Docent algemene schadefactoren (opleiding behoudsmedewerker erfgoed)

Docent algemene schadefactoren (opleiding behoudsmedewerker erfgoed)

Solliciteren voor: 2021-06-13

In de opleiding behoudsmedewerker erfgoed zijn we op zoek naar een lesgever voor het onderdeel ‘algemene schadefactoren’ (12 lestijden) in de module ‘Algemene Oriëntatie Cultureel Erfgoed’. Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing.

Functie

Je geeft les op donderdag: een volledige lesdag en een halve lesdag. Daarnaast voorzie je ook een aantal vragen voor het examen van de module ‘Algemene Oriëntatie Cultureel Erfgoed’. Er is een lesrooster, maar data zijn eventueel in onderling overleg nog aan te passen. Het opleidingsprofiel van de opleiding behoudsmedewerker erfgoed kun je hier raadplegen.

Meer informatie over de opleiding via onze website.

Profiel

Wij zoeken een lesgever(-) die:

 • zich akkoord verklaart met de visie en missiebepaling van het centrum;
 • bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de opleiding te realiseren, en dit in samenwerking met het team;
 • zich de inhoud eigen maakt en het onderwijzen van de module;
 • vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen;
 • vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen;
 • een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen/ benaderen van de leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht situeren, begeleiden en ondersteunen van aangebrachte casussen/ ervaringen vanuit de cursisten;
 • de administratieve taken die bij het lesgeven horen op zich neemt (printen van cursussen, aanvragen gastsprekers en studiebezoeken, printen van cursusmateriaal, invoeren van resultaten en aanwezigheden enz.)

Basiscompetenties
De module beoogt een overzicht van het beroepsveld (structuur, verschillende subsectoren, organisaties, wetgeving, procedures, registratie ...) en de erkenning van de rol van de behoudsmedewerker in dat beroepsveld. Daarbij wordt ingegaan op de algemene schadefactoren

De cursist kan:

 • De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten.
 • Waarnemingen/bevindingen volgens geldende standaards en protocollen verslaan en verantwoorden.
 • Ontwikkelingen, verschijnselen en gebeurtenissen in de verblijfsomgeving van objecten volgens de geldende standaards en protocollen rapporteren.
 • Aan de handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen bijdragen.
 • Volgens de deontologie en de kwaliteitsnormen van het beroep, de functie en de organisatie handelen.
 • Waarnemingen, risico’s en gevolgen volgens de geldende procedure helder rapporteren.
 • Iedere objecthandling conform standaards en protocollen registreren.
 • Aan de implementatie van (nieuwe) methoden en technieken bijdragen.

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en relevante ervaring in de erfgoedsector. Bij voorkeur heb je een diploma van en ervaring als restaurator of heb je een adviserende functie in behoud en beheer.

Aanbod

De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal 250 (masterdiploma) en salarisschaal 301 (bachelordiploma). Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is hier terug te vinden.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 13 juni 2021 naar sara.uyttenhove@groeipunt.be met als onderwerp ‘Vacature behoudsmedewerker erfgoed’. De gesprekken gaan – onder voorbehoud – (online) door tijdens de week van 21 juni 2021.

Meer weten?

Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan de coördinator van de opleiding, Sara Uyttenhove: sara.uyttenhove@groeipunt.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be