Directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

Directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

Solliciteren voor: 2019-10-09

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling die actief is sinds 2000. Op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering (2016-2020) ondersteunt het de letterensector in Vlaanderen. Het VFL verleent subsidies aan auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren en brengt de vele spelers in de boekensector bijeen. Het stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. Onder de naam Flanders Literature voert het VFL een ambitieus internationaal beleid. Het promoot Vlaamse literatuur op professionele boekenbeurzen, maakt vertalingen mogelijk in ruim 40 talen en brengt auteurs tot bij een buitenlands publiek.
Het VFL functioneert als een zelfstandig agentschap en wordt aangestuurd door de raad van bestuur. De organisatie bestaat uit een twintigkoppig team dat het beleid voor literatuur in Vlaanderen uittekent, dossiers opvolgt, projecten in binnen- en buitenland organiseert enzovoort.

De huidige directeur, die het VFL heeft geleid sinds 2011, kiest voor een nieuwe professionele uitdaging. Wij zoeken een evenwaardige opvolger (m/v/x) voor deze uitdagende en veeleisende functie. Het is de bedoeling dat de nieuwe directeur zo snel mogelijk kan starten.

Uw functie

 • U inspireert de organisatie met een open, transparant en daadkrachtig beleid. U bent lid van het dagelijks bestuur en informeert en helpt de raad van bestuur bij het nemen van beslissingen met maximale impact op middellange en lange termijn.
 • U zet inhoudelijke thema’s op de agenda van de vele en diverse partners in het literaire veld, inclusief het BoekenOverleg. Daarbij kunt u vertrouwen op input van uw medewerkers, die elk hun eigen expertise hebben.
 • Via veelvuldige contacten, dialoog en netwerking met politieke mandatarissen bent u erg aanwezig en alert op het beleidsvoorbereidend, - adviserend en -uitvoerend terrein. U bezoekt literaire en culturele manifestaties en heeft geregeld contact met collega’s uit andere kunstensectoren.
 • U heeft passende ervaring met financiële, administratieve, logistieke en decretale materie en heeft de eindverantwoordelijkheid over de budgettaire en financiële rapportering aan de raad van bestuur en de Vlaamse overheid.
 • U draagt zorg voor een objectieve en grondige opvolging van de subsidieprocedures.
 • Als alerte speler in het letterenveld ontplooit u initiatieven rond nieuwe evoluties als digitalisering, ontwikkelingsbeleid, een inclusieve en meer diverse letterensector, etc.
 • U onderhoudt op een directe, benaderbare en professionele manier contacten met de Nederlandstalige literaire wereld, het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen en relevante partners in het buitenland.

Uw profiel

 • U hebt een universitair diploma of minstens 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie.
 • U beschikt over relevante ervaring in de literaire en culturele wereld.
 • U bent vertrouwd met de economische en juridische dimensies van creatieve sectoren en de boekensector in het bijzonder.
 • U bent een bruggenbouwer en zoekt constant een zo groot mogelijk draagvlak in een mondige sector.
 • U bent ondernemend, creatief en sterk op zowel analytisch als synthetiserend vlak.
 • U beschikt over organisatietalent en bent een echte teamcoach, gedreven én luisterbereid. Vanuit een grote dosis emotionele intelligentie bereikt U samen met een zelfstandig team afgesproken resultaten met oog voor timing en inhoudelijke meerwaarde.U hecht veel belang aan kwaliteit, integriteit, klantvriendelijkheid en transparantie.
 • U bent sterk in communicatie (zowel mondeling als geschreven). Uw taalgebruik is onberispelijk. Grondige kennis en beheersing van Frans, Engels en Duits zijn een pluspunt.
 • U bent een zorgvuldige en alerte budgetbeheerder met feeling voor cijfers als beleidsinstrument.

Ons aanbod

Wij bieden u de kans om een waardevolle en gerespecteerde organisatie met een positief imago en grote impact bij de stakeholders en het beleid verder uit te bouwen. Bij het VFL kunt u bakens verzetten voor de toekomst in een snel veranderende (boeken)sector met een kritische en creatieve doelgroep. Deze functie plaatst u in het centrum van de literaire sector, waar u vanuit gedragen en verbindend leiderschap mee helpt bouwen aan een inclusief, kwaliteitsvol en divers literair landschap in Vlaanderen. Daar staat een mooi verloningspakket tegenover met een aantal extralegale voordelen (o.m. groepsverzekering en ziekteverzekering).

Interesse?

Stuur uiterlijk op 9 oktober 2019 uw motivatiebrief met curriculum vitae naar admin@fenixconsulting.be of per post:
Vlaams Fonds voor de Letteren
t.a.v. voorzitter Mia Doornaert
p/a Fenix Consulting - Royal House
Coremansstraat 34
2600 Berchem

• Kandidaatstellingen worden discreet behandeld.
• Sollicitanten die na een eerste screening geselecteerd zijn, krijgen zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste verkennend gesprek.
• Een assessment maakt in elk geval deel uit van de eindprocedure.
• Meer informatie over de werking van het VFL vind je op www.vfl.be en op www.flandersliterature.be.

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be