functie;
 5. je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder technische en gedragscompetenties.

Profiel

Relevante technische competenties:

 • je hebt relevante ervaring met restauratie/renovatiedossiers en herbestemming van onroerend erfgoed;
 • je hebt ervaring met de opmaak en/of het begeleiden van beheersplannen;
 • je hebt kennis van softwareprogramma’s inzake tekenen/meten en cartografie (GIS ...);
 • je hebt ervaring met verschillende aspecten van onroerenderfgoedzorg en -beheer;
 • je schrijft vlot en beheerst de vakgebonden woordenschat om onroerend erfgoed of de maatschappelijke context van het onroerend erfgoed te beschrijven;
 • je hebt expertise in interdisciplinair werken en bent in staat om onroerend erfgoed vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en deze gegevens te integreren;
 • je bent goed vertrouwd met het MS Office-pakket (Word, Excel, Access);
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Gedragscompetenties:

 • verantwoordelijkheid: je neemt verantwoordelijkheid en handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie;
 • voortgangscontrole: je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen;
 • netwerkvaardigheid: je ontwikkelt en bestendigt relaties met gemeenten en privésector (als actor binnen het onroerend erfgoedwerkveld). Je benut deze relaties voor het detecteren van opportuniteiten zoals bv. nieuwe projecten;
 • analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar oplossingen;
 • probleemoplossend vermogen: je bent pragmatisch, flexibel en oplossingsgericht bij vastzittende dossiers en/of moeizame trajecten/projecten;
 • innoveren: je werkt voorstellen uit van diensten en processen die tegemoetkomen aan toekomstige uitdagingen.

Hoe solliciteren?

Wil jij graag het team van Erfpunt versterken? Stuur dan jouw motivatiebrief samen jouw curriculum vitae en kopieën van relevante behaalde diploma’s door naar het secretariaat van Erfpunt (admin@erfpunt.be)

Jouw kandidaatsstelling dient ten laatste op 21 april 2020 (om 12:00u) te worden ingediend.

De volledige sollicitatieprocedure kun je hier raadplegen.

Meer informatie?

Je kunt de oorspronkelijke vacature hier bekijken, op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be